Press "Enter" to skip to content

Domácí opravy Posts

Ochrana životního prostředí referát

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Takové ničení životního prostředí má za následky například globální oteplování, zvětšování ozonové díry, kyselé deště nebo znečištěné ovzduší. Za zničené životní prostředí může pouze a jen lidstvo. Stránka s největším počtem referátů, přednášek, maturitních otázek, diplomek, a jiných studentských prací ve střední Evropě.

Studovaná a přednášená témata, kromě základů přírodních věd, zahrnují atmosféru a klima, znečištění a ochranu vod, ekologii obnovy a krajinnou ekologii, nakládání s odpady a jejich zneškodňování, péči o biodiverzitu, zdravotní aspekty ochrany prostředí, právo životního prostředí, a další. Pro naše zákazníky poskytujeme služby autorizované a akreditované laboratoře fyzikálních faktorů, služby v oblasti akustiky, osvětlení, ochrany ovzduší a dalších oborů techniky a ochrany životního prostředí.

Ochrana životního prostředí referát

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít.

Leave a Comment

Rekonstrukce elektroinstalace stavební povolení

Dobrý den, zajímalo by nás, zda je při rekonstrukci starého domu potřeba stavební povolení nebo ohláška, i když nebudeme měnit dispozici domu. A také zda potřebujeme na tuto rekonstrukci plány. V takovém případě musí být posouzen vliv požární bezpečnosti stavby a vliv na životní prostředí. Stavebni urad to nezajima urcite. My mame druzstevni a zadat se musi, ovsem zatim mi vsechny zadosti vzdy schvalili a nikdy to neprisli kontrolovat, ani revize je nezajimala.

Pokud je byt v osobnim vlastnictvi, tak nemusis nikam zadat.

Rekonstrukce elektroinstalace stavební povolení

Příkladem rekonstrukce, která stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje, je např. Je však třeba zachovat velikost a způsob dělení jednotlivých okenních tabulí, charakter výplně a šíři a barvu rámů. Rozhodující je přitom vzhled nikoliv použitý materiál a není tak problém např. Při vyřizování stavebního povolení budete na stavební úřad muset doložit statický posudek a kompletní projektovou dokumentaci rekonstrukce jádra.

Leave a Comment

Potvrzení o odstranění stavby

Obsahuje popis stavby a výkresy. Stavba se zaměří a poté je vypracován projekt v papírové i digitální podobě. Pasport se předá na stavební úřad, kde vydají potvrzení o odstranění stavby existenci a legalizaci stavby. Ta je následně zanesena na katastr nemovitostí.

Kdo odstranění stavby provede: Název – jméno a adresa oprávněné odborně vybavené právnické nebo fyzické osoby.

Potvrzení o odstranění stavby

Bude-li vlastník odstraňovat stavbu svépomocí, uvede se též jméno a adresa osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací. Jde-li o druhý uvedený případ, stavební úřad rozhoduje na základě žádosti stavebníka a vydává rozhodnutí o odstranění stavby. V takovém případě stavebník není povinen stavbu odstranit, ale rozhodnutí zakládá oprávnění k odstranění stavby. Rozhodnutí o odstranění stavby podle tohoto předpisu musí obsahovat údaje o místu a účelu stavby a komu se odstranění stavby nařizuje, lhůtu k odstranění stavby2, podmínky pro odstranění stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.

Leave a Comment

Životnost elektrického podlahového topení

Topheating se odhaduje na 50 let a navíc na něj poskytujeme prodlouženou záruku se servisem zdarma. Pokud se bavíme obecně, tak životnost podlahového topení ovlivňuje mnoho faktorů, například kvalita použitý. Jaká je životnost elektrického podlahového topení vytápění? Pokud je topný systém i regulace správně navržena, dosahuje životnost minimálně třicet až padesát let. Horní hranice životnosti záleží na provozních hodinách topného systému.

Životnost elektrického podlahového topení

Obecně platí, že elektrické podlahové vytápění má takovou životnost. Mimořádná životnost. D57d nebo starší D45d. Cena za kWh je u tohoto tarifu téměř poloviční v porovnáním s průměrnou. Montáž elektrického podlahového topení je jednodušší a proto je také levnější než montáž teplovodního topení.

V rozdílu ceny není zahrnutá cena za tepelný zdroj, nutný pro provoz teplovodního topení. Pokud dojde k mechanickému poškození podlahy např.

Leave a Comment

Gumoasfalt na plechovou střechu

Na utěsnění detailů je vhodné použít GUMOASFALT SA 27. Chci natřít mírně šikmou plechovou střechu na 40 let staré garáži. Plech je (dnes už bývalý) pozink, který už je na velké ploše narezlý a. Trápí vás stav vaší střechy? S pomocí tohoto jednoduchého návodu ji hravě zvládnete opravit i sami!

Gumoasfalt na plechovou střechu

Stačí se jen podívat kolem sebe, abychom se přesvědčili o tom, kolik domů má plochou střechu. Mnohé z nich, a nemusí to být jen paneláky, trápí zatékání. To může mít fatální vliv na pozdější další vážné škody – mj. Ano, je to možnost, jak si střechu opravit svépomocí a při vhodně zvolené variantě opravy jistě na 5-7 let funkční. Ale pamatujte na to, že ochranné nátěry je potřeba obnovovat a takovéto střeše budete věnovat péči ještě nejednou. Pak jsme se dočetli, že nemá být vystavena prudkému slunečnímu záření a intenzivním srážkám.

Leave a Comment

Omítka na kamenné zdivo

Jak sanovat původní kamenné zdivo. Rubrika: Jak na to, Stavíme a opravujeme, Stavíme krok za krokem. Na stavbu chlévů, maštalí či stodol se často používal kámen z místních zdrojů. Zdilo se buď jen na sucho, nebo na plané vápenné či j. Omítka na kamenné zdivo.

S největší pravděpodobností se bude jednat o kamenné zdivo, ve kterém bude.

Omítka na kamenné zdivo

Pod omítkou se na kamenném zdivu při změnách teploty. Frézy na zdivo z Metaba – Vysoká kvalita, spolehlivost a odolnost. Informujte se o profesionálním eletrickým nářadí od Metaba. Tipy a triky na vlhké zdivo od Domečkování.

Sanace vlhkého zdiva svépomocí začala komplet otlučením vnitřních omítek na kámen. Staré omítky na mnoha místech už příliš nedržely a byly mokré a plesnivé. I vápenná omítka na kamenné zdivo má v omezené míře tuto vlastnost (tepelně izoluje lépe, než kámen).

Omítka na kamenné zdivo

Vidím to ve sklepě, kde mám klenby do oceli.

Leave a Comment

Jak vyměnit špaletová okna

Odpověď na otázku, kdy okna vyměnit, nebo kdy je naopak lepší stará zdvojená nebo špaletová okna opravit, a jak vyměnit špaletová okna při tom postupovat, si zasluhuje. Jak vyměnit špaletová okna. U starších objektů můžeme ještě nalézt okna špaletová, nezřídka i jednoduchá. Jsou vhodná do stylových stavení a nutností pro památkově chráněné zóny!

Nyní nastává čas původní již vysloužilá okna vyměnit.

Jak vyměnit špaletová okna

Naše špaletová okna jsou vyráběna jako repliky původních špaletových oken nebo jako moderní špaletová okna s. Svěřte výměnu špaletových oken do rukou odborníků. Výsledkem naší práce budou nová špaletová okna se skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi. Správná odpověď na otázku, kdy okna vyměnit, nebo kdy je naopak lepší stará, zdvojená neboli špaletová okna opravit a jak vyměnit špaletová okna přitom kvalifikovaně postupovat, si zasluhuje podrobnější rozbor.

Leave a Comment

Úprava pitné vody v domácnosti

Použitím filtrů na vodu je možné toto znečištění odstranit. Zejména v případě, pokud jde o vlastní vodní zdroj – studnu či vrt. Jsme tu proto, abychom vám pomohli při výběru té správné filtrace na vaši vodu. Myslet bychom měli ale i na dalších několik věcí, se kterými je úprava vody a filtrace pitné vody přímo spojena.

Je třeba uvědomit si i spotřebu naší vody, jakou kvalitu vody požadujeme, stejně jako to, jaké konkrétní jsou naše aktuální finanční možnosti.

Úprava pitné vody v domácnosti

Mnoho českých domácností má možnost připojit se na městský vodovod a používat tak poměrně kvalitní zdroj pitné i užitkové vody. Především při výrobě pitné vody a vody pro použití v potravinářském průmyslu je důležité dbát na to, aby byla voda upravená tak, aby nedocházelo k růstu různých forem bakterií. Likvidace bakterií a zamezení jejich množení a přenosu je důležité hned v počáteční fázi úpravy vody. Také je nutné zajistit, aby proces odstranění bakterií.

Leave a Comment

Výpočet nákladů na vytápění

Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení. VÝPOČET ROČNÍCH NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ POMOCÍ TEPELNÉHO ČERPADLA Zde naleznete kalkulačku, která vám po zadání roční spotřeby tepla umožní zjistit. V naší kalkulačce pomocí jednoho výpočtu zjistíte, jaké budou tepelné ztráty na základě míry izolace a náklady na vytápění právě vašeho domu. Nezávislý detailní výpočet nákladů na vytápění podle druhu paliva najdete na portálu TZB-INFO, zaměřený na stavebnictví a úspory energií: Aktuality 09. Připravili jsme pro Vás kalkulátor pro výpočet nákladů na vytápění.

Výpočet nákladů na vytápění

Tento kalkulátor Vám může pomoci při rozhodnutí, zda tepelné čerpadlo pořídit a využívat pro ekologické vytápění. Náklady na topení lze snížit i používáním tepelného čerpadla.

Porovnávání nákladů na vytápění podle druhu paliva 16. V poslední době jsme narazili v jiných médiích na případy kalkulace nákladů na vytápění podle pomůcky na TZB-info a na odkazy na pomůcku.

Leave a Comment

Ochranné pospojování v koupelně

Omlovám se – za již několikrát omílanou otázku, ale nechal jsme si zhotovit resp. Při ochranném pospojování v bytové koupelně je možno kombinovat obě Vámi uvedené možnosti. Hlavně při pospojování na nic nezapomenout, zejména na ochranné kolíky zásuvek, přípravit i vodič pod vanou i když je plastová. V jakém rozsahu opět záleží na tom, co všechno se v koupelně nachází a co všechno nám může přívést jiný potenciál. Podrobněji o tom hovoří normy.

Ochranné pospojení v koupelně.

Ochranné pospojování v koupelně

Musí se na ochranné pospojení připojit. Mám připojit k pospojování radiátor. Je v pořádku odpojené ochranné pospojování. Zóna – je ohraničena horní rovinou zóny a vodorovnou rovinou ve výšce 25.

Musí být provedeno doplňující pospojování, které musí spojovat ochranné. Jeden případ bude pro budovy, kde je zřízeno hlavní domovní pospojování a ve druhém ne (může se jednat o rekonstrukci koupelny v domě z doby, kdy tato povinnost nebyla).

Leave a Comment