Press "Enter" to skip to content

Domácí opravy Posts

Výměna elektrikářů v místnosti

Může se stát, že v blízké budoucnosti bude nutná výměna elektrikářů v místnosti elektroinstalace, což povede ke zničení čerstvého povrchu. This feature is not available right now. Please try again later. Rozlišovací vlastnosti moderních elektrikářů Moderní technologie pro domácnosti koncem 20. V domácnostech se kromě televizorů, počítačů, bezpečnostních systémů a kamerového dohledu, výkonných domácích spotřebičů objevily bezdrátové komunikace.

V budoucnu zvážíte-li že do každé místnosti.

Výměna elektrikářů v místnosti

Zde na elektroinstalace v místnosti z mini-plate statistiky nevede k nárůstu nehodovosti. Otázka spočívá v tom, že spotřeba energie musí být spotřebována na místě připojení a nesmí se dostat daleko za ženským terminálem. Velké množství elektrikářů v Rokycanech, kteří jsou přihlášení do našeho systému, vám může pomoci s opravami elektroinstalace ve vašem domě.

Leave a Comment

Návrh objemu zásobníku teplé vody

Návrh objemu zásobníku teplé vody velikosti akumulačního zásobníku teplé vody (dále jen TV) je z hlediska hospodárného provozování přípravy TV rozhodující. Velmi často dochází k podcenění výpočtu velikosti akumulačního zásobníku projektanty a následkem toho k problémům během provozu. První postup výpočtu. Už při používání obtížně regulovatelných kotlů na tuhá paliva se prováděl návrh výkonu pro ohřev vody v zásobníku na dvou až tříhodinovou dobu pro nabíjení. I tato doba bývala předmětem kritiky. S používáním automaticky regulovaných kotlů na ušlechtilá paliva se doba pro nabíjení zásobníků zkracovala a doporučovala se půlhodinová až dvacetiminutová.

Návrh objemu zásobníku teplé vody

Návrh zásobníku teplé vody by měl v prvé řadě odpovídat použitému zdroji tepla a předpokládanému profilu odběru teplé vody. Tato bakalářská práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy, ve kterém je zahrnut návrh konstrukce objektu s požadavkem na nízké tepelné ztráty, výpočet tepelných ztrát objektu, návrh a výpočet otopných ploch včetně výpočtu hydrauliky, volba zdroje tepla, regulace otopné soustavy a také návrh objemu zásobníku teplé vody.

Leave a Comment

Stavebnice domu z cihel

Kreativní stavebnice z malých, pravých pálených cihel, které se spojují kukuřičnou maltou. Stavebnice domu z cihel je vyrobená z přírodních materiálů, zdravotně nezávadná. Teifoc je dětská stavebnice ze skutečných pálených cihel, ze které je možné sestavit nejrůznější stavby a budovy. Podívejte se jak se staví model domu v měřítku 1:20 od realnestavby. Vyzkoušejte si stavbu modelu domu se stavebními postupy skoro jako ve skutečnosti, od.

S našimi díly si vyzkoušíš stavbu domu od základu až po střechu, cihlu po cihle.

Stavebnice domu z cihel

Začni výkopem pro základ a to přímo do hlíny. Vysypej štěrkem, polož armaturu, kanalizační trubky, a pokud to chceš dotáhnout do dokonalosti, tak přiveď do svého modelu i elektroinstalaci. V nabídce je více jak 70 modelů aut, poskládáte je z jednotlivých dílů bez použití lepidla, pomocí zaklapávacích zámků.

Leave a Comment

Lepení betonové dlažby

Instruktážní video pokládky dlažby plošné na lepidlo. Vážení, Na základe Vášho marketingu a úspešného podnikania veríme, že budete chcieť rozšíriť Váš predajný sortiment o nový a mimor. Lepení betonové dlažby dlažby na terase Dotaz: dobrý den, prosím o radu, jaké produkty by byly vhodné pro přípravu podkl. Spáry venkovní dlažby z volně položených dlaždic vysypáváme suchým křemičitým pískem (frakce 0−2 mm), který po vysypání necháme ležet asi tři týdny, aby se usadil, a potom teprve dlažbu zameteme. Některé typy dlažeb je třeba hutnit, děláme to současně s vysypáváním spár při prvním hrubém zásypu.

Lepení betonové dlažby

Není nutné používat žádné specální nářadí ani materiál. Stejně jako u většiny jde hlavně o přístup, znalosti a zkušenosti. Tak to by jste si měli přečíst tento článek. Lepení betonové dlažby obkladů a dlažby – pokládka a spárování obkladů a dlažby Chystáte se na pokládku obkladů nebo dlažby a nevíte jak na to?

Leave a Comment

Ocenění nemovitosti pro dědické řízení vzor

Posouzení tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení je značně jednodušší a levnější než znalecký posudek vypracovaný autorizovaným odhadcem. Znalecký posudek navíc není pro účely dědického řízení ani požadován. Jsou-li nemovitosti, které jsou předmětem dědictví, zapsány na více listech vlastnictví, musí být obvyklá cena určena samostatně pro každý list vlastnictví. Stejně je třeba postupovat, jsou-li nemovitosti zapsány na více listech vlastnictví s různými režimy zápisu vlastnického práva (např. podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů). Obecně platí, že k ocenění nemovitosti pro dědické řízení vzor nemovitostí pro účely dědického řízení není zapotřebí znaleckých posudků, postačí vyjádření realitní kanceláře či odborné vyjádření znalce. Ty sice zákon pro účely dědického řízení přímo neukládal ani dosud, ale soudy v řadě případů nutily notáře, aby kvůli zjištění obvyklé ceny nemovitosti tyto znalecké posudky požadoval.

Leave a Comment

Oprava venkovních betonových ploch

Pro tvorbu svislých ploch je třeba zhotovit bednění. Povrch můžeme ukončit buď rozetřením do ztracena, nebo plochu ukončíme lištou. Již z dřívějších dob můžete znát, že zedníci si se starými betony poradili lehce. Oprava venkovních betonových ploch poškozených betonových ploch.

Hydroizolace betonu, průmyslových podlah, cihel, kamenů a dřeva. Superconcrete-Superbeton je patentovaná technologie finální úpravy povrchu betonových podlah, která vytváří z nových i provozem již zašlých a poškozených betonových ploch vysoce.

Oprava venkovních betonových ploch

Pozor, podáním nabídky zodpovídáte za provizi z celé zakázky, včetně částí, které postoupíte jiným firmám. Je to taková lékarnička pro podlaháře s kterou lze opravit kde co. Popraskaný beton, díry v podkladu, schody a šikminy. Provedené práce v nových technologiích betonu od firmy Adrex, stejnozrný beton se speciálním cementem = dokonalý odvod vody a páry = vysoká životnost betonu.

Leave a Comment

Zděné vnější stěny budovy

Termofasáda, 107 mm – vnější vrstva obvodové stěny se skládá z polystyrenu, lepící stěrky se síťovinou a fasády, případně fasádního obkladu. Základním účelem termofasády je tepelně ochranná funkce, dle použitého materiálu může plnit i požadavky protipožární a protihlukové, konečná úprava fasády plní především funkci estetickou. Předmět plnění: – vyzdění části obvodové stěny budovy dílen – demontáž a likvidace původních vrat, vybourání původního obvodového rámu atd. Tutorial – Modelace zděné vnější stěny budovy stěny v programu TurboCAD Professional v19 CZ (Deluxe,Platinum) pomocí nástroje Architektura.

Izolace v dutém prostoru stěny.

Zděné vnější stěny budovy

Přitom je důležité dbát na dostatečnou vzdálenost dřevěných dílů nosné konstrukce od země (oblast stříkající vody 300 mm). Svislé konstrukce: podzemní podlaží a 1. Nosnou konstrukcí zděné stavby je masivní zdivo s vysokou schopností akumulace tepla, doplněné z vnější strany tepelnou izolací.

Leave a Comment

Uhlíkový filtr na pitnou vodu

V kategorii filtry na vodu ze studny najdete všechny produkty, které Vám pomohou Váš problém snadno vyřešit, ať už se jedná o přílišnou tvrdost vody, železo, mangan, dusičnany v kategorii filtry na železo a mangan a filtry na dusičnany, bakteriologickou kontaminaci či mechanické nečistoty. Máme-li chlorovanou vodu z hromadného zásobování, máme v kuchyni filtr na chlor a další škodliviny zbylé po vodárenské úpravě. Ultrafialový filtr na pitnou vodu – cena Domácí vodní filtry fungují nejčastěji na základě uhlíkových destiček. Používány jsou již několik desetiletí po celém světě, a to často v kombinaci s jinými filtry z důvodu zvýšení účinnosti filtrace. Na základě jejího zkoumání byl vytvořen nejlepší filtr na pitnou vodu – reverzní osmóza.

V případě, že vás téma reverzní osmózy zajímá a máte jakékoliv další dotazy, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

Uhlíkový filtr na pitnou vodu

Protože upravujeme vodu, která již upravená byla – vodu z vodovodu (neděláme z nepitné vody pitnou ), snažíme se pouze zbavit vodu chloru, jeho sloučenin a případných nečistot, které voda nasbírala potrubím cestou z vodáren k nám.

Leave a Comment

Životnost litinového potrubí

Je pravda, že výrobci kanalizačního, plastového potrubí (materiál PVC) udávají životnost trubky 30 – 50 let. Tato životnost je zaručená výrobcem, ale ve skutečnosti materiál PVC má daleko větší životnost. Troufám si odpovědět, že minimálně jednou takovou. Vycházím z faktu složitosti a délky trvání rozpadu toho materiálu v přírodě, v zemi nebo v místech. Navíc při rekonstrukci pouze Vašeho úseku bude problém s napojením na dolní a horní stávající část litinového svodu.

Nejkvalitnějším typem potrubí je litinové potrubí s PUR (s polyuretanovou vnější i vnitřní ochranou), u kterých výrobce uvádí životnost dokonce 120 let.

Životnost litinového potrubí

Při opravách havárií je nejběžnější opravou výřez, kdy se část starého potrubí vyřízne a vymění se za nové za použití dvou spojek nebo se použije opravný pas. Máme potrubí litinové ve sklepě ležaté rozvody splaškové vody 55 let staré.

Leave a Comment

Odvětrání vlhkého sklepa

Dobrý den, řeším problém s odvětráním, sklípek pod starým domem 2,5×2,5×2 metry, bez oken, vlhký. Vytáhl jsem rouru prům. Ekonomicky nejpřijatelnější odstranění vlhkosti z vlhkého sklepa spočívá v okopání vlhké omítky na obvodové zdi až na úroveň základové spáry (tedy na styk základu se zeminou). Jestliže byl zjištěn a odstraněn důvod navlhání zdí (například porušené potrubí, ucpaný okap), je možné zdi po snížení jejich vlhkosti nahodit sanačními omítkami.

Výměna vzduchu v takovém prostoru je nezbytná pro udržení přiměřené vlhkosti, a tedy i podmínkou využitelnosti sklepa. I suché sklepy musíme větrat Ani domy situované v suchých, nezamokřených terénech se bez celoročního větrání sklepů neobejdou.

Odvětrání vlhkého sklepa

Proudění se dá zjistit i zapáleným zapalovačem u trubky odvětrání sklepa. Jako problém vidím zhruba stejnou výšku vstupních dveří a odvětrávacího komínku.

Leave a Comment