Press "Enter" to skip to content

Architektura starověkého řecka

Co tvoří starořecké umění? Architektura starověkého řecka archaické doby. Co je to černofigurová a červenofigurová technika? Víte co je kúros a koré? Svého vrcholu dosáhla řecká architektura starověkého řecka v klasickém období, kdy byla inspirací nejen pro antický Řím, ale i pro všechna následující vývojová.

Architektura starověkého řecka

V této kapitole je nejdůležitější pochopit vývoj půdorysného řešení řeckého antického chrámu, vývoj a rozdíly v nejtypičtější architrávové soustavě antického Řecka – sloupových řádech.

Kultura starověkého Řecka je spjata s mytologií a náboženstvím, postupně se však této závislosti zbavuje. BC, když městský život a prosperita se zotavili do úrovně kde veřejná budova mohla být podniknuta. Do té doby byla řecká architektura známá jen zprostředkovaně přes Řím, jehož stavitelství se nakonec ale ukázalo být od řeckého mnohem odlišnější, než se čekalo. Nejcharakterističtější stavba byl chrám se sloupovým ochozem a štítem tvaru nízkého trojúhelníku.

Peršané mohutnou říši a ovládli řecké kolonie na západním pobřeží Malé Asie. Periodizace dějin starověkého Řecka po době temna:.

Architektura starověkého řecka

Dozvíte se v čem je největší přínos antického Říma pro evropskou architekturu Osvěžíte si stručnou historii antického Říma Seznámíte se se stavebními konstrukcemi a sta. Nově se v architekture začala používat cihla a beton. Románská architektura. Navazuje na architekturu starověkého Řecka a Říma. Přesně stanovené poměry délek, výšek a šířek – ideál krásy. David Mikoláš Kultura klasického období starověkého Řecka Učební text Lékařství původně se rozvíjelo v rámci kultu boha Asklépia, později. Jaká architektura vzniká v zemi, která kdysi patřila k nejbohatším státům světa a dnes bojuje s bankrotem?

Tyto velkolepé síně se později odklonily od zcela vertikálního a horizontálního členění na sloupy a kladí, jímž se řídila řecká architektura. Nebyly podepírány sloupořadími nesoucími architrávy, ale gigantickými oblouky, vybíhajícími přímo z masívních pilířů. K těm ovšem přibyly klasické sloupy nebo pilastry, ale ty měly pouze dekorativní, nikoli. Dvanáct Olympanů mělo své sídlo na nejvyšší hoře Řecka, z níž se dalo vše přehlédnout.

Zeus byl nejstarší a nejchytřejší mezi nimi a měl nejvyšší autoritu. KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA -Navázala na vyspělou kulturu staroorientálních států (Egypt, Kréta, Novobabylonská říše atd.), položila základ kultuře dnešní TECHNIKA: známo zpracování železa, používal se čep, využíval se rotační p. Antika Antika Pojem Antika označuje čas a kulturu starověkého Řecka (respektive celé Egejské oblasti) a Římské říše. Z římské architektury vznikla pozdější evropská renesanční architektura, Řecka bylo totiž tou dobou již izolované pod nadvládou Turků, zatímco Řím a stavby na jím dobytých územích ve Francii, Itálii a Španělsku byly vždy na očích.

Architektura starověkého řecka

Struktura řeckého chrámu navazovala na mykénské megarony, chrámové stavby se sloupovím kolem centrální místnosti. S těmito vlivy Řekové. Klasická řecká architektura, tak jak je známa vznikla v 8. Umění starověkého Řecka – přímý základ naší evropské umělecké kultury – kolem r. Tím spojili obloukový systém Etrusků a architrávový systém starověkého Řecka. Uvažování Římanů vedlo ke směřování architektury k účelnosti. Do Řecka se dováží hlavně nedostatkové obilí nebo otroci. Vyváží se keramika, nástroje, víno. Kolonie se staly samostatnými městy s vazbou na město mateřské.

Z archeologických nálezů víme, že pompézní architektura, rozvinutá řemesla a lineární písmo mykénské kultury zaniklo. Přišla nová vlna nájezdníků –obzvláště Dórů. Stránka s největším počtem referátů, přednášek, maturitních otázek, diplomek, a jiných studentských prací ve střední Evropě. PERIODIZACE STAROVĚKÉHO ŘECKA Prehistorické období st. ECKÁ ANTICKÁ ARCHITEKTURA Monumentální stavby, zejména chrámy, byly budovány architrávovým systémem, v němž na sloupech spočíval vodor. Ve středním Řecku (dnešní Thesálie) se usadili Thesálové. Už dříve žili v Řecku Iónové a Aiolové.

Aténská pokladnice v Delfách ARCHAICKÁ ARCHITEKTURA 8. Jedná se o prezentaci s výkladem. Dispozičně je odvozen z mykénského megaronu. Chrámy byly součástí chrámového okrsku. A za těmito památkami klasického umění putují do Řecka milióny návštěvníků, aby se obdivovali vynikajícím schopnostem starověkých řeckých sochařů, malířů, stavitelů a řemeslníků. Název města pochází od starověkého obyvatele Patraie, který sjednotil 7 samostatných vesnic, ležících v okolí v jedno velké město. Ve starověku byl význam Patry spíše zemědělský, pěstovalo se zde především obilí.

Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Není divu, že je Peloponés turisticky tolik populárním místem. Takové množství starodávných památek jen.