Press "Enter" to skip to content

Centrální registr administrativních budov

Nové analytické funkce obsažené v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), s jejichž pomocí lze mnohem efektivněji hospodařit při správě kancelářských prostor využívaných státními institucemi, byly hlavním tématem prezentace pro zástupce centrálních úřadů, které se ve čtvrtek konalo v ústředí ÚZSVM v Praze. Centrální registr administrativních budov (CRAB) je neveřejný informační systém veřejné správy určený k podpoře hospodárného využívání. Export z informačního systému CRAB, který obsahuje informace o nemovitostech ve vlastnictví státu. CRAB je systém, který na celorepublikové úrovni eviduje administrativní prostory užívané organizačními složkami státu a státními organizacemi ve.

A pokud se nic nestane, bude nakonec utraceno 1,6 miliardy korun. Nejprve se však pojďme podívat na počátek tohoto projektu.

Centrální registr administrativních budov

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Oznámili to zástupci Úřadu pro zastupování státu ve. Ale tím ten horor nekončí – za roční PROVOZ této databáze platí úřad chytrému dodavat. CRAB, centrální registr administrativních budov je software za 1,6 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka. Jejich komplexní databázi dosud stát neměl.

Projekt má za cíl zefektivnit správu státních budov.

Centrální registr administrativních budov

Organizace Acta non verba tvrdí, že celkové náklady mohou dosáhnout až dvou miliard, ačkoli skutečná cena systému je jen v řádu desítek milionů. Přitom je v něm spousty chyb, které už nyní přišly daňové poplatníky na 520 milionů. Tyto systémy vznikly proto, aby o těchto budovách poskytovaly podstatné informace a přispěly k jejich lepšímu využívání a také snížily náklady na. Funguje od začátku roku, pod správou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Zatím projekt přišel na dvě stě padesát milionů korun.

Osmdesát pět procent nákladů by měly pokrýt fondy Evropské unie, zbytek půjde z rozpočtu ÚZSVM. Jenže účast v něm zatím není povinná. Veřejné zakázky a profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění – největším portálu s veřejnými zakázkami na českém trhu. Roční výdaje na jejich provoz a údržbu činily přibližně 1,3 miliardy Kč. Za nájem 90 budov pro úředníky dal stát zhruba půl miliardy korun.

Nízká kvalita dat, problematická spolehlivost, systémové ne. Ze závěru NKÚ ovšem vyplývá, že. Stát zaplatil 254 milionů korun za registr úředních budov, který neplní svůj účel. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, jejíž.

Toto nařízení upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov (dále jen „ registr “), termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek. Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Centrální registr administrativních budov

Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Od začátku týdne platí nová vyhláška pro průkazy energetické náročnosti budov. Ty mají poskytovat informace o spotřebě energie v budově, a jsou tak jedním z nástrojů pro zvyšování energetické účinnosti. Podle dostupných informací se uvažuje o tom, že by vznikl centrální registr, který by údaje z PENB shromažďoval. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole Centrálního registru administrativních budov (CRAB) zjistil závažné nedostatky. CRAB přitom vznikl před pěti lety nákladem 550 milionů proto, aby měl stát co nejlepší přehled o svých budovách. Stín viny padá hlavně na ministerstvo vnitra, které registr spravuje a jehož budovy tvořily třetinu dat. Nové vedení ministerstva financí uskutečnilo prověrku Centrálního registru administrativních budov.

Přitom by měl být plný informací o budovách, které vlastní stát. Obecně prospěšná organizace Acta non verba a Nadační fond proti korupci upozorňují na další nové podezřelé okolnosti při nákupu programu Centrální. Na Ministerstvu financí nyní probíhá prověrka hospodaření. Vám nabízí jistotu, kterou potřebujete. Jedním jejích z cílů. Nabídneme Vám možnosti a je jen na Vás, pro co se rozhodnete.

Pokud se podaří systém rozjet naplno, ušetří stát podle ministerstva financí. Za registr zaplatil stát celkem 254 milionů a náklady na správu registru činily za minulý rok přes 62 milionů korun. Systém je nástrojem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bohužel i export ze systému zveřejněný v rámci Otevřených dat Ministerstva financí ČR s.