Press "Enter" to skip to content

Čsn 73 4108 pdf

SN 73 – Šatny, umývárny a záchody. Dressing rooms, lavatories and water-closets. Vestiaires, salles de bains, toilettes. Garderoben, Waschräume und Wasserklosette.

Ministerstva zdravotnictví na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro projek.

Čsn 73 4108 pdf

Nedílnou součástí této normy jsou rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických (sanitárních) zařízení a šaten pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou.

SN online pro jednotlivě registrované uživatele Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde. Portaro – Webový katalog knihovny. Je-li zde uvedena norma ČSN taktéž již neplatná a nahrazená, pokračujte, prosím, opětovnou volbou pro zobrazení náhrad.

Čsn 73 4108 pdf

Hygienická zařízení a šatny. Seznámení s obecnými požadavky na lešení 1. AH02 – Pozemní stavitelství II Příloha k zadání č. Norma ČSN – Šatny, umývárny a záchody. Its energy efficiency was analysed according. Do you want to be sure about the validity of used regulations? We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.

Oproti této normě podrobněji řeąí bezbariérová zařízení. Pro usnadn ění parkování a ef. Provoz hromadných garáží – Provoz je nutné navrhnout tak, aby časové ztráty p ři jejich odbav. View and Download Perkins 4. Miroslav Teršel, Správa železniční dopravní cesty, s. Normy ČSN zdarma ke stažení Podle právní úpravy, platné v České republice, nejsou technické normy dostupné ke stažení z Internetu. V případě, že na internetu znění normy naleznete a autor stránek nemá od ČNI nebo ÚNMZ povolení ke zveřejnění normy nebo její části, jedná se o porušení zákona. Eurocodes: Background and Applications 2 Background documents-Background Document of New European Code for Thermal Actions, Report No.

Všechna práva vyhrazena. Klasifikace ubytovacích zařízení –Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel § 46.

Čsn 73 4108 pdf

Na stránkách MMR je uveden seznam ČSN dotčených vyhl. Pokud je přímý odkaz z legislativy na „normové hodnoty“, stávají se inf. Přístup k aktualizaci. Podkladní vrstvy Stránka 6 Moderní trendy v betonu III. Základní ustanovení čl. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní.

Bezpe č nostní zna č ení se opravuje na 12. V tomto smyslu se následn ě upravuje č íslování č lánk ů 12. Je však toho času základní normou, podle které je při kontrole a údržbě nutné postupovat. Z některých následujících citací této normy bude. Návrhy ČSN k veřejnému připomínkování (Drafts of national standards for public comments) II.

That is why there is necessary to determine strength earlier than the above age. Požární bezpečnost staveb je souhrnem různých. Miloslav Müller PRAGOPROJEKT, a. Pravidla stanovují druh použitého izolantu ve vztahu k druhu zateplovaného objektu a zejména k jeho výšce. Zat říd ění ur čuje t ěžební za řízení a ekonomické zhodnocení zemních prací-Příklad U neporušeného vzorku o pr ůměru 1.