Press "Enter" to skip to content

Délka kouřovodu do komína

Obecně platí, že čím je kouřovod kratší, tím lépe. Délka kouřovodu do komína by neměla přesáhnout 20% z účinné délky komína. Dobrý den, mám dotaz ohledně délky kouřovodu. Na chalupě chci instalovat malá kamínka bez výměníku, s vcelku malým výkonem, do komína. Rozvinutá délka kouřovodů komínů s přirozeným tahem by neměla být delší než jedna čtvrtina účinné výšky komína a současně by kouřovod neměl být delší než 3 m.

Délka kouřovodu do komína

Ve vašem případě se ale jedná o komín s přetlakem, tudíž délka kouřovodu do komína může být i delší. Můj problém spočívá v tom, že krbová kamna by měla být umístěna v podkroví a jsem schopen dosáhnout účinné výšky jen cca 3m (od vstupu kouřovodu do komínového tělesa). Bylo mi doporučeno použít 45° zaústění (průměr komínu 200mm). Komín by převyšoval nad hřeben střechy přibližně o 1m.

Objekt se nachází na kopci a hřeben střechy je nad úrovní střech. Všeobecně se nedoporučuje, aby délka kouřovodu do komína před vstupem do komína nebyla byla větší než 1. Pokud je potřeba delší, je vhodné kouřovod zaizolovat a pochopitelně dodržet i další podmínky instalace.

Délka kouřovodu do komína

Proto ten odkaz na kominickou firmu. Popis: Regulovatelné koleno slouží k připojení krbové vložky do komína pod různými úhly. Otáčením jednotlivých segmentů regulujeme úhel. To je například teplota spalin, délka kouřovodu, počet kolen v kouřovodu, ale také například výška komína nad budovou nebo nad vytápěným prostorem. Díky nastavitelným kolenům je možné.

Kč 229 Kč roura kouřová s otv. Průměr komína by nikdy neměl být menší než průměr zaústění do topeniště. Komín s kruhovým půměrem normálně dává lepší tah než čtvercový průměr. Použití kolena v kouřovodu snižuje tah. Při výběru vhodného komínového systému je vždy lepší odborné rady naší kominické firmy. Jeho délka by neměla přesahovat ¼ výšky komína.

Avšak, čím kratší kouřovod je, tím je jeho použití vhodnější. Při výběru a instalaci je dobré myslet i na tahové podmínky, podle kterých se volí úhel stoupání. Redukční přechod s těsnící šňůrou se vkládá do sopouchu keramického komína, je nutný kvůli dilataci kouřovodu po zahřátí a zabraňuje prasknutí sopouchu komínu. Používá se pokud potřebujete redukovat z komínu Ø200mm na menší nebo stejný průměr vývodu spotřebiče.

Kouřovody jsou vyráběny v České republice.

Délka kouřovodu do komína

Při sestavování kouřovodu je dobré také myslet na každoroční preventivní potřebu čištění. Napomoci tomu může například koleno nebo roura s čistícím otvorem. Kominík při revizi nám napsal, že je to možné, kamna max 7kW výkonu a průměr kouřovodu do 130 mm. Koupili jsme kamna 7 kW, průměr kouřovodu 120 mm a chtěli si je nechat napojit na volný sopouch kominickou firmou (a probourat otvor do komína, zatím tam žádný není). Nicméně dnes mi zavolali, že dle normy je minimální průměr vložky na tuhá paliva 150 mm a že máme.

Roury odolávají teplotě spalin ve výši 450°C. Roura kouřovodu průměr 150 mm, délka 100 cm. Tloušťka plechu 1,5 mm. Vhodné pro kouřovody kamen, krbů a kotlů na tuhá paliva.

Přechodka z kamen na kouřovod, pro stavbu černého kouřovodu určeného k odvodu spalin z kotle, krbové vložky, krbových kamen a jiných podobných spotřebičů na tuhá paliva. Pokud se do komína dostane vlhkost a pokud dojde k proniknutí této vlhkosti do zdiva, dostanou se tam s ní i rozpuštěné saze. Po zatopení a zahřátí komínu se tato vlhkost vypařuje a uvolňuje zápach spalin do okolí. Tato závada se v podstatě nedá krátkodobě odstranit. Kvalitní ocelové kouřovody pro zapojení kamen, sporáků a krbů do komína. Napojovací trubka nesmí vyčnívat do komínového průduchu. Vstup do komína by měl být opatřen redukci s růžicí. Velmi důležitá je těsnost a pevnost spojů.

Ventilace a přívod vzduchu V místnos. Zaústění do kouřovodu může být směrem ke kouřovodu sestupné nebo vzestupné. Zabudování komína do stavby s hořlavou konstrukcí, musí navíc pamatovat i na možnost parotěsného řešení. Připevnění parozábrany na těleso komína je obecně komplikovaný stavební detail, především kvůli přenosu tepla z komínového pláště na hořlavou parozábranu.

Sklon by měl být obdobný jako minimální sklon u kanalizací, tedy alespoň 3 %. Při větší délce musí být po celém povrchu opatřen tepelnou izolací tak, aby tepelný odpor konstrukce kouřovodu byl minimálně 0,55 m2. Může to tedy takto zateplené být?