Press "Enter" to skip to content

Detail zateplení soklu

Typický detail zateplení soklu pro jednovrstvé stěny. Zateplení pomocí soklových desek Rigips. Pro zobrazení konstrukčních detailů vyberte požadovaný datový formát, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům. ETICS Weber therm – zateplení soklu – plynosilikát do r. Videonávod, jak zateplit sokl rodinného domu svépomocí.

Detail zateplení soklu

Dozvíte se, jak vyřešit prostupy a jak elegantně napojit fasádu. Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové soklové lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci, popř. Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu nebo spíše Váš praktický názor k detailu zateplení soklu.

Pro přiblížení problému do přílohy. XPS patří mezi standardní řešení detailu každé stavby.

Detail zateplení soklu

Je přitom zcela jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, jednovrstvou, či vrstvenou zateplenou stěnu. Konstrukční detaily svislých konstrukcí Porotherm. Hloubka zateplení, by měla být v ideálním případě 80cm pod budoucím terénem. Detail zateplení soklu spolehlivě řeší jak stránku.

V případě jílového podloží je vhodné zateplení provést hlouběji. Jsou naopak místa, kde z důvodu terénu nebo okolní zástavby není možné zateplení provést tak hluboko a zateplení provádíme do maximální hloubky, kterou nám taková stavba dovolí. Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a. Jestli něco z toho hrozí, (u Vás zejména tlak vody na hydroizolaci, která je možná provedená stejně kvalitně jako detail zateplení soklu ), radši bych drenáž udělal. Na izolaci soklu zcela jistě stát nebudou. Jak jste to nakreslil Vy, tak jsem si to také původně představoval, ale právě mám pocit, že v místě betonu (pode dveřmi) bude TM a že by to chtělo odizolovat. Asi ty dveře (fr. okno) nechám stát jen na XPS nebo doporučovaného Ytongu, protože fr. Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není.

V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také. ISOVER rozšířil standardní nabídku materiálu pro zateplení soklu a spodní stavby.

Detail zateplení soklu

Tepelná izolace do tl. Kromě efektivního zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken je třeba dbát i na zdánlivé detaily. Jedním z takových detailů, který může celkovou spotřebu energie výrazně ovlivnit, je zateplení soklu, respektive napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci. Izolační desky jsou dodávány. Revitalizace obvodového pláště objektů školy, družiny a tělocvičně, v rozsahu výměny oken a dveří, a zateplení fasády a střechy objektů, výměny PSV výrobků. Materiál pro zateplení soklu by měl mít také dlouhou životnost, měl by být odolný, trvanlivý a účinně izolovat. Kromě toho je žádoucí, aby domy sousedící s komunikacemi, měly sokl odolný vůči posypovým solím.

V tomto případě je dobré, aby sokly byly odolné i mechanicky, a bylo je možné dobře vyčistit nebo omýt. Nejčastější je tento nedostatek u starších budov, kdy je sokl pouze obložen rozličnými materiály (kámen, keramika, ale i kvádry rozličných vzorů a reliéfů, …), není však zateplen. Vhodným řešením tepelné izolace soklu domu a spodní stavby vůbec jsou soklové desky Rigips a desky drenážní, které také patří do rodiny desek Perimetr, avšak pro lepší orientaci dostaly jména podle typického umístění na stavbě. Desky se liší svým rozměrem, typem obvodové hrany a profilováním povrchu. Správně navržený zateplený SOKL vytváří dlouhodobě funkční a estetický detail. Reklama Zpět na článek Důležitý detail energeticky úsporných domů – zateplení soklu.

Postup založení systému ETICS na variabilní Zakládací sadu PVC včetně zateplení soklu a základu. Jestliže zateplujeme fasádu soklu kontaktním zateplovacím systémem. Tato publikace obsahuje konstruk ční, materiálové a technologické rešení skladeb a konstruk čních detail ů vn ějších tepeln ěizola čních. Jedním z řešení soklového zdiva v systému Porotherm, která byla ověřena tepelně-technickými výpočty, je níže uvedený detail s použitím extrudovaného polystyrénu XPS. Tato první vrstva cihel však musí být minimálně o tloušťku XPS tenčí, aby byla ve fasádě.

Mezi standardní řešení zateplení soklu a spodní stavby přitom patří použití tzv. Protože staré sokly z kamene a plných cihel nám hodně promrzaly, nově jsou. To znamená, že byste kromě fasády, soklu a základů stavby domu měli nechat zaizolovat.