Press "Enter" to skip to content

Dokončovací operace na soustruhu

V tabulce jsou pro nejčastější způsoby běžného obrábění uvedeny dosahované drsnosti (R a) a stupně přesnosti (IT): způsob obrábění. Stroje: jsou honovací stroje, které mají vodorovné nebo svislé vřeteno, podle stupně automatizace je dělíme na honovačky bez mechanizace a automatizace, poloautomaty a automaty. Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ. Dokončovací práce na soustruhu Účelem dokončovacích prací na. Jak si vybrat danou možnost dokončení např.

Diamantové nože jsou vhodné na dokončovací operace na soustruhu, zvláště pro bronz, litiny, mosazi a plasty.

Dokončovací operace na soustruhu

Jelikož diamantové břity mají velmi malý otěr, dosahuje se značné přesnosti a hladkosti povrchu. Dále se uplatňují polykrystalické nože. VYSVĚTLIVKY K IKONÁM VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE Vysvětlivky k ikonám CÍLE Na začátku každého tématu jsou uvedeny cíle. Vrtáky s výměnnými řeznými destičkami dosahují přesnosti rozměrů vrtaného otvoru v rozmezí IT12 – IT13, klasické spirálové vrtáky IT9 až IT12, přesně broušené monolitní až IT5 – IT10. Pracovní jednotkou CNC soustruhu je taková část stroje, která se podílí na jeho hlavní funkci. Hlavní funkcí soustruhu je třískové obrábění obrobku soustružením.

Disponujeme strojním vybavením, kterým si dokážeme opravit i největší části upínacího systému kovacího nářadí. Fotky a postup prací budu průběžně doplňovat, jelikož nemám čas dělat na soustruhu přes den, tak tuhle generální opravu řeším přes večery po.

Dokončovací operace na soustruhu

Broušení závitů jako dokončovací operace na soustruhu – pro dokončování velmi přesných závitů, pohybových šroubů, měřících šroubů a závitových nás. Soustružení na univerzálním soustruhu Soustružení je třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rotačních ploch, při kterém obrobek koná hlavní rotační pohyb a nástroj, jímž je obvykle soustružnický nůž, pohyb vedlejší (posuv). Pilování povrchu obrobku na soustruhu Pil. Honování Honování je dokončovací operace na soustruhu obráběním. Jde o vnitřní a vnější honování válcových ploch. Používá se k dokončování válců.

Význam vrtání otvorů na soustruhu Vrtání je operace, při které vytvoříme vrtákem v materiálu otvor. Je to také třískové obrábění válcových děr. Vrtané otvory mají hrubý povrch a jsou nepřesné. Přesných otvorů a hladkých povrchů docílíme vyhrubováním a vystružováním. Vrtání otvorů na soustruhu je přesnější než na vrtačce. Výsledkem válečkování je, že se tahové zbytkové napětí mění na tlakové a dochází zároveň ke zlepšení vzhledu součásti. Tato dokončovací operace se může provádět po soustružení, frézování, vyvrtávání a hoblování. Na soustruhu lze řezat metrické, Whitworthovy, lichoběžníkové, ploché, popř.

Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu dokončovací operace při obrábění kovů? Tyto soustruhy umožňují jak hrubovací, tak i dokončovací opearace. Konstrukce a výkon stroje je dimenzován i na obrábění excentrů nebo obrobků s přerušovaným řezem.

Dokončovací operace na soustruhu

Obvykle jde o odstranění dočasných podpor, aplikaci povrchových vrstev, např. Vystružování bezesporu patří k operacím dokončovacím. Agregát Benz je používám především pro obrážení drážek délky až 32 mm a šířky 3–10 mm. Výhody použití obrážecího agregátu LinTec jsou zřejmé – úspora dodatečné výrobní operace protahování a obrobení dílu na jedno upnutí na CNC soustruhu.

Programování přes operace – Programování přes cykly TÉMA Č. Základní obsluha programu Sinumerik 840D soustruhu TURN 105 – Stroj – Parametr – Program – Služby. Struktura programu pro frézování – Posloupnost příkaz. Cíle bakalářské práce: – Rozbor problematiky. Volba prostředků pro řešení úkolu. Aplikace zvolených metod na danou problematiku. Jsou určeny pro rozsáhlé použití při opracování dřeva, při úpravách laků a tmelů automobilů, v nábytkářském průmyslu apod. Mají vysokou životnost, jsou vymyvatelné a jsou určeny pro použití za sucha i za mokra. Na závěr Je zajímavé poznat nizozemskou firmu s tak hlubokými kořeny, která se s velkým nadšením věnuje novým technologiím obrábění.

Technologiím, které mohou existovat jen díky speciálním soustruhům s unikátními vlastnostmi. Nejcennějšími prvky jsou zde: přesná hydrostatika. Velikost soustruhu je určena největším oběžným průměrem nad ložem a vzdáleností mezi hroty, čímž jsou určeny největší rozměry součásti, kterou lze na stroji obrábět. Je to nejjednodušší a zároveň nejpoužívanější způsob obrábění ( na klasických soustruzích se provádí 30 – 40 % veškerých prací).

Na soustruzích s ručním nebo automatickým ovládáním se soustruží polotovary s hmotnosti od několika miligramů až do několika tun. VRTÁNÍ OTVORŮ NA SOUSTRUHU Vrtání, vyhrubování a vystružování otvorů 1.