Press "Enter" to skip to content

Dórský řád

Dórský řád vznikl již v 7. Iónský sloup je štíhlejší, vyšší, řidčeji kanelovaný než sloup dórský. Na rozdíl od dórských sloupů počínají ionské patkou. Portaro – Webový katalog knihovny. Stavby jsou velmi mohutné, což je dáno silnými sloupy (vyrůstají jakoby ze země).

Dórský řád

Jejich dřík je zdoben kolmými, širokými a mělkými žlábky. Text je dostupný pod CC BY-SA 3. The temples of Magna Grecia and comparison with the temples of mainland of Greece in 6th and 5th century BC. Je masivní a mohutný, svou výzdobou velmi prostý. Skládá se z hlavice a dříku, patka chybí.

Bakalářská práce se zabývá řeckou chrámovou architekturou zasazenou do 4. Zaměřuji se hlavně na stavby dórského a iónského řádu.

Dórský řád

Nejlépe zachované chrámy jsou však v Selinunte a nedalekém Agrigentu na Sicílii. Tomuto řádu dávali přednost obyvatelé řecké pevniny. Start studying VOŠR – Painting – Architecture. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. All structured data from the main, property and lexeme namespaces is available under the Creative Commons CC0. ARCHITEKTURA Architektura řády dórský řád iónský řád korintský řád Iónský řád rozvoj hlavně v. Co znamená přídavné jméno dórský?

Význam slova dórský ve slovníku cizích slov. Základní podoba chrámů se ustálila brzy po převedení původně dřevěné konstrukce do kamene, přesto však žádné dva chrámy nejsou. Tento řád je charakteristický svou. This site uses cookies.

By continuing to browse you are agreeing to our use of cookies and other tracking technologies. Překlad slov a slovíček z češtiny do slovenštiny zdarma. Podle výšiny může být výšinný nebo blatný, podle majitele královský nebo věnný (patří královnám), panský, biskupský, řádový ( řád některých rytířů), podle funkce sídlení, správní, strážní apod. Empírová okna Empírová okna Empírové štíty – dórský řád (v horní části) Zámek Kačina (u Kutné Hory) arch.

Dórský řád

Navíc má dórský řád fixní poměr stan triglyfu (?) a metopy (1:1), tím pádem chci-li dát větší mezery mezi sloupy, musím zvýšit celé kladí atd. Někdo potom zužuje koncové mezisloupí o poloviční šířku triglyfu. Liší se od iónského jen tvarem sloupové hlavice. Styly řecké chrámové architektury. Stavba spočívá na podstavě stylob. Nejslavnější chrámy starořeckých bohů na mapách (13 map) Chrámy starořeckých bohů Nežli se seznámí. Každodenní život v antickém Řecku. Najdete zde 1 správnou variantu k otázce z křížovky a to KORINTSKÝ ŘÁD?

To a více informací najdete v tomto křížovkářském slovníku. Dřík sloupu byl hladký. Nejstarší je dórský řád počínající v 7. Střihem byl řádový kroj velmi podobný ornátu řádu Zlatéhou rouna. Nebankovní rychlá půjčka do výplaty.

Toskánský řád, římsko- dórský řád, toskánsko- dórský řád, římsko-jónský řád, římsko- korintský řád. Kolem náměstí stavěli Římané kolonády, to je sloupořadí s rovným překladem. Je nejméně zdobný, silné sloupy stojí přímo na podezdívce, jejich dřík je zdoben kolmými, širokými a mělkými žlábky. Marie Davidová název projektu Informatika a digitální technika číslo projektu CZ.

Velký význam zde však má barva, a to ze. Iónský řád – archaická hlavice (Efesos, Artemidin chrám kolem roku 550 př. Kr.). Didyma u Miléta, mladší Apollonův chrám, kol.