Press "Enter" to skip to content

Dotace pro domácnosti

Ušetřete prostřednictvím státních dotací za vybavení, které byste si v rámci úspory pořídili. Po ukončení dotací na bytové a panelové domy nově běží projekt Nová zelená úsporám pro rekonstrukce rodinných domů a pasivní výstavbu. Registrujeme vás do 3. Dotace na tepelné čerpadlo, dotace na kotel na biomasu a dotace na plynový kondenzační kotel. Při příležitosti návštěvy eurokomisaře pro životní prostředí Karmenu Velly v České republice a tzv.

Dotace pro domácnosti

Clean Air Dialogu, představil ministr životního. V Česku se rozjíždějí dotace na elektromobily a plynová auta pro obce, později by o peníze na nákup elektroauta mohli žádat i domácnosti. Startují nové dotace pro domácnosti. Cílem je omezit plýtvání pitnou vodou, zejména v. Dešťový program je určen pro akumulaci a využívání dešťových vod u rodinných domů.

Slouží především k využití zachycené vody u rodinných domů ať už k zalévání nebo k využití v domácnosti (splachování WC, praní prádla, mytí vozidel) – tato voda není určena k vaření, osobní. Dotace pro domácnosti budou administrovat kraje.

Dotace pro domácnosti

O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. Kč SFŽP informoval o spuštění druhé vlny dotačního programu. Využijte programu DEŠŤOVKA. Příjem žádostí pro druhé. Nabídka dotací pro domácnosti – pozvánka na bezplatný seminář. Lidé by se měli v první řadě obrátit na svůj krajský úřad, kde jim odborníci poradí, jak na to. Stavíte, rekonstruujete?

Poradíme vám, jak na to! Míra dotace zůstává stejná jak v předchozích výzvách, tedy 75 % z uznatelných nákladů pro malé podniky, 65 % pro střední a 55 % pro velké. Do kdy je možné program čerpat: Výzva bude otevřená pro příjem žádostí od 3. V programu Kotlíková dotace mohou majitelé rodinných domů žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva za nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo. Na rozhodnutí čeká ještě přibližně 75 předložených žádostí, na které se prostředky uvolňují postupně především z už realizovaných projektů, které nebyly dočerpány při vyúčtování do schválené částky dotace či z vyúčtování, která nebyla proplacena z. V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnost. Tyto prostředky budou.

Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) umožní výstavbu obecních bytů, a to jak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (těch profesí, které obec u bytů preferuje), tak i výstavbu sociálních nájemních bytů.

Dotace pro domácnosti

Obavy ze vzniku problematických lokalit však nikdo mít nemusí. Program Dešťovka poskytuje dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. V rámci něj jsou poskytovány dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Program je určen jak pro fyzické, tak i právnické osoby, které chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Aktuálně je v programu alokováno 207 milionů korun. Programy se od sebe liší způsoby využívání dešťové vody od zálivky na zahradě až po využívání vyčištěné vody v domácnosti.

Zajistíme pro vás kompletní administraci a podání žádosti v rámci programů Kotlíkova dotace. Na rozdíl od předcházející varianty, kdy dešťovou vodu využíváme pouze na zálivku, již musíme zabezpečit určitou čistotu odebírané vody. Každý, kdo nahradí kotel či kamna na fosilní paliva za moderní kotel na biomasu či tepelné čerpadlo, nebo si pořídí solární systém, má do 31. Kvůli opakovanému suchu budou mít domácnosti v Česku možnost opět si sáhnout na dotace.

Tentokrát stát podpoří zachytávání dešťové vody a její. Dotace mají sloužit na pořízení sociálních bytů s nízkým nájemným pro domácnosti, jimž s příspěvkem na bydlení po odečtení normativních bytových. Cena za teplo se u kotle a tepelného čerpadla liší jen minimálně. Samozřejmě se nesmí zapomenout na nulové nároky na obsluhu nové instalace. To hraje velkou roli pro mnoho domácností.

Pro některé domácnosti je ale prakticky nemožné našetřit peníze na nový kotel dopředu, a tím pádem se pro ně kotlíkové dotace stávají nedostupné. Právě s tím by měl pomoci náš nový program kotlíkových půjček, který jim umožní výměnu předem zafinancovat,“ vysvětluje ministr Richard Brabec. Výše dotace se odvíjí především od toho, z jakého zdroje vytápění žadatel o dotaci přechází a pro jaký nový se rozhodne. Zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je obrovský a nepochybně k tomu přispěl i náš nový program kotlíkových půjček pro domácnosti.