Press "Enter" to skip to content

Frakce štěrku pod základovou desku

Ahoj všichni, brzo budeme zavážet a hutnit hlínu pod desku takže bych si rád ujasnil zda se na hlínu před zalitím desky dává ještě vrstva štěrku nebo ne. Jeho zhutněním připravíme základovou půdu na zatížení konstrukcí domu. Kvalitní podsyp pod základovou desku je důležitou částí každé stavby. Nepodceňujte tuto skutečnost a obraťte se na nás.

V pískovně Dolany vám nabídneme vhodný materiál pod základovou desku, kterým je podorničí. Zdravím, když projektant zná situaci a navrhl udanou vrstvu, sypané zhutněné podloží pod základovou desku, tak věděl proč.

Frakce štěrku pod základovou desku

Jen na dobrých základech. Tzn i to kolik a jakého štěrku je nutno na podsypy. Další náklady stavby jsou na geologický průzkum pozemku, na zbudování zázemí pro přípojky vody a elektro a plynu, radonový průzkum, náklady na rezervovaný příkon el. Postačí základové pasy, které zatížíme nosným zdivem, nebo musíme vybudovat plovoucí základovou desku, kterou lze nosným zdivem zatížit kdekoli? Pokud budujeme základové pasy, je vybetonovaná plocha mezi nimi jen nenosnou podlahou přízemních obytných místností a technického zázemí, případně garáže.

Přemýšlím, že bych se toho zbavilt tím, že bych to dal pod desku. Nechci však ušetřit pár korun za cenu, že si podělám základovou desku. Jaký na to máte názor?

Frakce štěrku pod základovou desku

Mějte na paměti, že rozměry domku jsou rozměry vnitřní, tudíž podklad pod chatkou musí být větší min. Stavíte či rekonstruujete a sháníte vhodný materiál do základové desky? Předpokládám, že základovou desku dělat nebude, ale máte na mysli podkladní beton, pod ten se vyloženě stavební suť nedává. Pokud z ní vyseparujete nedrolivý beton, kámen, obkladačky, dlaždice, tak tento separát použít lze. Nejvhodnější je makadam, ale cenově (alespoň v mém okolí) je to nejdražší materiál. Cenově přijatelné řešení je betonový recyklát. Frakce štěrku pod základovou desku. Ještě poslední dotaz,ideální.

Desku udělat co nejdříve, aby vám do toho nenapršelo a nevznikl tam bazén plný vody. Tomu můžete předejít odvodněním skrz zákl. Pokud pod základovou konstrukci vytvoříme takový násyp ze štěrku vyvstává nám zde několik rizik. Sesedání – podsyp by bylo třeba opravdu kvalitně zhutnit, dále míru zhutnění resp. Využití: do komunikací, pod zámkovou dlažbu, pod základovou desku. Chtěl bych se zeptat co jste dávali pod desku když nepočítám poslední vrstvu štěrku co třeba strusku jaké frakce štěrku pod základovou desku frakce nebo? Co pod základovou desku? Někdo dává jen štěrk a kamení.

Je opravdu nutný štěrk pod základovou desku?

Frakce štěrku pod základovou desku

Základy, sklep, hydr. Nyní již myslete na propojení základové desky a Thermokonstrukce na bazénovém skeletu a proveďte k tomu potřebné kroky. Doporučujeme vytvořit armovací drážky. Diskutujte, ptejte se, najděte nové přátele, které s vám spojí stejný zájem. Zabetonovat desku netrvá dlouho a není to nic složitého. Pokud nenastanou problémy (opemenutí, nefunkční stroje – vibrační lišta) a začneme brzy ráno – na oběd máme hotovo.

Výška podkladové desky je závislá na výšce konečné nivelety dlažby. Tato deska by měla být monolitická opatřená výztuží pomocí kari sítí. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti. Pevný základ je zárukou spolehlivosti a stability budoucí struktury. Dobře provedené zařízení polštáře pod základovou deskou snižuje zátěž a. Pěnosklo pod plovoucí základovou desku Granulované pěnové sklo lze v tomto případě využít pro zhotovení tzv. Jedná se o železobetonovou desku tl. Proto jsme si jednoho krásného dne si udělali exkurzi do Předklášterského kamenolomu, kde jsme si prakticky obhlídli frakce štěrku pod základovou desku štěrku.

Pokud by vám potrubí trčelo nad základovou desku, museli byste řešit, jak ho dodatečně zkrátit, aby netrčelo až z finální podlahy domu. Podsyp kanalizačního potrubí Potrubí by se mělo pokládat na pískové lóže, ale vzhledem k tomu, že vykopaná zemina (zvětralá žula) ze základových pasů byla hladká, využili jsme ji. Máte hotové základové pásy a navrhovanou výplň pod základovou desku (říkáte tomu "podkladní beton"). Ta základová deska musí být položena NA základových pásech, nejlépe ještě svázána armaturou. Pokud uděláte desku mezi základové pásy, bude se propadat, nelze podklad pod desku zhutnit tak, aby časem neklesl!

Navíc základová deska (podkladní beton) o síle 8cm.