Press "Enter" to skip to content

Héřin chrám v olympii

Stylobat (svrchní deska stupňovitého podkladu) byl o rozměrech 64,12 x 27,68 m. Měl 34 dórských sloupů po obvodu, z toho šest v průčelích ( peripteros hexastylos ), které byly 10,51 m vysoké (podle jiných zdrojů 20,13 m). Leonideum postavené v letech 330 – 320 př. V Aristotelovom traktáte O politike sa chrám uvádza ako príklad toho, ako tyrania zaťažovala populáciu bremenom veľkých prác pre štát a nenechávala im žiadny čas, energiu a prostriedky na povstania. Chrám pocházel z konce 7. Je nejstarší z řeckých chrámů v Paestu, stavba je datována do druhé poloviny 6.

Héřin chrám v olympii

Další zvláštností stavby. Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons. Akropolis v Pergamu, maják na ostrově Faru v Alexandrii, chrám olympského Dia v Athénách. Erechteion – sochařská výzdoba – zachovala se. K uctívání se tedy Řekové nescházeli uvnitř (aby nerušili), ale před chrámem a kolem něho.

Dokonce i obětní oltář stál před chrámem. Dovnitř směli nahlédnout pouze jednou za rok.

Héřin chrám v olympii

Tím si vysvětlujeme velkou vnější zdobnost. Ve své době svítily řecké chrámy do dálky pestrými barvami. Na konci antiky byla v roce 394 našeho letopočtu přenesena do Konstantinopole, kde byla pravděpodobně roku 475 zničena při požáru. V chrámu byla umístěna kultovní socha Dia od sochaře Feidia – jeden ze sedmi divů světa. V současné době je budova v troskách. Socha se nedochovala.

Tato úžasná konstrukce udržuje sama o sobě nejen architektonické, ale i kulturní dědictví starého Řecka. Zde mýty ožívají a jejich hrdinové se objevují před hosty chrámu. Nejzajímavější však je, že staré kameny udržují paměť a ty legendy, které nejsou známy všem. Na počátku klasického období, v letech 468 – 456 př. V každém řeckém chrámu, který měl být podle náboženských představ pozemským příbytkem božstva, měla být kultovní socha představující dotyčné božstvo. Latina začíná svou protohistorickou fázi.

Narodil se Kambýsés I. Jóšijáš, judský král. V rokoch 466 až 455 p. Postavený bol z kamenných kvádrov, ktoré obklopovali mohutné stĺpy v dórskom slohu. Na ne sa použil vápenec a strechu tvorili mramorové škridle.

Héřin chrám v olympii

Dlhý čas ale nemal dôstojnú Diovu sochu. Athéně, od architektů Iktina a Kallikrata, před chráme. Ty vůbec první se konaly v roce 776 př. Dodnes se tu zapaluje olympijský oheň, který pak putuje do místa dějiště her. Olympie začal pre Dia stavať chrám. V Kalamatě na jihozápadě poloostrova je vyrábí jeden z nejlepších řeckých olivových olejů. Hry byly zasvěceny Diovi, a tak byl nejvýznamnější budovou v tzv.

Kdysi v něm stála kolosální Diova socha ze zlata a slonoviny, dílo sochaře Feidia, jeden ze sedmi divů světa. Proběhnout se můžete po stadionu, kde. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Starověké Řecko – periodizace Krétská kultura (Mínojská kultura) – 2. Svatyně začala být zanedbávána. Dia převezena bohatými Řeky do paláce v Konstantinopoli, kde byla roku 475 n. V té době byla socha přesunuta do chrámu v Konstantinopoli kde byla při požáru v roce 462 zničena.

Byl zdobený výjevy antické historie, reliéfy a mramorovými sochami. Uvnitř chrámu dominuje socha sedícího boha Dia s pozůstatky obrovitých sloupů z roku 438 před naším letopočtem. Byla zhotovena sochařem Feidiásem ze slonoviny, zlata a skla. Po roce 393 našeho letopočtu ji.