Press "Enter" to skip to content

Hloubka základů domu

Pokud stavíte základy domu, tohle si musíte přečíst! Nějak si lidi neuvědomují, že zaizolováním základů zas ažtak neohřívají okolní terén domu, jako se ohříval u dřívějších konstrukcí a zemina může zmrznout dost hluboko a dost blízko baráku. V závislosti na místních geologických podmínkách jsou geologické sondy kopány ručně, případně s využitím lehké mechanizace, někdy je nezbytné využít vrtné soupravy. Majitel domu má obvykle zájem o vlastní studnu, geologický průzkum je proto výhodné spojit s. U nepodsklepených budov rozhoduje o hloubce základů právě minimální nezámrzná hloubka.

Hloubka základů domu

Je stanovena podle druhů zeminy. Pro hlinitopísčité a písčitohlinité půdy (nejběžnější základové půdy) je to 80 cm. Pro jílovitohlinité půdy platí 1 metr a pro smrštivé jíly 140 cm. Příklad: rodinný dům, podloží jíly a jílovité hlíny s břidlicí a křemenem tuhé.

Stojí-li váš pozemek na smrštivých jílech a slinech, budete muset kopat až do hloubky 140 cm. Základy domu jsou nejdůležitější částí stavby. Podívejte se, jak probíhá realizace základů a příprava před samotnou stavbou.

Hloubka základů domu

Vašem případě dostatečná, i když se to může jevit nepředstavitelné. V žádném případě bych neodkrýval podloží kolem základů pod spodní hranu, protože porušíte stabilizovanou únosnou vrstvu a hrozí, že by dům mohl někde sednout a popraskat. Při běžném typu rodinného domu si vystačí geolog s kopanou sondou. DT betonove tvarnice a rucne vyviazane 10 mm roxory n. Zateplení základů a soklu je důležitým krokem, který bychom při zateplování domu neměli podcenit. Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat. Pakliže základ nezasahuje do nezámrzné hloubky, je možné základ dodatečně izolovat a tím zabránit úniku tepla z budovy. Návrh základové konstrukce Návrh konstrukce základů a jejich hloubka základů domu závisí na charakteru stavby, konstrukčním řešení a půdorysném rozložení stavby. Izolace domu proti vlhkosti a odvodnění Na základovou zeď je třeba přiložit rozbalenou nopovou fólii (špunty ke zdi).

Nopová fólie se prodává v několika šířkách, takže si vyberte tu správnou podle hloubky vašich základů. Obvodovou stěnu odkopali až na základovou spáru, obnažené opukové zdivo základů domu nejdříve doplnili a vyrovnali cementovou stěrkou a dále ošetřili asfaltovou hydroizolační stěrkou. Pro zateplení základů použili extrudovaný polystyren. Finální vrstvu vytvořila nopová fólie jako mechanická ochrana jednotlivých vrstev systému izolace základů domu. Výkop podél základu domu nesmí být souvisle proveden pod ani na úroveň základové spáry, protože by došlo k ohrožení statiky domu.

Při statických poruchách chalupy nebo domu, stejně jako při chystané přístavbě, musíme zesílit (podezdít) mělce založené základy.

Hloubka základů domu

Nebude-li mít váš dům spolehlivé a pevné základy, pravděpodobně se dříve či. Problém spatřuju v návrhu základů. Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou. Pokud podloží tvoří hrubozrnné písky, injektují se látkami na bázi cementu a jílu, aby se. Zatížení z objektu se v těchto. Dobrý den potřeboval bych poradit jak a čím odizolovat podsklepený dům starý 45 let. Do základů se samozřejmě musí nainstalovat zemnící soustava. Ta sestává ze zemnícího pásu a po zalití desky betonem bude vyčnívat nad horní hranu.

K ní se pak bude moci připojit hromosvod domu. Možná i vy nemáte u svého domu či chalupy základy dostatečně izolované proti vodě a působení vlhkosti. Zkuste zvolit alespoň taková opatření, při kterých nemusíte bourat nebo podřezávat. U novostavby je u základů kvalitní hydroizolace standardem a ochrání stavbu proti zemní vlhkosti, tlakové vodě i proti radonu. Provedení hydroizolace základů a dalších. Vždy však slouží jako hranice taková hloubka, o které bezpečně víme, že v ní zemina již nepromrzne (tzv. Nezámrzná hloubka ). Mám základy přístavby izolovat od základů domu aby se hýbaly nezávisle na sobě nebo mám základy ZZ proarmovat do základů domu?

Jaké rozměry základů u takovéto lehké stavby zvolit? Pokud jsme to ještě neudělali, tak z vyměřených základů sejmeme provázky a ujistíme se, že máme všechny shora zmíněné věci. Tedy máme dostatek roksorů, které budeme minimálně po metru zapichovat do základů, máme materiál na prostupy a víme kde jsou, máme zemnící pásku a vodič. Zemnící páska odpovídá obvodu domu. Hloubka základů domu je jasná cca 1m. Její hloubka závisí na konkrétních klimatických podmínkách a charakteru podloží. Jak těžký bude dům (konstrukční dřevostavba nebo betonové bloky dají při stejné velikosti domu o dost jinou hmotnost a tímpádem i potřebu základů ) a jaké je podloží!

Na skále vypadají základy jinak než na písku, na rovině jinak než ve svahu.