Press "Enter" to skip to content

Hloubka základů rodinného domu

V závislosti na místních geologických podmínkách jsou geologické sondy kopány ručně, případně s využitím lehké mechanizace, někdy je nezbytné využít vrtné soupravy. Majitel domu má obvykle zájem o vlastní studnu, geologický průzkum je proto výhodné spojit s. Před vybudováním základů nového rodinného domu, respektive už při jeho projektování, nás ve skutečnosti čeká zásadní otázka. Postačí základové pasy, které zatížíme nosným zdivem, nebo musíme vybudovat plovoucí základovou desku, kterou lze nosným zdivem zatížit kdekoli? Nabyli jste pozemek, vybavili stavební povolení na výstavbu rodinného domu a přizvali jste geodeta.

Hloubka základů rodinného domu

Ten vám vytyčil přesné hranice pozemku a podle projektové dokumentace vytyčil vnější obvodové stěny stavby, výškové osazení stavby včetně osazení tzv. Nyní můžete začít kopat základy. Vašem případě dostatečná, i když se to může jevit nepředstavitelné. V žádném případě bych neodkrýval podloží kolem základů pod spodní hranu, protože porušíte stabilizovanou únosnou vrstvu a hrozí, že by dům mohl někde sednout a popraskat.

Základy domu jsou nejdůležitější částí stavby. Podívejte se, jak probíhá realizace základů a příprava před samotnou stavbou. Jak používat výztuž základů pro uzemnění elektrické instalace?

Hloubka základů rodinného domu

Jak provést výztuž základových patek? Comments are disabled for this video. Provedení základu rodinného domu představuje přibližně 10 % z celkových nákladů stavby. V komplikovaných podmínkách (málo únosné půdy, spodní voda, sesuvná území…) se náklady samozřejmě zvyšují, protože rostou požadavky na kvalitu návrhu základů a jejich realizaci. U nepodsklepených budov rozhoduje o hloubce základů právě minimální nezámrzná hloubka. Je stanovena podle druhů zeminy. Pro hlinitopísčité a písčitohlinité půdy (nejběžnější základové půdy) je to 80 cm. Pro jílovitohlinité půdy platí 1 metr a pro smrštivé jíly 140 cm.

Příklad: rodinný dům, podloží jíly a jílovité hlíny s břidlicí a křemenem tuhé. Pakliže základ nezasahuje do nezámrzné hloubky, je možné základ dodatečně izolovat a tím zabránit úniku tepla z budovy. Pokud nebudete mít v takovéto zemině min. R bývají) dotrhání domu.

Samozřejmě záleží i na hladině podzemní vody a celkové vlhkosti oblasti. Izolace domu proti vlhkosti a odvodnění Na základovou zeď je třeba přiložit rozbalenou nopovou fólii (špunty ke zdi). Nopová fólie se prodává v několika šířkách, takže si vyberte tu správnou podle hloubky vašich základů.

Hloubka základů rodinného domu

Do základů se samozřejmě musí nainstalovat zemnící soustava. Ta sestává ze zemnícího pásu a po zalití desky betonem bude vyčnívat nad horní hranu. K ní se pak bude moci připojit hromosvod domu. Základová deska je důležitou etapou výstavby rodinného domu. S realizacemi základové desky pro rodinné domy máme zkušenosti již přes 10 let. Tuto mnohaletou praxi rádi uplatníme také při konzultaci a realizaci Vašeho domu.

Chtěl bych poprosit o radu jak hluboko je potřeba ukládat drenážní trubky a pod jakým spádem. Jedná se o oddrenážování kolem novostaby domu. Převážná většina rodinných domů má základy z betonu. Rozbor konstrukce základových pasů probereme na jednoduchém příkladu rodinného domu bez podsklepení zakládaného na rovinatém terénu. Nejčastější konstrukce základů pro rodinný dům vypadá jako na obrázku.

Náš příběh bude o stavbě s velkým nadšením, které naštěstí neopadlo ani po dokončení domu. Příručka je natočena na živo při stavbě rodinného domu, který vidíte na fotografii. To je důkaz, že údaje v ní uvedené jsou pravdivé a používané všemi profesionály v České republice. Tato hloubka základů rodinného domu je dána místem stavby a typem zeminy a činí od 0,8 m do 1,6 m pod upravený terén. Je tedy samozřejmostí, že tyto vlastnosti budeme očekávat i od základů domu, včetně trvanlivosti a bezpečí. Mezi zvláštní druhy deskových základů řadíme tzv.

Na řadu totiž druhá etapa rekonstrukce, která zahrnovala především výstavbu nového plotu a vybudování dlažby kolem domu, včetně betonování základů budoucí dřevěné terasy před domem směrem do zahrady, o které jsem se v některých ze svých minulých článků již podrobněji zmínil. Hloubka základů rodinného domu založení základů musí být provedena do tzv. Zdivo z Porothermu je oproti plným cihlám mnohem lehčí a tak nejsou potřeba masivní základy. Potrubí je umisťováno zpravidla 0,4-1,0 m od hrany základu, minimálně 200 mm pod hydroizolaci základů, avšak minimálně 800 mm pod úrovní terénu (nezámrzná hloubka ). Pokud u samostatně stojícího domu zvolíte příliš výrazný plot, dům tak zcela potlačíte, vedle nevýrazného plotu bude dům příliš dominantní.

Výrazný vliv na vzhled plotu mají svislé sloupky. Najděte dodavatele pro téma stavba rodinného domu. Poptávky jsou zdarma, firmy vybíráte podle referencí. Vybudujte si jméno a získávejte zakázky.

Druhou kapitolu rubriky “jak postavit dům“ máte úspěšně za sebou a nezbývá nic jiného než se pustit do dalších prací, kterými se budeme zabývat v navazujícím článku.