Press "Enter" to skip to content

Hydroizolace soklu domu

Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu. Vhodným řešením tepelné izolace soklu domu a spodní stavby vůbec jsou soklové desky Rigips a desky drenážní, které také patří do rodiny desek Perimetr, avšak pro lepší orientaci dostaly jména podle typického umístění na stavbě. Desky se liší svým rozměrem, typem obvodové hrany a profilováním povrchu. How to build your own swimming pool. All process, step by step (in only 30 minutes).

Videonávod, jak zateplit sokl rodinného domu svépomocí.

Hydroizolace soklu domu

Dozvíte se, jak vyřešit prostupy a jak elegantně napojit fasádu. A pokud v rámci bytového domu není někdo znalý fyziky a procesů unikání tepla, může dojít k opomenutí tepelné izolace soklu. Námitky obyvatel přízemních bytů, že mají doma chladněji než byty nad nimi, jsou pak celkem logické. Chceme-li však, aby sokl domu řádně plnil svou funkci, nevyhneme se ani pojmům jako hydroizolace soklu domu, tepelná izolace a drenáž. Dešťová voda stékající po povrchu fasády musí být někam svedena. Do oblasti soklu nesmí zatékat, jinak by došlo ke vzlínání vlhkosti do fasády a zdiva.

Fasáda v patě domu by se nakonec po krátké době poškodila. Nežádoucím únikům tepla.

Hydroizolace soklu domu

Jak je možné vyřešit vzhledově soklovou část domu a zároveň i vyřešit nejen vzhled, ale i funkčnost soklové části domu ve smyslu zateplení a hydroizolace domu v jeho důležité spodní části? Prohlédněte si dobře obrázky a nabízející možnosti, třeba zde naleznete řešení pro vaše zateplení a izolování soklové části domu a to ať už se jedná o řešení. Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat. Při renovaci fasády domu a jejím zateplení je nejprve nutné odstranit ze soklu domu původní omítku a odhalené zdivo očistit tlakovou vodou, čímž se i navlhčí pro další mokré stavební postupy. Zateplení soklu je samozřejmě důležité u všech staveb, tj. Vycházejme z předpokladu, že nejsou potřebné sanační práce a nemusíme brát ohled na vysoký podíl vlhkosti ve zdivu.

Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do. Dobrý den, řeším detail izolace Fatrafol 803 v místě soklu. Je možné někde najít jak by mělo správně vypadat napojení fólie na zdivo a okno. Dům není podsklepen, hydroizolace je položena na základové desce, pod ní na soklu je nalepen polystyren bez hydroizolace, je prostě nalepen na holé ztracené. Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených stěn.

Díky moderní dvousložkové technologii nástřik zvětší svůj objem 30x a dokonale zaizoluje i těžce dostupná místa bez zbytečného přestavování a bourání. Podél domu povede kanalizace (přepad z dešťových svodů), tak by se výkop mohl udělat hlubší a spodní část využít pro drenážování spodní části svislé izolace soklu. V horní části výkopu by vedla KG trubka DN100. Hydroizolace a řešení soklu hydroizolace soklu domu a řešení soklu MeridiusZN. Zdravím, potřeboval bych poradit.

Při hrubé stavbě jsem se spolehl na zkušenosti profesionála a ten mi pod obvodové zdi udělal hydroizolaci ve sl.

Hydroizolace soklu domu

Sokly nejsou jen důležitým estetickým a architektonickým prvkem exteriéru domu. Plní i významnou ochrannou a izolační funkci. K obkládání soklu si můžete vybrat z mnoha materiálů. Postupně jsem začal dělat zateplení soklu XPS 10cm, abych mohl obalit celý obvod domu do difúzně otevřené fólie Tyvek. Zatím mám hotovou východni. Izolace základů zahrnuje všechyn druhy izolací. Svislá hydroizolace na soklu toho moc neřeší, vzlínání se pouze omezí a do jaké míry je hodně individuální, navíc pak je zbytečné nechávat u soklu nějakou mezeru mezi soklem a XPS. Zase když to bude bez svislé hydroizolace přímo na soklu a necháte mezi XPS a soklem mezeru, jen si tam zvětšíte tepelný most a smysl XPS je diskutabilní.

Vaše představa, že v budoucnu. Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Správná funkčnost soklu je důležitá i vzhledem k zateplení domu. Pokud byste sokl špatně zpracovali, může se to negativně podepsat na celém domě v podobě potíže mi s hydroizolací (srážení a průniky vody do fasády) a se zateplením (úniky tepla, vznik tepelného mostu).

Především jde o to uhlídat kvalitu stavby celého domu včetně soklové části. Po předání stavby od DJT jsme nelenili a hned se pustili do dokončení domu jedním tahem.