Press "Enter" to skip to content

Iónský sloup

Iónský sloup je štíhlejší, vyšší, řidčeji kanelovaný než sloup dórský. Na rozdíl od dórských sloupů počínají ionské patkou. Iónský sloh byl hojně rozšířený ve východních koloniích Malé Asie a na Egejských ostrovech. Jedná se o elegantnější a dekorativnější sloh než je dórský.

Sloupy jsou oproti dórskému slohu štíhlejší a jeho hlavice je většinou zdobena tzv.

Iónský sloup

Sloup is a medieval castle in the Czech lands. It takes its name from the special appearance of the freestanding sandstone rocks, 33-metre (108 ft) high, into which it was carved in the 14th century. Karyatida, socha ženské postavy plnící účel sloupu, pochází z jižní předsíně chrámu Erechtheionu z athénské Akropole. Háčkovaný sloup schránka, úložiště, termo obal na plechovku s nápojem. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4. International license.

Iónský (ženský)- je typický především pro řecké obce v maloasijské oblasti.

Iónský sloup

Dórský sloup Parthenón na Akropoli New node Iónský sloh se rozvíjel v 6. Je usazen na profilovaném soklu a zakončen iónskou hlavicí krytou. Sloup v Trojské ulici pochází z provní poloviny 17. Hlavice byla po stranách opatřena dvěma volutami (stlačená péra vyjadřující aktivní sílu vzpírající kladí a střechu), echínus zdobil vejcovec. One of best site sharing tutorials to everything. Pro iónský sloh je charakteristický sloup s volutou nad dřikem, štíhlý a žlábkovaný dřík (na rozdíl od dórského sloupu je iónský sloup vyšší a jemnější, protože je odvozen od proporcí ženského těla). Korintský sloup má kalichovitou hlavici s akantovými listy (rostlinné motivy), nalezeneme jej spíše v Římě.

Součástí serveru je diskuzní fórum, bazar, systém práce, galerie a další služby. Geison je převislý a opatřen bohatými ozdobami, někdy i zubořezem. Vlys je hladký nebo skul. Delfy, iónský sloup Když se mohu procházet venku mezi památkami, mohu si na ně sáhnout. Jen na Athénské Akropoli jsem viděla ceduli, abychom na památky nesahali. Iónský řád je řeckého původu, ale byl často využíván i Římany. Poznáme jej podle hlavice s volutami a často i kanelovaného dříku.

Pro korintský řád jsou typické.

Iónský sloup

Vynalezli beton, hydrauliku a oblouk. UV mapa dříku a hlavice iónského sloupu. Architektura – řešení. Autor: Pavel Zoch, Ph.

V minulých článcích jsme si vytvořili detailní model. Jaký římský sloup je na obrázku č. Která významná římská stavba je na fotografii č. K čemu byla stavba na fotografii. Vyhranil se pravděpodobně v maloasijské architektuře iónských řeckých osad. V architektuře se uplatňovaly jednak řecké slohové prvky (řidčeji dórský sloup, častěji iónský sloup, nejčastěji sloup korintský nebo smíšená varianta ióntsko-korintská), jednak elementy etruské. Většina zachovaných chrámů pochází až z doby císařské. V době císařské pronikly do Říma orientální kulty se specifickými stavebními rysy. Vitruvius (dílo Deset knih o architektuře) jej přirovnává k štíhlejší ženské postavě a poznáte ho díky volutám na jeho hlavici.

Korintský sloup, který je nejmladší, nejštíhlejší a nejzdobnější, pak odkazuje ke kráse mladé dívky a poznáte jej podle akantových listů. BRONZOVÝ GRYF, přívěsek Drakkaria. PŘÍRODNÍ MÝDLO KASTILSKÁ LEGENDA 100% Bon Savon. Olivové vintage náušnice útulek Lesan. SNP porovnání úrovní socha Asie socha sv. Barbory socha Tolerance Stonehenge.

Domů Aplikace Corinth Přehled učiva Reference škol O nás Blog Kontakt. V korintském řádu byly v dolní části, zhruba do třetiny sloupu vyplňovány hůlkami (píšťalami). Prodám z krasné žuly nový kamenný sloup 3 metry vysoký opracovaný na iónský tvar. Zapojení ICT technika do výuky “ Pomáháme ZŠ a ZUŠ při realizaci šablony formou personálního zajištění, při. IÓNSKÝ (ženský) řád – attickoiónský a asijskoiónský –Trojdílný sloup (někdy nahrazen karyatidou): patka obyčejně ze tří částí, kanelovaný dřík s otupenými hranami, hlavice sestává z echinu, balteu, abaku. Dvojdílné kladí: trojdílný architráv s kymatem. Velké Míčovny Pražského hradu je pokryta sgrafity.

Její úctyhodná délka 68m je rozdělena 11 sloupy na jednotlivé segmenty v kterých je 20 alegorických ženských postav.