Press "Enter" to skip to content

Izolace soklu domu

Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu. Videonávod, jak zateplit sokl rodinného domu svépomocí. Dozvíte se, jak vyřešit prostupy a jak elegantně napojit fasádu. V případě použití nevhodného výrobku jako tepelné izolace soklu domu se pak často setkáváme s tím, že přilnavost polystyrenu pro takto těžký obklad není dostatečná a obklad se odtrhne či dokonce jako celek odpadne, jak je vidět na obr. Zateplení základů a soklu je důležitým krokem, který bychom při zateplování domu neměli podcenit.

Izolace soklu domu

Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat. A pokud v rámci bytového domu není někdo znalý fyziky a procesů unikání tepla, může dojít k opomenutí tepelné izolace soklu.

Námitky obyvatel přízemních bytů, že mají doma chladněji než byty nad nimi, jsou pak celkem logické. Přes základovou desku byla přetažena a navařena vodorovná izolace směrem dolu. Podél domu povede kanalizace (přepad z dešťových svodů), tak by se výkop mohl udělat hlubší a spodní část využít pro drenážování spodní části svislé izolace soklu. V horní části výkopu by vedla KG trubka DN100.

Izolace soklu domu

Vhodným řešením tepelné izolace soklu domu a spodní stavby vůbec jsou soklové desky Rigips a desky drenážní, které také patří do rodiny desek Perimetr, avšak pro lepší orientaci dostaly jména podle typického umístění na stavbě. Desky se liší svým rozměrem, typem obvodové hrany a profilováním povrchu.

V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí. Je tam perlinka v lepící maltě a na druhý den přetažena ještě další vrstvou a pak ten marmolit. V zemi je drtí obsypaná perforovaná hadice 50 až 60 mm, uloženy obrubníky a kačírek. Poznatek z první zimy.

Vůbec se tem neudrží delší dobu sníh. Nejprve zde vyvstává otázka jestli chceme takový vzhled, pak musíme ubrat na tloušťce izolace soklu domu, tedy menší tloušťku XPS extrudovaného polystyrenu. Při renovaci fasády domu a jejím zateplení je nejprve nutné odstranit ze soklu domu původní omítku a odhalené zdivo očistit tlakovou vodou, čímž se i navlhčí pro další mokré stavební postupy. Vycházejme z předpokladu, že nejsou potřebné sanační práce a nemusíme brát ohled na vysoký podíl vlhkosti ve zdivu. Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do.

Sokl pasivního domu s hliníkovou soklovou lištou soklu tj. Oprava byla technicky i finančně náročná.

Izolace soklu domu

Kromě fasády, soklu a základů domu se doporučuje i zaizolování podlah a. Dobrý den,prosím o radu zda zateplit kamenný sokl u starého rodinného domu z 30 let. Mezi kamenným soklem a cihlovým zdivem je původní stará izolace, bohužel nevím. Zateplení střechy Zateplení půdy Zateplení haly Zateplení domu Zateplení soklu Zateplení podkrovi Zateplení střechy, izolace střechy U všech typů domů a budov je právě střecha jednou z nejvíce namáhaných součástí stavby, protože je vystavena nejen stále se měnícím povětrnostním vlivů, ale také UV záření či v případě rovné střechy stojící vodě. Ahojte, lámu si hlavu jak izolovat spodní část základové desky. Na soklu máme EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN šířka 50cm. Dobrý den, potřeboval bych poradit, mám postaven nový dům a potřebuji u něj dořešit izolaci soklu. Na základy až ke spodku domu jsem nalepil tvrzený. Zateplení soklu Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ.

Svěří-li majitel domu zateplení kamarádovi zedníkovi, který sílu a druh izolace vybere jen odhadem, nemusí to být nejlepší řešení. Měl by vědět a počítat. Obložení soklu domu Zvolíte-li některý z kamenných či keramických obkladů, může se stát, že bude sokl domu předsazen před rovinu fasády. Jednak to nevypadá dobře a zadruhé budete muset vyřešit detail napojení na fasádní tepelnou izolaci, jelikož bude vždy hrozit zatékání. Izolace základů zahrnuje všechyn druhy izolací.

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda můžu provést zateplení domu ( fasádní polystyren a extrudovaný polystyren na sokl a základy) i když nemám ponětí o. Naše rodinná firma provádí izolační práce týkajicí se izolací proti vlhkosti starších domŮ a izolacím tepelným. Na uvedených termografických záběrech je možno vidět výrazné projevy tepelně technických nedostatků v místech napojení obvodové stěnové konstrukce na nadzemní soklovou část. Pokud nezvolíme vhodný a správný typ tepelné izolace soklu může dojít k poškození, protože přídržnost polystyrénu pro tak těžký obklad není dostačující a následně dojde k jeho celému odpadnutí nebo odtržení. Postup při zateplování XPS polystyrénem V případě zateplovaní soklové části domu se setkáváme se shodným postupem jako při kontaktně.

Tato tabulka neobsahuje položku přípravy podkladu (jeli to nutné), neobsahuje klempířské práce, zateplení soklu a další práce nutné pro zhotovení kvalitní fasády jako osazení hromosvodu, osazení větracích mřížek, osazení nových dvířek a rámu na elektrickou skříň nebo plynovou skříň. Opomíjená tepelná izolace soklu Zateplení obvodových stěn domu je dnes naprosto samozřejmé, často se ale opomíjí soklová část. Přitom se jedná o důležitou součást obvodového pláště, kde může dojít k výraznému tepelnému mostu. Fasáda na rodinném domu byla velmi členitá a montáž tepelné izolace trvala cca 8 dnů. Před tím bylo demontováno podbí,které již nevyhovovalo požadavkům investora stavby. Zateplení fasády bylo vytaženo nad úroveň podbití cca 0,5m,výš už byla střecha.

Energeticky úsporné domy, tzn. Podmínkou kvalitní izolace domu je zateplení základů a soklu. Tepelná izolace soklu. Postupně můžeme pokračovat okny, dveřmi, fasádou, stropem, půdou, podkrovím a střechou.

Kvalitní izolace sníží spotřebu tepelné energie na polovinu, v pasivním standardu na úplné minimum.