Press "Enter" to skip to content

Izolace soklu proti vlhkosti

Problemem, ktery tu resime, je snad jen odchod te vlhkosti zakladaci listou fasadni izolace, tedy kontakt s tepelnym mostem. Domnivam se, ze reseni by mohlo byt odstranit tepelny most (treba pouzit plastovou listu), coz se nam, co uz mame postaveno, resi spatne. Vhodným řešením tepelné izolace soklu proti vlhkosti domu a spodní stavby vůbec jsou soklové desky Rigips a desky drenážní, které také patří do rodiny desek Perimetr, avšak pro lepší orientaci dostaly jména podle typického umístění na stavbě. Desky se liší svým rozměrem, typem obvodové hrany a profilováním povrchu. Přestože je izolace soklu proti vlhkosti běžnou stavební prací, i zde může dojít k chybám, které komfort bydlení výrazně ovlivní.

Které to jsou a jak je napravit?

Izolace soklu proti vlhkosti

Při utěsňování českých staveb proti vlhkosti se stále častěji uplatňují bezešvé stěrkové izolace. Na rozdíl od hydroizolačních povlaků ve formě pásů nabízejí stěrkové izolace jednodušší a rychlejší zhotovení, odpadá množství rizikových detailů ve formě prostupů, koutů, rohů a napojení. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

Naše rodinná firma provádí izolační práce týkajicí se izolací proti vlhkosti starších domŮ a izolacím tepelným. Odvedení srážkové vody. Izolace od zemní vlhkosti 1.

Izolace soklu proti vlhkosti

Naše první kroky směřující k odstranění nežádoucí vlhkosti v objektu se týkaly kompletní. Díky dlouhodobému působení vzlínající vlhkosti ve zdivu se na omítkách tvoří vlhké a zasolené mapy. Tepelná izolace soklu.

Energeticky úsporné domy, tzn. Opomíjená tepelná izolace soklu proti vlhkosti Zateplení obvodových stěn domu je dnes naprosto samozřejmé, často se ale opomíjí soklová část. Přitom se jedná o důležitou součást obvodového pláště, kde může dojít k výraznému tepelnému mostu. Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k. Nemám nic proti optimální volbě tepelné izolace, ale v případě, že se na soklovou část dává stejná tloušťka tepelné izolace maximálně o cca 20–30 % menší, tak tomu aktuálně odpovídá cca 100–120 mm jako minimum. Volba 30 mm, jak je vidět na obr. Tyto bedňáky nejsou hydroizolované, jejich natírání čímkoli proti vlhkosti tedy postrádá smysl.

Můžete na ně přilepit (a zároveň kotvit) XPS, které. Chcem vyriešiť problém vlhkosti, ale všímam si i názory, že základ treba izolovať i tepelne. Nejak naraz mi to nepasuje. Prikaldám škicu situácie.

Systém izolace proti vlhkosti Guttadrytek se stává z tvarovaných plastových profilů, které po zalití betonem vytvoří dutinu, která po implementaci vstupu a výstupu čerstvého vzduchu umožňuje jeho stálou cirkulaci a tedy eliminuje nežádoucí vlhkost v domě. Zvýšená vlhkost ve zdivu může být zapříčiněna provedením nevhodné stavební úpravy nebo neodborně navrženého sanačního zásahu proti vlhkosti. Správnému řešení soklu budov – interakci obvodové stěny s terénem byla zatím věnována jeho důležitosti neodpovídající pozornost.

Izolace soklu proti vlhkosti

Systém izolace proti vlhkosti IGLÚ se stává z tvarovaných plastových profilů, které po zalití betonem vytvoří dutinu, která po implementaci vstupu a výstupu čerstvého vzduchu umožňuje jeho stálou cirkulaci a tedy eliminuje nežádoucí vlhkost v domě. IGLÚ primárně slouží právě k izolaci podlahy proti vlhkosti, ale současně umožňuje pohodlné vedení technických. Vhodnosti izolace kamenného soklu. Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Kiesol způsobuje hydrofobní zpevnění stavebních materiálů, což lze s výhodou využít pro izolace starších staveb a injektáž proti vzlínající vlhkosti. Mineralizace a tvorba křemičitého gelu působí tak, že se zužují kapiláry a tím odpuzují vodu. Protože porézní struktura materiálu není úplně uzavřená, zůstává systém otevřený pro difúzi.

V takovém případě je nutné vytvořit celistvou a uzavřenou vrstvu izolace na. Horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti v oblasti napojení stěn na základovou desku. Vlastnosti a aplikační možnosti produktů Sulfatexschlämme a Dichtspachtel jsou zde spojeny v jednom výrobku. Proti pronikání boční vlhkosti ze zeminy se zdivo z vnější strany obloží hydroizolační fólií s výstupky. Ty vytvářejí mezi zdivem a fólií vzduchovou mezeru, umožňující odchod vlhkosti.

Při vysoké relativní vlhkosti ovzduší, při deštích nebo tání sněhů nepronikají tyto tekutiny do omítek z vnější strany. Tento hydrofobní ochranný nátěr se aplikuje do výšky zatěžované těmito vlivy případně výšky soklu. Dále je důležité, aby se s izolací dobře pracovalo, aby se dala kombinovat případně s hydroizolací a dobře snášela lepidla a tmely. XPS je jen tepelna izolace,ktera v tomto případě bude asi jen celou situaci zhoršovat. Vnější povrchy stavebních dílů potřebují stálou a souvislou ochranu proti vlhkosti a pronikající vodě. Dobrý den, řeším detail izolace Fatrafol 803 v místě soklu.

Je možné někde najít jak by mělo správně vypadat napojení fólie na zdivo a okno. Dnes vyžadujeme od soklu dostatečnou pevnost,odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující), odolnost proti působení mrazu, odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí, možnost mechanického čištění, navíc se přidává požadavek na dostatečnou tepelněizolační schopnost celého detailu. Namáhání zemní vlhkostí vzniká působením vody vázané v pórovitém horninovém prostředí sorpčními a kapilárními silami. Z hlediska hydrofyzikálního namáhání se jedná o nejméně intenzivní namáhání a tomu také. Snižování hydrofyzikálního namáhání spodní stavby. Skvěle vám také poslouží jako izolace staveb proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu.

V těchto případech se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,0 mm až 2,0 mm.