Press "Enter" to skip to content

Katastrální území obce

Nejvyšší patent císaře Josefa II. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů – metodik RÚIAN. Nahlížení do katastru nemovitostí. Stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. Katastrální území obce leží na jednom či vícenásobném polygonu (na nesouvislých územích).

Katastrální území obce

EurLex-2 en Part of the following municipality: Albertville comprising the cadastral sections E2, E3 and E4. Západní hranice katastru je současně. Dovolte, abych Vás přivítal na nových webových stránkách. Přinášejí nejen nový vzhled, přehlednější členění a srozumitelnější. Okres Liberec Nalezeno: 161 Strana: 1 z 11.

Název kraje Název okresu Název obce Kód katastrálního území Název katastrálního území.

Katastrální území obce

Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. MB Územní plán obce – Přebozy – formát. Zásady ochrany osobních údaj. Dobrš 240,165 ha, katastrální území obce Drážov 297,438 ha, katastrální území Kváskovice 238,410 ha a katastrální území Zálesí 454,512 ha. Display Field: KODNUTS4 Type: Feature Layer Geometry Type: esriGeometryPolygon Description: Definition Expression: Copyright Text: Min. Tyto mapové podklady zajišťuje obec, pro kterou j. Místně příslušná katastrální území.

Boněnov, Dolní Kramolín, Domaslavičky, Holubín, Hostíčkov, Michalovy Hory, Pístov, Výškov u Chodové Plané, Výškovice u Michalových Hor. Rozdělení pozemků v katastrálním území C. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 900m srážky sněhové. Denní teploty 7 až 11°C. Němčovice, obce Němčovice a katastrálním územím Kamenec u Radnic, obce Kamenec, přitom tato část katastrální hranice je i obecní hranicí mezi obcí Němčovice a obcí Kamenec, do jejíchž územní působnosti náleží uvedená katastrální území. Původně se jmenovaly katastrální obce, protože se vztahovaly k nejmenší správní jednotce – obci.

Vzhledem k tomu, že rozsah obcí se měnil a technické jednotky bylo potřebné zachovávat, byl název katastrální obec změněn na katastrální území.

Katastrální území obce

V současně době je k. Vyhledat parcelu v katastrálním území Krusičany. Pecerady, Podělusy, Týnec nad Sázavou. Vyobrazeno katastrální území obce Skapce s osadou Zálezly sousedící s katastrálními územími Milevo, Lšelín, Krtín, Jivjany a Zhoř. Digitization done by VÚGTK as part of project "Cartographic sources as cultural heritage. Město Planá má katastrální území o velikosti 62,54 km 2. Dále pak následuje seznam všech katastrálních území obce, u nichž je uvedena průměrná cena zemědělské půdy, a přirážka, zohledňující vliv velikosti obce či sousedství větších sídelních celků. Anotace Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou pasportů pro území obce. V úvodní části je nezbytné stanovení cílů práce a specifikace poţadavků. Severozápadní břeh a navazující mokřadní louky u Borského rybníka.

Předmětem ochrany je zde výskyt cenných mokřadních a pobřežních společenstev se vzácnými a chráněnými druhy rostlin. Tento článek nepojednává o území bývalé obce, nýbrž o podstatně větším katastrálním území. Velká Střelná je jedno z katastrálních území. Opava je město v moravskoslezském kraji a většina území města leží v historické zemi Slezsko.

Počet obyvatel města Opava přesahuje 55 tisíc. Vývoj území obce byl v průběhu dvou staletí velice bouřlivý a některé její části byly v tomto období ve správě dvou panství a čtyř obci. Například pravobřežní část údolí Bzové byla postupně součástí Karlovic, Malých Karlovic, Nového Hrozenkova a dnes patři Karolince. Druhá nabízená datová sada je pro jednotlivé obce a obsahuje prvky: obec, část obce, SOP (pro Prahu), MOP (pro Prahu), MOMC (pro územně členěná statutární města), katastrální území, ZSJ, parcela, stavební objekt, ulice a adresní místo. Každá obec, tedy i Praha, je tvořena jedním nebo více katastrálními územími. Vodovod Voda pro část Mukařov je dodávána z vrtu v lese na západním okraji obce, již na k. Lesům ČR platíme každý.

Obec Račice ( katastrální území a železniční zastávka Račice nad Berounkou) se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, ve svahu na pravém břehu. S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). Jejím účelem je do doby digitalizace katastru. V rámci České republiky mají katastrální území jedinečná pojmenování, která zpravidla vycházejí z názvu obce, osady nebo městské části. V mnoha případech se jejich názvy například rozlišujícími přívlastky od názvu správní jednotky ( obce, městské části) odlišují.

Hranice a názvy katastrálních.