Press "Enter" to skip to content

Kdo platí revize komínů

Pokud není v nájemní smlouvě uvedeno jinak, je to nájemce, kdo hradí pravidelné revize kotle. Takže pokud to není jmenovitě v NS uvedeno jinak, platí nájemce ze zákona. Nejčastěji o to, kdo má co v bytě opravovat, jak se má byt udržovat a kdo je odpovědný za škody. Opravy podlahových krytin, jednotlivých částí oken a dveří, výměny elektrických koncových zařízení, opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení či opravy kuchyňských sporáků. Chcete tím říct, že platí jedině zákony a vyhlášky ne?

Jako třeba kontroly komínů dle vyhl.

Kdo platí revize komínů

Nevím, zda Vás dobře chápu. Kontroly a revize komínů dle nového vládního nařízení platného od 1. Nové nařízení vlády č. Samotná skutečnost, že komíny jsou společnou částí domu, neříká nic o tom kdo financuje jejich kontroly, čištění a revize. Jde-li o službu, kterou SVJ poskytuje jednotlivým vlastníkům, pak pochopitelně náklady nesou konkrétní uživatelé komínů podle schváleného způsobu rozúčtování (§ 11 odst. 4 ZoVB). Ptal jsem se, kdo má povinnosti uváděné v přehledné tabulce (= čištění a revize komínů ), za kterou děkuji.

Neptal jsem se, kdo je vlastník společných částí domu (= komínů ), ani co jsou společné části domu (= komíny).

Kdo platí revize komínů

Kominictví Wosyka vám nabízí několik dostatečně kvalifikovaných a zkušených kominíků s platnými živnostenskými listy, kteří poskytují služby v oblasti kontroly a revize komínů. Také je povinností každého majitele provést revizi při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv a totéž platí i při výměně nebo nové instalaci. Revizi je každopádně povinen majitel také nechat provést. Dobrá zpráva pro všechny, kdo topí výhradně elektřinou. Těch se žádné revize netýkají, ovšem majitelé kotlů na plyn a tuhá paliva jsou na tom hůře. Ve smlouvě je psáno za co nájemník platí. Pokud majitel nezaplatí revizi,je to jeho věc a. Kdo platí revize komínů provádí revizi komínů?

Revizi komínů smí provádět pouze ta osoba, která je pro tuto činnost odborně způsobilá. Revizi provádí tato osoba před tím, že se spalinové cesty uvedou do provozu nebo při každé stavební úpravě, stejně jako při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv. První revizi musejí lidé stihnout do konce letošního roku, pak jsou kontroly odborníkem nařízené vždy po dvou letech. Co přinesla nařízená revize komínů? Jen pěkný výdělek pro ty,co dělají slavné revize. Je paradox,že po revizi komína,pokud se něco stane,nenese revizní technik žádnou zodpovědnost za nic i když shledal že komín je v pořádku. Je to jen dobrý kšeft. Buzerace a jen buzerace.

Kdo platí revize komínů

I když tam topíte jen výjimečně, je dobré si komín hlídat. Můžete si jej vyčistit i svépomocí. Kominík pak spalinové cesty jen překontroluje a vydá zprávu,“ upozorňuje kominík Radek Doležal. Kontrola vás přijde na zhruba 600 korun, čištění až tisíc korun. Kdo platí revize komínů revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. To se pak zákazník nemůže divit, že kominík má tolik práce, že nemůže vyhovět všem, říká kominík Marek Ptáček z Okrouhlice, s tím, že se kolem povinné revize komínů, která platí od prvního ledna vytváří zbytečně mnoho polopravd, dezinformací, neřkuli nesmyslů. Po mnoha poplašných zprávách a děsivých článcích, podle kterých měl platit státu stovky korun ročně snad každý, kdo někdy viděl komín, se situace již snad uklidnila. Přinášíme vám proto stručnou rekapitulaci nejčastějších otázek kolem revizí komínů a konkrétní odpovědi.

Revize bude povinná jednou za dva roky. Po vyvložkování všech komínů jsem dal celkovou cenu tu platilo SVJ a částku vydělili počtem komínu a ostatním kdo komín nepotřebovali peníze vraceli, s tím že pokud by se rozhodli pro vložkování musí si to platit ze svého. Povinné kontroly komínů nepomohly snížit počet jejich požárů. Kolem revize plynových kotlů, popřípadě dalších plynových spotřebičů, panuje řada nejasností a mnozí majitelé takových spotřebičů často neví, kdy a za jakých okolností musí revize provádět. Na koho se tedy revize vztahují? A kdo by je měl provádět? Kdo platí revize komínů hradí revizní prohlídku plynového kotle, majitel bytu, nebo nájemce? Je pravidelná roční revizní prohlídka plynového kotle součástí běžné.

Zamezte možným potížím hned na začátku stavby. Stavíte-li nový dům nebo provádíte rekonstrukci stávajícího RD, doporučujeme provést revizi komínu hned po dokončení hrubé stavby, než budou provedeny veškeré dokončovací práce. Pokud tedy strany chtějí mít v těchto otázkách jasno, nezbývá než doporučit, aby si v nájemní smlouvě výslovně sjednaly, kdo je odpovědný za jakou část elektroinstalace, její revize, údržbu a opravy. Letos tedy budou opět revize ze zákona povinné. Dům Kotlů pro Vás připravil dvanáct revizních techniků, kteří mají oprávnění kontroly kotlů provádět.

Platnost námi vystavené revizní zprávy je tři roky od uskutečněné kontroly.