Press "Enter" to skip to content

Kdo platí revizi kotle v nájemním bytě

V tomto případě se nejedná o drobnou opravu, ale náklad souvísející s běžnou údržbou bytu. Pokud není v nájemní smlouvě uvedeno jinak, je to nájemce, kdo hradí pravidelné revize kotle. Požadavek na revizi elektrických rozvodů v bytě mívají spíše rozvodné podniky, které požadují revizní zprávu např. Kdo řeší a kdo platí revizi kotle v nájemním bytě opravu závad v nájemním bytě Datum: 20. Plynový kotel do bytu instaloval OÚ, je tedy jejich majetkem. Na moji žádost o provedení revize a běžné opravy plynového kotle, mi bylo p. Je nějaká změna v návaznosti na nový Občanský zákoník od 1. Jaké opravy bytu platí pronajímatel a jaké si hradí nájemník sám? Co o opravách v bytě říká zákon a co dělat, když pronajímatel nechce opravit to, co mu zákon stanovuje? Přečtěte si, na co mají nájemníci právo a jaké povinnosti máte vy, jako pronajímatel.

Kdyby tam byla držaší oprava, nebo výměna kotle, platí to byťák, ale revize ne. Vodoměry teda nevím, jestli platí majitel, nebo je prostě vymění vodárna, ale já jsem teda nic neplatila. Jsem nájemníkem v bytě soukromého majitele, který má smlouvu na odebírání plynu na své jméno. Kdo z těch dvou paltí revizi a má odpovědnost za plynový kotel? V článcích jsem se dočetla následující. Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru plynu, má ve vlastním zájmu zajistit pr. Jinak platí, že všechny dražší nebo v nařízení vlády neuvedené opravy má povinnost zajistit a zaplatit pronajímatel. Zejména u oprav, které mají vliv na řádné užívání bytu, je tato povinnost zcela zásadní.

Málokdo z nájemců si uvědomuje, že bydlení v nájemním bytě či domě s sebou nepřináší jen povinnost platit nájemné a poplatky za služby související s užíváním bytu, ale i povinnost nemovitost řádně udržovat a hradit některé náklady na její opravy. Každému je asi zřejmé, že nájemce nebude mít povinnost hradit celkovou rekonstrukci, opravu kotle, výměnu. V nařízení je například uvedeno, kdo zajišťuje a hradí opravu podlah, oken, dveří, elektrických rozvodů, datových sítí, odpadů, vypínačů, zásuvek a jističů, vodovodních baterií, vestavěných skříní a kuchyňské linky. Vůbec jsi neuvedl z jakého titulu a kdo vlastně revizi požaduje! Nájemce přece platí nejen nájem, ale i za veškeré služby, stejně jako bys neplatil zvlášť a duplicitně např. Bydlely jsme v nájemním bytě a koncem roku jsme se stěhovaly do nového. Majitely jsme to nahlásily a nic neřešil. Pojďme se však podívat, jak drobné opravy v nájemním bytě řeší zákon.

Za drobné opravy považujeme opravy bytu a jeho vnitřního zařízení, což se pochopitelně netýká společných prostor domu (chodeb, sklepů aj.), ty spadají do jiné kategorie. Nejvíce dotazů mám na to, kdo zajišťuje a hradí revizi a čištění kotle. Nájemce platí veškeré drobné opravy v bytě, tedy pokud to není v nájemní smlouvě uvedeno jinak. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje § 5 a § 6 nařízení vlády č. Dovolil bych si upozornit redakci, že došlo k drobným změnám v názvosloví.

Není nájemní smlouva, ale podnájemní. Co vlastně zahrnují „drobné opravy v bytě? Při pronájmu bytu často dochází ke sporu, kdo má uhradit menší náklady spojené s údržbou bytu. Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve. Revize spotřebičů v nájemním, pronajímaném bytě – kdo platí revizi kotle v nájemním bytě, hradí. Jak je to ale s údržbou a opravami v nájemním bytě?

Chci se zeptat, kdo má zaplatit za revizi plynového kotle, který mám v bytě. Já a nebo majitel bytu. Jak v souladu s příslušnými právními normami provést výměnu plynového kotle v nájemním bytě, jehož vlastníkem je obec. Při pravidelné roční kontrole mi technik sdělil, že z bezpečnostních a také z provozních důvodů nedoporučuje pro příští topnou sezonu současný kotel používat. Chtěl bych si nechat namontovat jiný kotel bez bojleru. Například opravu trouby podle nařízení platí nájemce. V praxi se ale nejčastěji setkáváme s dotazem na revizi nebo opravu plynového kotle. Je pravidelně revizovaný, kominíkem i plynařem, pokaždé se při revizi do protokolu zapíše, že není způsobilý provozu a jediná změna až do teď byl hlásič úniku.

Protože není zákonem dána povinnost tu elektro revizi v bytě dělat, nemůžete bytovou správu donutit k tomu, aby ji zaplatila, když si ji objednáte. A naopak, kdyby ji objednala bytová správa, jen velmi obtížně by z vás vymáhala její proplacení, pokud byste se na tom předem nedohodli. Bohužel oprava kotle patří mezi opravy drobné, které si platí nájemníci. Bydlíme v nájmu (obecní byt). Nebo opravte mě jestli se pletu. Tu je podle našeho názoru s odkazem na uvedené vládní nařízení povinen zajistit a zaplatit nájemce.

Od hodin ke sporáku v bytě si tuto revizi hradil již každý majitel bytu! A jinak o tomto problému hovoří i Obč. To jenom pro dokreslení… Takže žádné plky prosím.