Press "Enter" to skip to content

Kontrola odpadu kamerou

Pravidelná kontrola a udržování řádného technického stavu kanalizace po celou dobu její životnosti je jedním z prvořadých úkolů provozovatele. Vyřešte problém s ucpaným odpadem. Revize kanalizace kamerou – A. K Servis je zde pro zákazníky více než 25 let. Vaše problémy s vodou, topením, plynem, ale také s kanalizací a odpady. Kamerová zkouška kanalizace se záznamem délky kontrolovaného úseku co nejrychleji odhalí skrytou záv.

Kontrola odpadu kamerou

Kontrola odpadu kamerou.

Prověříme odpad kamerou a poradíme vám s řešením. Kanalizace může být, pouze ucpaná a zanesená, to lze řešit vyčištěním potrubí nebo popraskaná, což si vyžádá provést opravu a výměnu potrubí. Nástrčná barevná kamera do délky 50 metrů odhalí praskliny, rozsazení, zavalení nebo jiné závady v odpadech, záznam nahraje na DVD které je hned na místě k dispozici. TVS-CENTRUM kanalizace vodovody – Čištění kanalizace, revize kanalizace kamerou, trasování, zkoušky těsnosti, likvidace odpadů, výstavba přípojek. Tento proces opakujeme několikrát, po té provedeme vizuální kontrolu kamerou (bez záznamu), pokud se v kanalizaci stále nachází nečistoty (tukové usazeniny písek kameny atd )proces čištění opakujeme.

Po vyčištění a kontrole objednavatele práci ukončíme.

Kontrola odpadu kamerou

A revizí kamerou před rekonstrukcí ověříte, že novou podlahu nebudete muset za půl roku znovu předělávat, protože odpady potřebují nutně vyměnit. Tlakové čištění kanalizace a následná kontrola TV kamerou. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. Používáme špičkovou techniku na revize kamerou a detekci případných závad, čištění kanalizace a potrubí. Poskytujeme také havarijní službu.

Konec kabelu je opatřen inspekční kamerou a jako zobrazovací zařízení je k dispozici monitor. Celou revizi kanalizace a odpadů Vám nahrajeme ve videoformátu na DVD. TV kamery a software zjišťujeme spádové poměry v potrubí. Zákazníkovi předáváme. Pomocí průmyslových kamer vybavených nejmodernější technikou provádíme revize kanalizace, které odhalí každou skrytou závadu a příčinu opakujících se problémů, následně vypracujeme revizní zprávu a přiložíme videozáznam na CD, kde je zdokumentován stav kanalizace.

Tak zjistíme aktuální technický stav daného potrubí u odpadu či kanalizace. Instalatérské práce – komplexní služby se zaměřením na kan. Nejvhodnější je před samotným čištěním provést prohlídku tlačnou nebo pojezdovou kamerou, která jednoznačně určí technický stav stěn domovní a veřejné kanalizace. V případě dešťových svodů se doporučuje na jaře a na podzim čištění gajgrů od nečistot (naplaveniny, listí). Pokud je ale kanalizační systém osazen speciálními technickými zařízeními. Kamerovou prohlídkou zjistíme stav Vaší kanalizace včetně případných závad a navrhneme efektivní.

Prohlídky a revize kanalizace televizní kamerou.

Kontrola odpadu kamerou

Provádíme čištění a monitoring kanalizace a odpadů s využitím nejmodernějších technologií. Nabízíme také čištění odpadních potrubí v domácnosti a revize odpadů ( kontrola, TV- kamerou ). Disponujeme mnoholetou praxí v oboru a používáme zásadně tu nejefektivnější techniku. Nabízíme tlakové čištění kanalizace a stokových sítí, strojní čištění domovního odpadu. Závada v odpadu – nasazení kamery. Pokud nekdo zapomel dat do spoje KG potrubi pod barakem gumovy krouzek, tak to kamerou neuvidite. Kontrola odpadu kamerou kanalizace kamerou, trasování kanalizace KONTROLA KANALIZACE KAMEROU Potřebujete zjistit, v jakém stavu je Vaše kanalizace? Neustále se Vám ucpává.

Cena za prohlídku kanalizace kamerou je orientační,přesnou cenu Vám upřesníme na místě. Tlakové zkoušky a prohlédnout kanalizaci kamerou před zasypáním. V případě malého spádu je potřeba kontrolovat spád pomocí vodováhy. Dále je třeba zajistit aby bylo potrubí v zemi řádně zahutněno. Potom je nutné doufat, že vám potrubí neprovrtají třeba podlaháři. V případě potřeby provádíme revizi kanalizace kamerou se záznamem monitorovaného potrubí.

Náš havarijní servis je pro vás k dispozici 24 hodin denně. Havarijní služby v oblasti čištění kanalizace.