Press "Enter" to skip to content

Kotvení plastových oken

Přesné schéma kotvení rámů má určit po dohodě s projektantem montážní firma a jako součást této smlouvy předá orientační náčrt kotvení oken, kde vyznačí minimální a maximální hranice polohy jednotlivých kotvicích prvků. Dále montážní firma musí předat přesný výkres kotvení. Doporučený návod na montáž plastových oken Návod na montáž plastových oken v pdf formátu ke stažení Na následujících řádcích se přehledně krok za krokem dozvíte, jak se postupuje při demontáži starého okna a při montáži nového plastového okna svépomocí. Instalace oken se proto opět řídí normou, která zaručuje správné ukotvení. K čemu vlastně slouží kotvení okna a zdeformují turbošrouby okenní rám při montáži?

Kotvení plastových oken

Při nesprávné montáži je samozřejmě možné, aby se okno zdeformovalo, ale při správném postupu se opět není čeho bát. Jeden z důležitých prvků pro správnou funkci oken, je jejich montáž. Při montáži oken bychom neměli zapomenout na připojovací spáru. Smyslem těchto stránek je poskytnout co nejlepší informace správné montáži oken, o řádné montáži otvorových výplní a předkládat možná řešení. Montáž oken, ať už jde o plastová okna nebo dřevěná okna (tzv. eurookna ), můžeme rozdělit do čtyř základních kroků (příprava oken a otvorů, usazení oken do otvoru, ukotvení oken, jejich utěsnění a dokončovací práce), kdy každý krok vyžaduje specifické a správně provedené.

Turbo šrouby se díky své optimální tvrdosti používají pro kotvení plastových oken, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří. Jsou velice flexibilní.

Kotvení plastových oken

Lze je použít do zdiva, betonu, plných cihel, tvárnic, pórobetonu, děrovaných cihel. Montáž stavebních výplní ( plastových oken, vchodových dveří, … ) lze rozdělit do dvou skupin. Jako první způsob si představíme kotvení přes rám pomocí kotevních vrutů. Ohýbání kotevních prvků při běžném provozním zatížení není přípustné. Já jsem pracoval s PVC různých formátů leta. Dokonce jsem pracoval na systému výroby plastových profilů,které se měly u nás vyrábět.

Vím určitě,že roztažnost materiálu u profilů není v žádném případě limitující pro techniku kotvení ani dilatace. Nikdy jsem neviděl plastové okno,které by prasklo nějakým pnutím. Rám starého dřevěného dvojitého okna se vypáčí, namontuje se nové okno, obstříkne se koldokola pěnou. Dobrý den, k upevnění oken ve stavebním otvoru se používá kotvení pomocí kotevních pásků,ve speciálních případech též kotevních hmoždinek nebo. Vzniká jimi tepelný most okolo rámu okna. Správné kotvení plastových oken.

Zásady správného kotvení jsou na obrázku 10. Kotvení oken pomocí pásků vysoce nedoporučuji. Ke kotvení je možno použít také turbošroubů či šroubů a hmoždinek.

Kotvení plastových oken

Při spojování plastových oken a dveří do sestavy ( příp. prosklené stěny ) se jednotlivé prvky spojují prošroubováním přes profil rámu ve stejných vzdálenostech jako při montáži kotev oken do hotového ostění. Postup montáže plastových dveří – převzetí dveří při naší dopravě – zakázky se snažíme rozvážet naší dopravou z důvodu minimalizace škod na přepravovaném zboží. Naše zboží je zabalené do folie a převáženo v prostorném autě, nehrozí tak žádné překládání zboží a tím i poškození zboží. Mnohem podrobněji jsou popsány různé druhy a způsoby upevnění oken nebo dveří, jsou dopsány specifika při používání jednotlivých typů kotev. Prostor pro zapěnění kolem oken by neměl přesáhnout 1-2 cm.

U bílých oken do šířky okna 1,5m by měla být spára min. U větších oken musí být spára větší, vzhledem k tomu, že se okno vlivem slunečního záření může teplem roztahovat. Příklady výztuh plastových oken. Obvykle se používají ocelové výztuhy. Investoři se při výběru oken zabývají hlavně cenou, počtem komor u plastových oken, nároky na údržbu, v lepším případě kvalitou zasklení. Až ve druhé řadě bývá velikost okna, jeho členění, příčky, kování. Až v poslední řadě přijde na řadu montáž oken. Dobrý den, po 4 letech po instalaci plastových oken jsem zjistil, že musím doplnit pásku, protože těsnění tmelem není ideální, můžu to opravovat každý.

Dále upozorňuje na obvyklé problémy, které mohou nastat jak při výběru dodavatele tak při provádění. Svépomocí snadno a rychle Montáž skladových plastových oken je skutečně jednoduchá a pomocí našeho návodu ji jistě zvládnete. Co je třeba k montáži. Usazený a vyvážený rám, který jsme si pevně zafixovali klínky a podložkami můžeme nyní definitivně mechanicky ukotvit.

Pro fixaci rámů plastových a dřevěných oken. Skladem máme dostatečné množství turbo šroubů různých velikostí pro kotvení plastových.