Press "Enter" to skip to content

Koupě obecního pozemku

Zdravím a prosím o radu – jaký je postup při koupi obecního pozemku? V květnu jsme se ústně domluvily se starostou, že si v září, až sklidí. Závěrem lze říci, že koupě obecního pozemku pro výstavbu dává zpravidla záruku bezkonfliktního povolování a připojení na obecní infrastrukturu. Doporučuji však prověřit, že pozemek je po právní i technické stránce pro výstavbu skutečně připraven, a že obec zvládla všechny formality, které prodeji předcházejí. Chtěli byste si postavit dům, nemáte však pozemek?

Koupě obecního pozemku

Vyhlédli jste si u vás ve městě či na vesnici pěknou plochu, na jehož části byste chtěli stavět? Když obec zveřejní záměr méně než 15 dnů předem, je převod obecního majetku neplatný, jen pokud existoval jiný zájemce, který tak nemohl podat svoji nabídku (nebo ji podal a zastupitelstvo ji už kvůli prodlení nemohlo vzít v potaz). Kupujete pozemek a nechcete udělat nějakou zásadní chybu, která by vás mohl později mrzet.

Zkuste se podívat na tento seznam a při výběru a koupi pozemku. V této fázi je však nutno si dát pozor na to, aby smlouva o koupi obecního pozemku, byla opatřena doložkou, která bude potvrzovat splnění zákonných podmínek prodeje obecního pozemku a především výše uvedené předchozí schválení uzavření smlouvy zastupitelstvem obce. Koupě obecního pozemku a stavba domu.

Koupě obecního pozemku

Dobrý den, Dostali jsme takový krásný domácí úkol, se kterým si nějak nevím rady a nemohu nalézt skoro. Pokud jde o stejný druh pozemku (zahrada, ostatní plohy atd), není problém na katastru požádat o sloučení pod jedno číslo. Ale z vlastní zkušenosti bych. Z toho důvodu by bylo správné vědět, na co je třeba dát při koupi pozemku pozor a čím Vás koupě pozemku může omezit, případně jaké vznikají povinnosti. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji obecního pozemku konkrétní osobě, kupní smlouva byla v součinnosti s druhou smluvní stranou připravena, k jejímu uzavření však dosud nedošlo. V současnosti by obec chtěla od prodeje předmětného pozemku u. Předtisk formuláře žádost o odkoupení pozemku přijde vhod všem fyzickým osobám, které by rády do svého vlastnictví převedly některý z pozemků. Dnes jsem se však od svého známého, který dříve pracoval v zastupitelstvu soused-ní obce, dověděl, že uzavřená kupní smlouva na obecní pozemek není plat-ná, jelik. Třeba by to umožnilo i směnnou smlouvu na část pozemku.

Kdo vlastní ten úzký pozemek – je to tuší. ZO neschválilo naší žádost o prodej obecního pozemku. Ještě před jednáním ZO nám starosta řekl, že celý požadovaný pozemek nám neprodají, protože mezi oním pozemkem a pozemkem souseda neprojede po. Nezapomeňte uvést číslo plánu, datum, číslo nového pozemku, výměru, druh pozemku či další informace, které parcelu jednoznačně identifikují.

Při koupi pozemku je nutné posoudit několik zásadních parametrů a počítat s tím, že důkladná kontrola všech okolností pro zabere nemálo času.

Koupě obecního pozemku

Počítejte s tím, že výběr a koupě správného pozemku může trvat i několik měsíců až let. V případě koupě obecního pozemku bytu v rámci privatizace byste zřejmě tímto způsobem nemuseli odvést daň v pořádku, protože obec často prodává byty s velkou slevou. Finanční úřad by vám pak daň doměřil dodatečně. Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony.

V některých případech se kupující musí zavázat ke kolaudaci budoucího domu do daného počtu let od koupě obecního pozemku a nesmí po určitou dobu pozemek prodat žádné další osobě. Napsal stavebník Roman a Kristýna. Příspěvek stavebníka. Správní poplatky spojené s transakcí uhradí kupující. Experiment potvrdil dosavadní praxi, přesto bude změna. Na katastru doporučovali co nejpodrobněji popsat stav na geometrickém plánu (tj. číslo plánu, datum, číslo nového pozemku, výměru, druh pozemku…) a tím identifikovat pozemek do smlouvy.

Prodej majetku obce Zamýšlí-li obec prodat část svého pozemku, je nezbytné, aby ve zveřejněném záměru byl uvedený pozemek, resp. Přehledně zobrazujeme dokumenty vyvěšené na elektronických úředních deskách. Chcete vědět kde obce prodávají nemovistosti nebo kde byly povoleny. Soud zejména zdůraznil význam výměry části pozemku s níž má být nakládáno (v soudem posuzovaném případě byla nedostatečně identifikovaná část pozemku shledána formulace záměru »prodeje části pozemku parc. č. X v katastrálním území N«, bez uvedení dalších bližších údajů). Bohužel ale ne ve všech případech bude možné příslušnou část. Odbor správy majetku města a bytového hospodářství dále zajistí sepsání kupní smlouvy, případné zaměření pozemku (geometrický plán) a znalecký posudek, dále zajistí doručení smlouvy společně s návrhem na vklad do katastru nemovitostí vedený u Katastrálního úřadu v Kolíně. Elektřina, plyn, voda, kanalizace jsou vedeny z obecního řádu u pozemku.

V obci veškerá základní občanská vybavenost, škola, školka, zdravotní středisko, lékárna, restaurace, sportovní hřiště. Zajistíme pro vás financování koupě pozemku. Záměr koupě pozemku V souladu s ust. K předchozímu dotaz ohledně koupě městského pozemku za účelem stavby rodinného domu.

Situace: Majitel město, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití-neplodná půda. Dle źemního plánu určeno ke stavbě rodinných domů. Vydržení částí obecního pozemku, digitalizace katastru V r.