Press "Enter" to skip to content

Křížová klenba

Křížová klenba je nejběžnější typ středověké klenby, který vzniká jako průnik dvou vzájemně kolmých válcových nebo lomených ploch. Křížová klenba nebyla objevem gotické architektury – tu znala již románská architektura (např. katedrála v Durhamu). Novinkou byla kombinace této klenby. Wenn es schiefläuft, bleibt der Paketwagen mitten auf der Strecke liegen. Dass das passiert, belegen Recherchen der WELT in mehreren Bunde. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might.

Křížová klenba

What does klenba ‎ mean?

References The references include Cambridge Dictionary Online, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Century Dictionary, Dictionary. Klenba je oblouková konstrukce zpravidla složená zkusových dílců (cihel), která vzhledem kexistenci spár mezi dílci není schopná přenášet tahová. Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale. Klenba je samonosná, vzhůru vypuklá stavební konstrukce, která se užívá na zastropení a zakrytí prostoru.

Podobně jako oblouk využívá toho, že váha klenby se přenáší na její podpory, a to ve svislém i vodorovném směru. Křížová klenba Při stavbě velkých chrámů valené klenby ve středověku vytlačila křížová klenba, která může být lehčí a lze ji postavit i nad čtyřmi sloupy. Itálii začala objevovat žebrové oblouky.

Křížová klenba

Learn with flashcards, games, and more — for free. Valená klenba z lomového kamene Příklad klenby zděné z lomového kamene na šalování. Na rubové straně nepravidelné kameny různě vystupují, což nebylo ničemu na překážku, protože se počítalo s tím, že nad klenbou bude další úroveň podlahy (případně i na zásypu). Románská křížová klenba: a – prsa (kápě) klenby b – meziklenební pás c – konzola. Cesta sleduje výraznou poruchu stropu Macochy. Nástup výrazným tunelem a dále traverz zpočátku hladkou plotnou diagonálně do jeskyně a na polici cesty Spodek Macochy. Složitější je křížová klenba, známá již z antiky. Abychom pochopili v čem je tak užitečná, musíme si představit dvě valené klenby protínající se ve tvaru kříže.

Stavba barokní klenby s rubovými žebry. Zatímco nejstarší klenební konstrukce venkovských domů nebo hospodářských staveb byly. Start studying BRITISH ART. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Využívali se zejména klenby s nosnými žebry, čímž došlo k odlehčení výplní a následně celé soustavy. Později byly vyvinuty další typy kleneb – hvězdová a síťová. Tam, kde podpory nestáli proti sobě, mohla být použita klenba obkročná. Pomocí obkročné klenby mohl být.

English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others.

Křížová klenba

Links to this dictionary or to. Kostel Panny Marie Bolestné Jednolodní orientovaný kostel z režného zdiva s nižší příčnou lodí a polygonálním závěrem. V průčelí kostela čtyřboká směrem nahoru třikrát zužující hranolová. Klenba přenáší veškeré zatížení do podpory ve svislém i vodorovném směru. Sloučí-li se čtyři části klenby valené dávají klenbu křížovou. Gotická klenba s opěrným systémem je spolu s lomeným obloukem základní prvek gotické architektury. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

Obecně: Žebrová křížová klenba je neodmyslitelně spojena s gotickou architekturou a řadí se mezi její hlavní znaky. KLENBA – křížová žebrová klenba – lomený oblouk FASÁDA – armování zdiva z lomového kamene i zdiva (zesilování rohů opracovanými kvádry), domovní štíty – vysoké, později bohatě členěné. Základní formu křížové klenby. Křížová klenba Vzniká pronikem valených kleneb, které jsou navzájem kolmé a pokud jsou vystavěny podle oblouků se stejným poloměrem, uzavírají prostor se čtvercovým půdorysem. Místo dvou stěn (přímek) tvoří podporu křížové klenby jen čtyři rohové body.

Rychlý překlad slova klenba do ruštiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Rusko-český slovník zdarma. Zdejší kostel je vzácnou ukázkou venkovské gotiky. Existence kostela se datuje už do 12.

Nejstarší zachovalé zdivo pochází z první poloviny 14.