Press "Enter" to skip to content

Malování linka u stropu

Pro dekorativní úpravu stropů používám polystyrenové dekorační lišty,které nalepím do koutů stropu. Po zatvrdnutí lepidla mezery mezi lištou a stropem i stěnami zastříknu Akryltmelem,uhladím a pak přemaluji barvou stropu. Stěny pak maluji jen k liště. Krycí páska se nalepí libovolně podle hrany lišty.

Je to pracnější,ale exkluzivní vzhled. Tedy nechaný bílý prostor na zdi kousek od stropu.

Malování linka u stropu

Při posledním malování linka u stropu jsme použili některé novinky. Jednak jsme si koupili váleček se zásobníkem barvy v rukojeti, takže není potřeba stále namáčet. Barvy jsme si nechali namíchat podle vzorníku. V místech, kde bylo potřeba překrýt skvrny, jsme použili speciální podkladovou barvu. Tam, kde jsou studená místa (rohy místnosti a ostění oken), jsme použili. Každé pořádné malování bytu by mělo začínat u stropů.

Není to úplně nejsnadnější, ale naučit se to dokáže asi každý (tedy pokud na ten strop vůbec dosáhne).

Malování linka u stropu

Podívejme se na to, jak bychom měli postupovat, aby náš strop byl namalovaný dokonale bez žádných nedodělků či stop po válečku neb štětci. Pravdou ale je, že si s nějakou dokonale přesnou rovností čáry nemusíte dělat mnoho starostí, protože ve velkém prostoru nebývá moc vidět, zda je linka nakřivo nebo není. Pečlivosti je naopak třeba, když budete malovat několik pruhů vedle sebe. Pak jedním pohledem ihned poznáte, že jeden je křivý a nesedí. Mám nechat od stropu a vedlejších stran okraj cca. Když jste si malovali místnost nebo byli u toho, jak se to dělalo v případě okraje a bez? Všechny ostatní zdi chci mít bílé, jen jednu zelenou. Rozhodli jste se pro malování svépomocí?

Pak byste měli vědět, že interiérová barva lépe drží na dokonale připraveném hladkém povrchu stropu a stěn. Pro první nátěr použijte štětku, na větší plochy se vyplatí váleček nebo stříkací pistole. Zvláště kreativcům přijdou vhod i různé dekorativní techniky. Přemýšlíte o vymalování Vašeho bytu, domu či jen pokoje s barvami Jupol? Podrobný popis postupu s radami, jak nejlépe postupovat při malování. Vybereme si způsob malování, z nichž nejznámější je začít malovat kousek pod stropem nebo u nižších místností dotáhnout rovnou linku až k stropu. Linku je třeba si vyznačit, dělají to i mistři. V místech s většími nerovnostmi či u popraskaných spojů mezi jednotlivými zdmi se doporučuje použít takzvanou perlinku – armovací sklovláknitou tkaninu, kterou lehce přeštukujeme.

Perlinka je ideální na stropy v panelácích, protože zakryje spoje mezi panely či stopy po četném vytopení sousedy.

Malování linka u stropu

Srovnejte, kolik by stál váš vlastní čas strávení malováním namísto vyděláváním, s náklady na profesionální malíře. Určitě se tyto dvě čísla dostanou blízko k sobě. Navíc ušetříte vaše nervy, peníze na nářadí a možná i zdraví. Začištění stropu po přesunu lustru, vymalování stropu, vymalování celého bytu bílou omyvatelnou barvou.

Další reference, ceny a inspirace v s. Potom jako u stropu vyválečkujte plochu. Prvních několik tahů udělejte od podlahy nahoru. To proto, že vám z válečku nebude téct barva. Celou stěnu natřete jednolitě. Barvu spracujte, aby vám vznikla jednolitá struktura, stejně jako u stropu.

Tahy dělejte jen svisle. Pak se pusťte do zbývajících stěn. Nátěry sádrokartonových příček a stropů můžeme doplnit i rekonstrukcemi celých sádrokartonových interiérů. Lehčí práci máme, když malujeme strop i stěny stejným odstínem, zpravidla bílou barvou. U podmínek, se kterými se můžeme setkat, rovněž mohou nastat specifické situace, se kterými se musíme vyrovnat. Při malování stěn prostě jen navážeme na malování stropu. Budiž tento článek tedy shrnutím všeho, co Vás může při malování potkat, nebo i zaskočit.

Nádherná je ale dokončovací linka u země, radost pohledět. Kde na stěně s malbou začít Na rozdíl od klasického válečkování jednou barvou od stropu k zemi se chystáme experimentovat a vytvořit svým způsobem jedinečný obraz. Pravidlo, kolik vrstev barvy je ještě přípustných a kdy už by se mělo škrabat, neexistuje. Malování linka u stropu dokáže hodně ztížit a prodloužit.

Záleží na kvalitě a pevnosti podkladu a na tom, jak staré nátěry drží.