Press "Enter" to skip to content

Maximální výška plotu mezi sousedy 2017

V minulosti byla maximální povolená výška plotu 180 centimetrů. Dobrý den,prosím chci se zeptat. Máme velice zlé a zavistivé sousedy. Několikrát nás událi kvůli přístavbam. Pokud si dobře vzpomínám tak pokud je to plot mezi sousedy a nepřesahuje výšku 3 metrů není potřeba vůbec nic. Po mě se chtělo jen situační plán a souhlas starosty,protože celá délka plotu ( 56 metrů ) sousedí s veřejným ( obecním ) pozemkem. Navíc sousedi, na rozdíl od stavebního povolení, se nemohou.

Mám hranici svého pozemku a budu si na něm moci postavit plot, pokud je do dvou metrů výšky, bez. Dále je nutné přistupovat k dané výstavbě vždy pečlivě s ohledem na danou lokalitu, neboť maximální výška plotu mezi sousedy 2017 a materiálové provedení plotu může být určeno regulačním plánem. Celý průběh výstavby může bezesporu také usnadnit domluva se sousedem. Maximální výška plotu mezi sousedy 2017 povolená výška plotu.

Ahoj, prosim o radu – koupili jsme pozemek zcasti oploceny a nyni se domlouvame se sousedy, ze jim cast plotu zaplatime. Radi bychom vsak uzavreli nejakou. Zídky, živé ploty, ploty kovové i betonové – nejen to stojí mezi sousedy. Kdo buduje ohrazení pozemku, čí tato stavba je? A může nám soused nařídit a požadovat, abychom si plot zřídili?

Dělení pozemků nemusí být jen plotem, může je dělit i cesta nebo meze. To vše řeší občanský zákoník pod pojmem rozhrada. Odpadne i povinnost řešit se stavebním úřadem stavbu plotu mezi sousedy nebo papírování při stavbě bazénů a skleníků. Rozdíl mezi stavebním povolením a ohláškou je tedy především v rychlosti vydání rozhodnutí stavebního úřadu – zatímco na stavební povolení může čekat i několik měsíců, ohlášení stavby musí úředníci vyřídit do třiceti dnů. Výška plotu v soukromém sektoru mezi sousedy SNIP Bez porušení pravidel SNiPa by majitelé měli chránit svůj majetek ploty s mezerami v maximální výšce 1,5 m. Takové návrhy nebudou podstatně překrývat sousední území. Jestliže plot sousedí s veřejným pozemkem (např. chodník), pak bude mít. Pokud jde o keř, tak můžete na své straně plotu šetrně stříhat jak chcete. Jen v případě, že vám to skutečně objektivně vadí.

Volný prostor mezi ztraceným bedněním a stěnou výkopu zasypeme a po vyzrání betonu pokládáme do ložné spáry hydroizolaci, v případě plotu to však není vyloženě nutné, záleží na vodních poměrech lokality. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle tohoto zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu. Většinou bývá stanovena výška plotu, často je však také předepsán jeho typ, především na straně do ulice. Mnohem volnější podmínky se vztahují k bočním plotům, například k sousedům nebo k nezastavěným pozemkům.

Výška zdi se neposuzuje podle toho, kvůli komu se staví. Výška bude posuzována z té otevřené strany, bohužel. Soused prosazuje výšku plotu mezi námi kolem 3-3,5 metru. Který by fakticky řešil soukromí při pohybu po zahradě, ale jinak schová tak ty papuče v jeho obýváku. Abychom získali soukromí a nekoukali si vzájemně do oken, musel by tem plot mít 5-6 metrů.

Tůje 6 metrů klidně zvládnou. A to máme proti oknům souseda terasu. Prosím o radu ohledně oplocení pozemku. Stávající pletivo je již staré a namísto natažení nového, bych chtěla udělat plot z pevných betonových dílců. Na jiném místě, kde jsme dodělávali plot – hranice byla vyměřená jinak, tam to vyšlo tip ťop hned u stromků, takže sestřihávání vypadalo tak, že jsem se nacpala mezi drátěný plot a smrkový, něco „opajcala“….

Raději nechat o kousek místa víc než-li méně. V kostce: výška plotu, materiál, provedení, řazení opakujících se prvků a polí, jak vodorovně tak i svisle, jeho masívnost nebo subtilnost, dominance vstupních partií a oplocení, vkusné začlenění do kontextu stavby a pozemku, to vše je ve hře zvané oplocení. Nezapomeňte taky, že netvoříte oplocení jenom svého sídla a zahrady. Vaše řešení je součástí.

Základní stavební jednotkou jsou betonové desky, které se nasunou mezi betonové sloupky. Kolem roubenky žádný plot nebude a spory se sousedy doufám také ne:) Jak je to tedy s povolením stavby plotu? Pokud stavíte nový plot, nepotřebujete podle stavebního zákona (SZ) stavební povolení ani ohlášení (viz. §103, písmeno e), bod 14. Oprava plotu – přišroubouvání odpadlých planěk, případně výroba menšího plotu (oddělení od sousedů-cca 2m) a drobné opravy v domácnosti – kapající kohoutky, výměna vypínačů, vrata od garáže – promazání pantů ap.

Mezi námi sousedy Každá stavba je vždy určitým zásahem do území, vyvolávajícím jeho změnu. Jde jen o to, aby byla akceptována nejen z hlediska stavebních předpisů, ale také z hlediska sousedských vztahů. Příliš vysoký plot zastiňuje užitkovou plochu zahrady a zvyšuje nebezpečí přízemních mrazíků. S ohledem na pracnost údržby a bezpečnost se živý plot udržuje v maximální výšce 1,7 m.