Press "Enter" to skip to content

Minimální tloušťka betonu podlahové topení

Stavím nový RD a rozhodl jsem se pro teplovodní podlahové vytápění. Prosím o informaci, jaká je minimální tloušťka betonu podlahové topení výška podlahy se systémem vytápění nad. Tloušťka betonu nebo anhydritu je pevně daná a zbytek je tloušťka polystyrenu. Vynikajícími betonovými produkty pro realizaci podlah v nichž je umístěno podlahové vytápění disponuje společnost Českomoravský beton.

Můžete mi poradit, jak tlustá by měla být betonová podlaha v garáži a kolik m3 betonu by potřeboval na 20m2 garáže.

Minimální tloušťka betonu podlahové topení

Na tuto tloušťku by bylo zapotřebí 1,6kubíku betonu. Norma, která uvádí minimální a doporučené hodnoty spíše reaguje na vývoj trhu, než by tento vývoj určovala a některé evropské země jsou vůči českým normám o krok dál. Skladba podlahy pro podlahové topení vychází z této normy. Tam, kde mám podlahové topení dávali i plastyfikátor do betonu. Nakonec to projeli rotačním hladítkem a bylo hotovo.

Velkou výhodou podlahového topení jsou rovnoměrné rozložení teploty po celé výšce místnosti a minimální cirkulace vzduchu (čili i minimální víření prachu).

Minimální tloušťka betonu podlahové topení

Přitom s podlahovým vytápěním dosahujeme téměř ideálního teplotního profilu. Pro podlahové topení v běžném rodinném domě a běžnou recepturu anhydritu AE 20MPa na vrstvě 20cm 100S polystyrenu je minimální krytí trubek P. Celkové tloušťka pak vychází někde kolem 6cm včetně trubek. Díky velké ploše topného potrubí je možné ohřívat topnou vodu na nižší teplotu a plně tak při jeho realizaci využít úsporných tepelných čerpadel. Dnešní úsporné objekty vyžadují v podlahách na terénu poměrně velké tloušťky tepelné izolace. Pro tenčí vrstvy beton použít nelze, musíme tedy sáhnout po jiných technologiích. Betonovou podlahu můžeme dokonce nechat i bez podlahové krytiny, tento styl se však hodí jen do některých typů interiérů.

V takovém případě se pak hrubší. Cementový litý potěr CEMFLOW lze v konstrukci podlahy použít jako potěr oddělený od podkladu fólií, potěr na izolační vrstvě, potěr pro plovoucí podlahy nebo potěr pro podlahové topení. Potěr lze použít také jako finální pochozí podlahu. Pokud je systém provozován při regulérních teplotách, konvekční složka vytápění se výrazně potlačí. Pokud je v prostoru prach, je to pravděpodobně otázka prašnosti prostředí jako takového.

Samonivelační lité potěry, obzvláště ty anhydritové, jsou ideálním potěrovým betonem pro aplikaci na podlahové topení a to hned z několika důvodů – vyšší tepelná vodivost, nižší konstrukční výška = více tepelné izolace a tím pádem lepší tepelný odpor a rychlost nátopu. To všechno jsou důvody, které šetří peníze a zvyšují komfort bydlení.

Minimální tloušťka betonu podlahové topení

Anhydritové podlahy se vyznačují minimální roztažností a dobrou vodivostí tepla, proto je vhodný zejména tam kde je použité podlahové topení. Podle dlouhodobých zkušeností. Tak se dostaneme k celkové tloušťce akumulační betonové vrstvy cca 60 mm. U litých podlah se akumulační vrstva vylévá nadvakrát. Dalším postupem je tedy aplikace Styrodesky a nebo použití EPS stabilizovaného polystyrenu, na který pak aplikujeme topení v podobě trubek. Doporučuje se použití podložek pro podlahové vytápění. Běžné typy elektrického podlahového vytápění nejsou vhodné pro použití s dřevěnými podlahovinami, neboť nezajišťují rovnoměrné rozložení vlhkosti a teploty.

Anhydritový potěr AnhyLevel Thermio pro podlahové topení Litý tenkovrstvý anhydritový podlahový potěr s extrémní tepelnou vodivostí a vysokou pevností v ohybu, speciálně vyvinutý pro podlahová topení nízkoenergetických staveb. Příprava na betonování spočívala v tom, že jsem všude tam, kde nebylo podlahové topení v polystyrenu rozložil polystyren tloušťky 5cm. Kolem stěn jsem nařezal proužky polystyrenu tloušťky 1cm. Na polystyren jsem rozložil igelit (i obaly z balíku polystyrenu) a navrch kari sítě 4mm s oky 150×150.

Kari sítě mi byly doporučeny. Polystyren, který jsme použili, byl totiž. Zabýváme se výrobou betonu, dopravou a čerpáním betonu všech druhů a tříd po celé České republice, a také na Slovensku. Výrobu betonových směsí doplňujeme o výrobu litých anhydritových a cementových potěrů, cementových litých pěn, zdicích malt, materiálů pro stavbu vozovek a prefabrikátů. Stažení povrchu hliníkovou latí do roviny nebo do spádu.

My jsme stále ještě zastánci radiátorů Jen v zádveří, koupelnách a wc bude vyvedena z topení podlahovka, aby tam bylo teplíčko. Podlahové topení ale mít nebudeme. Ideální teplota nášlapné vrstvy je pak kolem 23 °C. V případě, že se chystáte podlahové topení zalít vrstvou betonu, nebo anhydritem, je potřeba dohlédnout na odstranění zbytkové vlhkosti. Mokrý způsob vyžaduje zvýšení tloušťky na 65 až 70 mm. Minimální tloušťka betonu podlahové topení výška teplovodního podlahového topení. Typ použitého podlahového topení. Pro podlahové potěry větších tlouštěk (cca nad 70 mm) lze využít i běžné zkušební metody pro hodnocení pevnosti v tlaku betonu.

Buď tlakové zkoušky na jádrových vývrtech, nebo nedestruktivní metody jako Schmidtův tvrdoměr či Maškův špičák. Topné rohože jsou v podstatě topné kabely již z výroby připevněné na nosnou tkaninu, tak je zabezpečena přesná rozteč topného kabelu a tedy i skutečně rychlá instalace. Teplovodní podlahové topení vyhřívá dům pomalu, plynule, stabilně a většinou i zcela automaticky podle pokojové teploty. Vaše frekventované dotazy při řešení problematiky spojené s podlahovými konstrukcemi a jejich povrchovými úpravami.

U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn ohraničujících vytápěný prostor – strop, stěna či podlaha.