Press "Enter" to skip to content

Montáž dekoračních prvků na fasádu budovy

Montáž dekoračních prvků na fasádu budovy. Dekorace pro fasády a interiéry. Nabízíme fasádní a interiérové dekorační prvky. Možnost dodání včetně.

Esteticky rozčleňovali fasádu budovy, zvýrazňovaly její jednotlivé části, okenní a dveřní otvory nebo balkony.

Montáž dekoračních prvků na fasádu budovy

Fronton, klenáky, bosáže atd. Finální úprava fasády a lepení dekoračních fasádních prvků: Po provedení armovací vrstvy následovala instalace EPS dekorativních fasádních prvků se speciální povrchovou úpravou. Fasádní EPS prvky jsme na armovací vrstvu lepili lepící hmotou Ceresit CT85, která se nanášela po celé ploše prvku na hřeben 6mm. Rozložení velkých oken na ploše s cihlovým páskem: struktura dilatačních spár se doporučuje. Na rozích budovy (C) může být provedena varianta A nebo B podle obrázků níže.

Pokud zateplujete, nebo opravujete fasádu, je nutné se obrátit na odbornou sílu. Následně skrz kotevní oka napneme ocelové lano a tím vytvoříme nosný rám pro reklamní nosič.

Montáž dekoračních prvků na fasádu budovy

POUŽITÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. Jedná se o vnější zateplení bez větrané mezery. Z hlediska správného fungování prvků tvořících obálku budovy je důležité dosáhnout alespoň tzv. Ekonomicky optimální, s ohledem na náklady pořizovací a provozní, jsou zpravidla hodnoty pod úrovní doporučenou. Rohove profily zajišťují vyztužení všech vnějších rohů domu a svislých nároží otvorových prvků. Na základě odlitků původních prvků lze vytvořit jejich věrné kopie a po instalaci tepelné izolace je vrátit na fasádu.

Zateplení je dokonce příležitost, jak budově její historický vzhled naopak vrátit, třeba po nepovedené dřívější rekonstrukci. Součástí je také odstranění všech nefunkčních prvků na stavbě, například ocelových konzol nebo rozvaděčů. Otvory po nich se následně zazdí. Ošetřena bude rovněž konstrukce střešního krovu, nové bude laťování, střešní kryt. KOTVENÍ OSTATNÍCH PRVKŮ NA FASÁDU. NEZATEPLENÝ SOKL – LOS lišta 1. Svislá hydroizolace (strková) 2. Základní rozdělení těchto prvků je podle přenášených zatížení a také podle toho, zda jsou na fasádu montovány před nebo po zhotovení ETICS.

U tohoto detailu je třeba dbát na precizní montáž dekoračních prvků na fasádu budovy, aby byla dodržena přesná linie rohu budovy.

Montáž dekoračních prvků na fasádu budovy

Univerzální a nejčastěji používaný je otevřený vnitřní kout – plechový profil ve tvaru L se vkládá pod pohledové prvky. Na fasádu se připevní závěsné konzoly typu L, na které se osadí svisle orientované profily J50 a J80. Ty pak tvoří podklad pro pohledové prvky systému a zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání pronikající vlhkosti. Jak ukotvit hromosvod a svody do izolantu? Na každou fasádu je nutné zavěsit řadu prvků, např. Připevnit k tepelně izolované fasádě poštovní schránku. Obkladové desky na fasádu domu pod kámen mohou být vyrobeny z kovu nebo plastu. Panel pro fasádní omítky Navenek připomínají povrch omítky může být kovové, plastové a vláknocementové obklady.

Veškeré doporučené lišty na napojení otvorových prvků a doporučené příslušenství pro kotvení do zateplené fasády. Pro další informace Vám doporučím níže uvedené články z našeho blogu, kde shrnují další témata,které souvi. Instalují se na fasádu a protahujeme jimi vázací dráty. Kotvicí příslušenství – se používá k upevnění kabelů, světelných řetězů a světelných dekorací. Samozřejmostí je i tady možnost použití architektonicky vhodných keramických prvků na další plochy, jako jsou terasy, balkóny či lodžie. Další možností nasazení závěsných keramických fasád je jejich montáž dekoračních prvků na fasádu budovy jen na část obvodových prvků stavby.

Zabraňují pronikání nadměrného množství světla na fasádu, především v nejteplejší fázi dne – během oběda, kdy slunce svítí shora. Jejich účinnost zvyšuje také dostatečná vzdálenost stínicích prvků od fasády. Mezi těmito háky napneme provázek a podle. Ve většině případů není závislá na povětrnostních podmínkách, uplatňuje se suchý montážní proces.

Vhodný obkladový materiál chrání nosnou konstrukci budovy před klimatickými vlivy.