Press "Enter" to skip to content

Náklady na vytápění elektřinou

Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení. Celkové náklady zahrnují náklady na vytápění, teplou vodu, paušální platby za energie a ostatní elektrickou spotřebu. Roční investiční náklady se odvozují od pořizovací investice s ohledem na předpokládanou životnost topného systému. Na každou rodinu vycházejí roční náklady ve výši 30.

Teplem se tedy nijak nešetří a moc se nešetří ani elektřinou.

Náklady na vytápění elektřinou

Z toho usuzuji, že náklady nejsou tak vysoké. Horší bude až v domě. Nízké pořizovací náklady na otopnou soustavu dostatečně kompenzují vyšší cenu elektřiny, a to zejména v případě vytápění domů s nízkou spotřebou energie. Při hledání nejlepšího zdroje vytápění, je třeba znát alespoň odhadem spotřebu tepla na vytápění, ohřev vody a spotřebu elektřiny. Ne vždy přitom znamená, že řešení s nejnižšími náklady na vytápění, je nutně nejlepší. Pusťte úspory k vám domů Ekologické vytápění.

Nízké vstupní náklady v porovnání s tepelným čerpadlem. This feature is not available right now.

Náklady na vytápění elektřinou

Náklady na vytápění elektřinou v kanadském srubu. Please try again later. Kolik protopíme v kanadském srubu? První zamyšlení nad otázkou, zda je výhodnější, tedy cenově úspornější topit elektřinou nebo plynem přichází okamžitá odpověď: “Jistěže plynem, je levnější”. Když se vezme do úvahy všechny parametry, tak vyjdou náklady srovnatelně. Pro Vaši informaci si sami můžete spočítat náklady a rozhodnout se!

Nezáleží pouze na tom, jaký zdroj tepla využíváme, ale také na řadě dalších faktorů, jako je například: velikost vytápěného prosto. Porovnání nákladů na vytápění rodinného domu prozrazuje, co je přes veškeré mýty a pověry u moderních zateplených rodinných domů nejvýhodnějším. Názorně zpracovaný přehled možností elektrického vytápění v rodinném domě naleznete také v následující animaci: Byl pro vás článek užitečný. Tímto omezením jsme fakticky vyřadili ze zkoumaných variant vytápění vzduchotechnikou s rekuperací, protože investiční náklady na tuto variantu vytápění se pohybují ve výši statisíců a nelze obecně určit náklady na provoz v otopném období bez bližšího specifikování typu budovy a jeho měrné potřeby tepla, počtu osob apod. Vzduchotechnika se navíc používá. Pořizovací náklady na elektrické přímotopné vytápění jsou bezkonkurenčně nejnižší, ať už se jedná o přímotopné konvektory v porovnání s radiátory, nebo elektrické podlahové topení s topnými kabely v porovnání s teplovodním podlahovým vytápěním a náklady na údržbu elektrických topných systémů jsou minimální. Prakticky nelze určit pořizovací. Z uvedených údajů je zřejmé, že pořizovací náklady na elektrické podlahové vytápění byly v podstatě poloviční proti klasickému teplovodnímu.

Některé domácnosti mají doma instalováno více zdrojů tepla. Levnější a úspornější topení jsou INFRAPANELY. Elektrické vytápění není jen elektrokotel nebo přímotopy.

Náklady na vytápění elektřinou

Infratopení uspoří až 50% nákladů na. Komfortnější typy jistě ocení nenáročnost vytápění plynem nebo elektřinou. Vše, co je třeba pro teplo v domácnosti udělat, je stisknout nebo otočit příslušný knoflík. Naopak, pevné palivo vyžaduje čas i námahu – na přípravu paliva (nasekání dřeva, uskladnění uhlí) i samotné topení. Nejnižší náklady na vytápění elektřinou má tepelné čerpadlo, výborně vychází také kondenzační kotel. Ostatní spotřebiče Nyní do úvahy zařadíme ještě provoz všech ostatních spotřebičů v rodinném domě, které jsou napájeny elektřinou.

Při TZ 4,5 kW se náklady na vytápění elektřinou pohybují kolem 5. Kč za rok, na ohřev TUV pro tři osoby cca 2. Kč paušál a ostatní spotřeba do 10. Tyto elektrické systémy jsou obzvlášť vhodné pro dobře zateplené nebo nízkoenergetické domy, kde provozní náklady na vytápění nehrají tak podstatnou roli. Tepelné ztráty domů (kW), energetický štítek, náklady na vytápění Při srovnávání různých otopných systémů, využívajících rozdílné druhy energie, je podstatné zohlednění nejen konkrétních nákladů na vytápění, tedy cen za energie, je také nutné vzít v úvahu i další faktory, týkající se spotřeby energie v objektu. Jakým způsobem se dají snížit náklady na vytápění až o 50 %? Chytrým řešením pro úsporné vytápění jsou moderní a kvalitní sálavé infrapanely.

Rada: V případě malé spotřeby (energeticky úsporné domy) se nevyplatí investovat do nákladného zdroje vytápění. Vhodné jsou zdroje s minimálními náklady na pořízení a údržbu, ja.