Press "Enter" to skip to content

Napojení kouřovodu na komín

Bezesporu nejlepší variantou napojení kouřovodu na komín šamotový sopouch (kterou doporučují i výrobci komínů) je napojení pomocí přechodek na komín, které se nezasunují do sopouchu, ale nasunují na sopouch, tedy jakoby "po vodě". U těchto přechodek tedy jednak nikdy nehrozí roztržení sopouchu a nedochází ani k nežádoucí redukci průměru. Revizní technik si udělal čas a poradil. Nakonec to vedu sice skrz zeď ale trochu šikmo cca půl metru na chodbě do komína.

Zdravím, Vámi popisované připojení, tj.

Napojení kouřovodu na komín

Dobrý den, rád bych se prosím zeptal, jakým způsobem se napojují mezi sebou kolínka kouřovodu vedoucího od krbové vložky do komína Schiedel. Není problém redukovat kouřovod z menšího (kamna) na větší ( komín ). K takovémuto zapojení se použije jednoduchá redukce (dvojkruží), která se vloží na vstup do komína. Tato redukce je uzpůsobena pro použití do keramických tvarovek tím, že její vnější rozměr je o 5–7 mm menší, že je oficiální rozměr kouřovodu. Poněkud obtížnější je jen napojení kouřovodu na komín vhodný komín.

Roura ke kamnům – nazývaná také kouřovod – je spojovacím článkem mezi krbovými kamny a komínem.

Napojení kouřovodu na komín

Měla by být dlouhá max. V případě zredukování velikosti kouřovodu cestou do komínového tělesa může nastat problém, že komín (obzvláště, pokud je jeho tah na spodní použitelné hranici) nebude stačit odsávat spaliny v dostatečné míře. Obrázek 8 Způsob napojení zužujícího se kouřovodu na spalinové hrdlo Průřez průduchu společného kouřovodu se má plynule zvětšovat tak, aby v každém místě velikost průřezu odpovídala množství protékajících spalin. Animace přívodu vzduchu na hoření komínovým systémem CIKO TEC. Vzduch se při průchodu komínem předehřívá a může tak zvyšovat účinnost spotřebiče. Na přírubu kamen nasadíme širší stranu kouřovodu a pokračujeme až k sopouchu.

Tento typ napojení je nejčastější proto, že na většinu kamen nelze nasadit zúžené hrdlo kouřovodu díky příliš široké přírubě kamen. Mám komín cca 6,3 metru a raději bych vložku napojil co možná nejníže (cca v 1,3 metrech), abych docílil dostatečného tahu. Tento rozměr se však liší podle typu spotřebiče. Instalace a napojení na komín Samotná instalace se pak obejde bez větších stavebních zásahů, ve zkratce jde především o to, udělat ve zdi otvor pro kouřovod a ten pak vyvést ven nebo napojit na komínový odtah.

POZOR na individuální komín! Jistě jste se v nabídce některých dodavatelů setkali s výrazem individuální komín, nebo jako prodej. Na komín s osinkocementovými vložkami nemůže být vydána kladná revizní zpráva vzhledem k rozporu s vyhláškou o obecných požadavcích na stavby. Topná soustava by pak nemohla být provozována.

V této situaci je jednou z nejčastějších variant rekonstrukce vložkováním.

Napojení kouřovodu na komín

Buď se na komín zapomnělo, nebo se o vytápění či přitápění „ohněm“ prostě neuvažovalo. Zní to možná paradoxně, ale o komínu by vždy měli uvažovat i všichni ti, kteří se o teplo v domě prakticky nestarají. Nyní jsem se s manželem, bavila že bychom mohli koupit jenom kamna a bylo by to mnohem jednodušší. Za to prováděcí firma měla nést veškeré škodní následky.

Bez prohlídky nemohu dát žádnou radu. SCHIEDEL UNI PLUS s napojením kouřovodu 90°. Plánujeme k tomuto komínu připojit krb. Redukuje z průměru komínu 180mm na jakýkoliv průměr. Vstup pro čištění komínu. Tepelná izolace komínu.

Dále se již jen staví jednotlivé části do sebe. Napojení krbu na komín. Vždy se postaví kus obvodového pláště komínu, do kterého se zasune šamotová vložka a. Zaměřme se na prostup komínu střešní konstrukcí, která se skládá z více vrstev, s nimiž komín přichází do styku. Typickým příkladem je šikmá střecha v této skladbě: SDK (sádrokartonové) konstrukce, parotěsná fólie, minerální izolace, paropropustná pojistná hydroizolace a následně skládaná střešní krytina. Prosím o radu, zda stávající napojení původního plynového spotřebiče na zděný nevyvložkovaný komín je v souladu s normami či zda je nutné skutečně vložkovat komín pokud neměníme stávající spotřebič. Velmi děkuji za odpověď. Proto je nutné napojení řešit tak, aby se eliminovaly rozdílné rozměrové změny obou materiálů při změnách teploty.

Komín by měl svou konstrukí a správou vložkou odpovídat kotli, který chceme pro vytápění domu použít. Po připojení kouřovodu na komín dojde k odvodu spalin nad střechu domu. Klasickým řešením je pořízení krbových kamen a jejich napojení na komín. Každá krbová kamna mají dle výrobce určené odstupové vzdálenosti jak zezadu od svislé konstrukce, tak z boků kvůli jejich horkému povrchu a zabírají tak prostor v místnosti. Nerezová redukce pro systém CIKO 3V UNIVERSAL -pro průměr sopouchu 160mm a pro průměr kouřovodu 100mm.

Toto napojení má menší součinitel místního odporu než běžné napojení do klasického T-kusu, proto se.