Press "Enter" to skip to content

Nátěr soklu domu

Tepelná izolace soklu domu by měla splňovat následující podmínky: minimální nasákavost, mrazuvzdornost, minimální nebo žádnou vzlínavost vody, vysokou pevnost v tlaku, možnost kombinace s různými typy hydroizolací, dobré spolupůsobení s lepidly a tmely a jednoduchou zpracovatelnost. Vytváří dekorativní plochy a zlepšuje funkčnost zateplovacích systémů v oblasti soklu. Dekorační omítky lze použít v interiéru a exteriéru. Omítka se vyrábí v různých barevnostech a zrnitostech. Jednoduchý výpočet plochy pro malování pokoje.

Malířské úkony – při výpočtu ceny je brán ohled k rozsahu zakázky a stavu předchozí malby.

Nátěr soklu domu

Při renovaci fasády domu a jejím zateplení je nejprve nutné odstranit ze soklu domu původní omítku a odhalené zdivo očistit tlakovou vodou, čímž se i navlhčí pro další mokré stavební postupy. Vycházejme z předpokladu, že nejsou potřebné sanační práce a nemusíme brát ohled na vysoký podíl vlhkosti ve zdivu. Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do. Vyrábíme odvětrané a tepelně-izolační fasády Novabrik, opěrné zdi a betonové ploty Stavoblock, dlažbu Tri-Lock, která je vhodná pro pojezdové plochy. Samotný nátěr soklu domu je možné provést válečkem, štětcem, popřípadě stříkáním.

Podstatný vliv na životnost povrchové úpravy má volba použité barvy a provedení penetrace pod vrchním nátěrem. Penetrace sjednocuje podklad, zvyšuje přiln. Dobrý den, chtěl by jsem oživit sokl u domu je kamenný.

Nátěr soklu domu

Nějakou impregnací prostě aby se kámen oživil může někdo poradit? Rekonstrukce soklu a fasády rodinného domu v Mníšku u Liberce proběhla loni v létě a na fasádu byly použity jak ThermoumXtra, tak ThermoSAN a dokonce i ThermoIN! Vápno omítku neuzavře, umožní soklu vydýchat vlhkost a ať je to jak chce, lepší materiál zatím nikdo nevymyslel. Tam syntetické barvy opravdu nepatří. Mozaiková omítka – zateplení soklu domu. Trendem posledních let jsou ušlechtilé omítkoviny, jejichž snadné zpracování, dlouhá životnost a možnost.

A tato záležitost bude ještě komplikovanější, jestliže se bude čelit soklu stávajícího domu opěrná stěna se zmenší. V tomto případě je základna pod kamenem lepší čelit obrubě, panelům, a chcete-li, že je to okamžitě zřejmé – dlaždice. Ale nejprve skončíme s kamennými materiály. Zateplení soklu domu je velice důležitou součástí kontaktní fasády.

Pokud nezvolíme vhodný a správný typ tepelné izolace soklu může dojít k poškození, protože přídržnost polystyrénu pro tak těžký obklad není dostačující a následně dojde k jeho celému odpadnutí nebo odtržení. Při zateplení soklu domu dbejte na to, aby zvolený materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení. Postup při zateplování XPS polystyrénem V případě zateplovaní soklové části domu se setkáváme se shodným postupem jako při kontaktně. Jeden roh domu je ale pořád v oblasti soklu z bílých cihel často vlhký. V létě když je teplo tak to úplně vyschne, večer ale padne mlha a opět to částečně (jakoby flekama) nasákne. Když je vlhko a prší tak je to celé vlhké.

Přes zimu vlhké tak napůl (flekama) jako vidíte na fotce, nestihne to vyschnout.

Nátěr soklu domu

Vlhký vypadá jenom ten sokl z cihel, opuka vypadá docela suchá. Na základy až ke spodku domu jsem nalepil tvrzený. Větrací otvory v soklu vám výrazně naruší tep. Já se pokusím ještě jedno místo odkopat a budu sledovat, či ke kondezaci nad ním dochází či ne. Kromě lepidla bude potřeba základní nátěr soklu domu pro povrch, speciální řešení pro vyplnění kloubů.

Možnosti pro dokončení základny domu Dokončení základny s použitím dlažby z přírodních materiálů (vápence, pískovec, mramor) je považováno za nejkvalitnější a atraktivnější. Podmínkou kvalitní izolace domu je zateplení základů a soklu. Postupně můžeme pokračovat okny, dveřmi, fasádou, stropem, půdou, podkrovím a střechou. Kvalitní izolace sníží spotřebu tepelné energie na polovinu, v pasivním standardu na úplné minimum. Vám, kteří čtete toto hodnocení a uvažujete o zateplení Vašeho panelového či rodinného domu, mohu jen doporučit tuto firmu a věřte, že také budete spokojeni s kvalitou práce, kterou odvádí. Kromě tradičních malířských prací jsme prováděli stěrkování olejového soklu až do vyhlazení, nátěr soklu domu stěrky do moderní šedé kovové barvy, malování schodiště ve všech patrech a nátěry kovových částí v domě. Během malování domu byl prováděn průběžný úklid, aby byl zachován čistý průchod pro obyvatele domu.

V průběhu prací, jsme byli požádáni o. Objednali jsme materiál na zateplení soklu, drenážní systém kolem domu (nopová fólie, trubky atd.), penetraci a hydroizolaci na základovou desku. Bylo tedy nutné tento rozdíl v první řadě cihel (sokl) dorovnat. Ukázka čištění řas ze zateplené fasády panelového domu. Na fasádu byl následně aplikovaný nátěr zabraňující novotvorbě organického znečištění. Na nátěr olejového sokle používáme vnitřní omyvatelnou malířskou barvu vyrobenou na základě vodní disperze moderních polymerních pojiv.

Barva je určena k dekorativní ochraně stěn a jiných povrchů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, v nemocnicích, v domovech důchodců.