Press "Enter" to skip to content

Osazení okna do tepelné izolace

Když se v Česku začalo zateplovat, měla v té době tepelná izolace tloušťku pět centimetrů. Bylo to před dvaceti lety a nikdo si nepomyslel, že za další. Vysazení okna do roviny tepelné izolace, tzv. Okna do pasivních domů se osazují v úrovni tepelné izolace osazení okna do tepelné izolace Jak jste se již dočetli dříve, zásadní vliv na kvalitu izolace má samotné usazení okna do konstrukce celé budovy.

Z hlediska dosažení optimálních tepelnětechnických parametrů je zavedenou praxí osazení otvorových výplní do tepelné izolace.

Osazení okna do tepelné izolace

Pro zajištění lepší vnější izolace okna je vhodné použít tepelně izolační soupravu. Obsahuje izolační rám pro lepší izolaci mezi okenním rámem a střechou, límec s plstěným podkladem a samostatný drenážní žlábek. Nové spojovací úhelníky, které jsou součástí rámu, zajišťují jednoduchou a přesnou montáž. Tepelně izolační rám se osadí do.

O užitečnosti předsazení oken do prostoru vnější tepelné izolace budovy svědčí i mnohá jiná konkurenční řešení, která se v poslední době na našem trhu objevila. Všechna tato inovátorská řešení jsou dobrým signálem zlepšení situace v našem stavebnictví a postupně tak vytěsňují doposud nejčastější umístění okna ve stavebním otvoru.

Osazení okna do tepelné izolace

Nároky tepelné izolace na připojovací spáru jsou zpravidla vyšší než na samotná plastová, dřevěná nebo hliníková okna. Snížená životnost u dřevěných oken – při špatně provedené montáži trpí nejvíce dřevěná okna, kterým se, především z důvodů pronikání vlhkosti do spáry, výrazně snižuje životnost a funkčnost. To je obecně způsobeno přetažením tepelné izolace přes rám okna. Právě okna Progression nám dávají možnost přetáhnout tepelnou izolaci téměř přes celý rám okna.

Nejmenší tepelný most je zde při osazení rámu okna zhruba 110mm od líce fasády. Montáž okna do tepelné izolace pomocí kovových držáků (Kalksandstein CZ, s.r.o.) Montáž okna do tepelné izolace pomocí kastlíku z OSB desek. Parotěsná zábrana se zabuduje do střešního pláště až po osazení střešního okna a tepelné izolace. Je to neprodyšná fólie, která má zabránit proniknutí vodních par z interiérové strany do tepelné izolace.

Zásada, kterou je třeba dodržet u této vrstvy, je: parotěsná zábrana musí být utěsněna k rámu okna neprodyšně po celém obvodu. Oblast parapetu patří z hlediska tepelné izolace k nejkritičtějším místům montáže oken. Elegantním a dostupným řešením jsou tepelně izolační parapetní profily z materiálu Compacfoam. Jejich použitím se výrazně zvýší obývací komfort v blízkosti okna a oblast parapetu nebude chladná. Umístění okna do tepelné izolace se dnes může jevit jako rutina, přesto je důležité nepodceňovat technické řešení samotného vykonzolování, zvláště pokud se předsazují velké okenní sestavy o vysoké hmotnosti.

I zde je možné použít tepelné izolace z celulózových vláken (Climatizer Plus), který je zafoukán do vytvořené dutiny, kterou zcela vyplní bez možnosti vzniku tepelných mostů. I když je osazení okna do tepelné izolace perfektně navrženo i provedeno, vždy v okolí okna vznikají místa s menší tloušťkou tepelné izolace.

Osazení okna do tepelné izolace

Jedná se o tepelné mosty, které zhoršují tepelně izolační schopnost celé konstrukce. Ovšem v mnoha případech si bez střešního okna neporadíme a musíme jej pro osvětlení interiéru zvolit. Střešní okna dosahují stejné kvality provedení. Správné osazení okna by mělo být do vrstvy tepelné izolace, která vznik tepelného mostu eliminuje. Jednou takovou vazbou je osazení okna do tepelné izolace konstrukce obvodové zdi. Způsob, jakým je okno osazeno, přímo ovlivňuje tepelné ztráty tímto detailem.

Toto řešení se proti oknům ve zdi uvádí naopak jako lepší, protože se chladnější rám okna jen minimálně dotýká teplejší zdi. K hlubšímu osazení do střechy se používá modrá úroveň a úhelníky se umístí na boční stranu rámu. K montáži je třeba použít lemování pro zapuštěnou montáž. Do výroby systému pro umístění okna do tepelné izolace se pustila řada společností s vidinou zajímavého budoucího potenciálu. Ne každý jde však cestou. Možnosti úpravy oken závisí samozřejmě i na statické únosnosti oken, použitých pantech a dalším kování a na osazení okna. Osazení oken do roviny tepelné izolace Při umístění oken a balkónových dveří nad neúnosnými vrstvami navazující konstrukce se nosné podložky nahrazují nastavitelnými nosnými konzolami, upevněnými do únosné části konstrukce, kompozitními profily, dřevěnými hranoly apod. Investice do kvalitní tepelné izolace se vrátí už za jednu topnou sezónu.

Existuje řada řešení pro vnitřní i venkovní zateplení domu, bytu i dřevěné chaty – izolace základů, střech, příček, fasád, a také všechno příslušenství, se kterým dosáhnete maximálního účinku. NP plánujeme osazení plastových oken s izolačním dvojsklem, obvodové zdivo tl. Po osazení střešního okna se na něj přilepí hydroizolační fólie a přetáhne se přes laťování do sousedního pole. V horní části okna se uloží drenážní žlábek.

Tato hodnota vyjadřuje množství tepla, které unikne 1 m2 okna za 1. Naprosto neodborné navržení a osazení oken. Spodní parapetní část okna nekotvit provrtáním rámu v armovací k. Není-li výkres k dispozici, umísťuje se výplň do prostoru tepelné izolace, která je součástí systémových zdicích materiálů. Způsob osazení Rámy oken a dveří bez křídel se usadí podle výše uvedených zásad do stavebního otvoru, rám okna či dveří musí být pravoúhlý (tolerance je nepřípustná) a v této poloze musí být po dobu montáže zafixován. Podložky mohou být dle potřeby nahrazeny rektifikovatelnými nosnými konzolemi, možné je použít i další podpěrné konstrukce (např. u pasivních domů, kde jsou okna umisťována do roviny tepelné izolace ). Jaké novinky z oblasti tepelně-izolačních materiálů byly k vidění na Stavebních veletrzích Brno?