Press "Enter" to skip to content

Pásová bosáž

Pásová bosáž je též často spojena v jeden celek s klenáky. Majitel Slavie Arnold Kučera odkázal vilu do vlastnictví lázní. Bosáž slouží nejen k samotnému zdobnému pojednání průčelí, ale rovněž k úpravě architektonického měřítka stavby. Napodobením bosáže v lícové vrstvě omítky vzniká nepravá bosáž, vyznačujcí se nepoměrně mělčí plasticitou řešení. Bosáž KV- Bosáž KV-Bosáže – ozdobný profil z expandovaného polystyrénu, využiteľný ako efektný prvok na skrášlenie každého exteriéru na objednávku 9.

Pásová bosáž

V případě nákladných staveb, kde byla použita skutečná kamenná bosáž. Dominantním prvkem bočních fasád jsou v pat. Zadná, severná fasáda nesie decentnejšiu formu ako ostatné fasády. Sedmiosé uliční průčelí člení profilované kordonové římsy nad přízemím a 1. Přízemí pokrývá pásová bosáž, vstup ve 3. Hotels and accommodation – Zámek Drnholec.

Book your hotel online for the best rates.

Pásová bosáž

No extra fees, pay directly at the hotel. Same or lower price guaranteed. Okna v přízemí objektu nemají šambrány ani nadokenní římsu římsa klempí řských prvk ů, patrná eroze statické poruchy – výrazné trhliny 6 Sanace historických fasád – Měšťanský d ům U. Průčelí budovy v novorenesančním slohu zdobí v přízemí pásová bosáž, v prvním patře kvádrová s bosovanými nárožími pavilonů, fasádu horních podlaží pavilonů pásová rustika s kvádrovými nárožími. K horizontálnímu členění výrazně přispívají i bohatě profilované kamenné římsy, fasádu zakončuje podstřešní římsa se zubořezem.

Fasády člení pásová bosáž a pilastre, ozdobná kordónová rímsa a listová atika. Nárožia a rizality zdôrazňujú vežičky. V interiéri sa zachoval drevený strop s pestrofarebnou ornamentálnou orientálnou výzdobou. První díl Soupisu nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, který zahrnuje zhruba polovinu libereckého okresu.

Ve třináctém století byla Nová Horka statkem olomouckého biskupství. Soupis si klade za cíl podrobně seznámit odbornou i širší. V patře je na nárožích pásová bosáž, pravoúhlá okna mají profilované šambrány a parapetní římsy, mezi okny jsou toskánské pilastry, ve střední ose sdružené. Clenění přízemí bylo pozměněno ve 30.

Charakteristickým a estetickým znakem kostela je horizontální pásová bosáž, zdůrazněná odlišnou barevností. Interiér Interiér kostela.

Pásová bosáž

Zdobné neoslohové průčelí člení v přízemí pásová bosáž, okna patra mají bohaté orámování. ArchitekturA – lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. V zámeckém interiéru se dochovala řada místností s renesančními klenbami a hodnotnými štukaturami. Renesanční je i vstupní bosovaný portál, fasádu člení pásová bosáž. Přestavba Dnešní barokní podobu zámek získal při přestavbě v 1. Tehdy byl objekt zvýšen o patro, v jižním křídle byla vybudována kaple a východní trakt byl rozšířen o chodby a schodiště. První vlak s cestujícími přijel na mikulovské nádraží 30. Právě v tento den byl oficiálně zahájen provoz na trati z Břeclavi do Hrušovan.

Plochu mezi okny v přízemí člení pásová bosáž, v patře plastická omítka. Nejzajímavějšími architektonickými detaily jsou oválné zlacené terče a výzdoba kolem okna v patře rizalitu. K vidění jsou zde štukové římsy, vytažené okenní šambrány ve vrcholu s klenáky, bosované pilastry v nárožích, pásová bosáž po téměř celé ploše objektu. Na ztvárnění průčelí je jasně patrný odkaz antických vzorů. Pomník na zámeckém průčelí připomíná oběti fašismu. Na místě středověké tvrze ze 14. Pseudohistorizující fasádu obou objektů člení pásová bosáž a bohatě zdobené štíty.

Na okraji návsi za školou dochována hodnotná roubená chalupa č E1. Ze silnice z Hedčan na Slatinu je působivý pohled do kraje. Její fasádu členila pásová bosáž a záklenky oken. K největším stavebním změnám však dochází teprve kolem r. Suchdola do Fulneku a do Budišova.

Na západní straně od kolejiště byla.