Press "Enter" to skip to content

Pevnost zdiva z plných cihel

Pevnost zdiva z plných cihel. Charakteristická pevnost zdiva z plných cihel v ohybu fxk1 v rovině porušení rovnoběžné s. Z páleného cihlového zdiva lze postavit klasickým způsobem až osmipatrové budovy (za předpokladu dobrých základů a železobetonových věnců v každém patře). Vyšší budovy již nelze stavět, protože by se tlak budovy v přízemí již nebezpečně přiblížil pevnosti cihel. Pro zakotvení do zdiva z lehkých děrovaných cihel se používají hmoždinky z umělé hmoty s delší rozpínací částí nebo pro velká zatížení závitové tyče nebo plastová pouzdra s vnitřním metrickým závitem kotvené injektáží – chemickou maltou.

Cihelna Šitbořice se specializovala na produkci plných cihel velkého formátu vhodných zejména pro náročné aplikace ve stavebnictví.

Pevnost zdiva z plných cihel

Také vzpěrná pevnost a pevnost při dlouhodobém namáhání zdiva z nepálených cihel po opětném vysušení rychle klesá a navíc při vysychání provlhčených cihel dochází k rozpadu jejich vnitřní mikrostruktury. HELUZ cihlářský průmysl v. Konstrukční zásady jednovrstvého cihelného zdiva 35. Navíc další novinka – superizolační cihly – reaguje i na revidova. Stavba zdí z cihel je fyzicky náročná. Oproti moderním materiálům typu porotherm, ytong má jednu zásadní výhodu – je pevná a proto se velmi hodí ke stavbě opěrných a masivních zdí. Vazba zdiva – vazbou rozumíme takové sestavení cihel, aby ve dvou sousedních vrstvách neprobíhaly styčné spáry nad sebou.

Tato vazba má velký vliv na rovnoměrné roznesení tlaku ve zdivu.

Pevnost zdiva z plných cihel

Při vyzdívce z lícových cihel je velmi důležitá správná volba vhodných zdících malt. Doporučujeme použít malty k současnému zdění a spárování a to v kvalitativní třídě odpovídající nasákavosti zvolených zdících prvků. Vhodný typ raději konzultujte s odborníkem. V případě, že jsou ložné spáry různě tlusté, snižuje to pevnost zdiva z plných cihel a vznikají nerovnoměrně pnutá místa, která mohou být příčinou vzniknuvších dilatačních spár. Maltu bychom měli nanášet takovým způsobem, aby cihla ležela celá v maltovém loži.

Jedná se především o staticky namáhané obvodové stěny a nosné příčky. Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti zdiva z nepálených cihel je l equ = 0,723 Wm-1 K-1. Těmi nejdůležitější jsou dobrá pevnost, nízká hmotnost, výborná schopnost akumulace tepla, zvuková izolace, požární odolnost atd. Navíc pálené cihly nezatěžují tolik životní prostředí.

Jsou totiž vyráběné z čistě přírodního materiálu, které jsou lidem tak blízké. Malty pro zdění stěn z děrovaných nasákavých cihel Pro zdění z děrovaných lícových cihel používáme stejnou zdicí maltu jako u plných cihel, ale. Výrobek je vhodný pro klasické zdění nosného i výplňového omítaného zdiva o tloušťce zdi 290, 140 a 65 mm. Dále je tento výrobek vhodný pro obvodové zdivo tl. Z dalších prostředků na ochranu cihelného zdiva existuje například HG impregnace speciálně pro cihelné zdivo anebo jiný typ impregnace vhodné jak pro cihelné, tak i pro betonové zdivo.

Ještě předtím, než budete povrchově upravovat cihly, je nutné opravit případné praskliny ve spárách. Jestli jsou tam dutinky budete potřebovat košilku. To je takový košíček – sítko.

Pevnost zdiva z plných cihel

Dá se pořídit v metrovém kuse a odstřihujete podle potřeby nebo hotové košíčky na přesnou míru.

Před začátkem vlastního vyzdívání lícového zdiva z cihel klinker doporučujeme provést následující kroky. Je třeba, aby celá dodávka cihel klinker, celé potřebné množství bylo na staveništi. Přitom z plných cihel se nestaví obvodové zdi již nejméně po tři generace. Tepelně izolační bloky – tvarovky typu therm s integrovanou izolací – dosahují parametrů využitelných pro výstavbu pasivních domů při tloušťkách téměř srovnatelných s dřevostavbami, rozdíly počítáme na centimetry. Přitom cihlové zdivo vyhoví i příznivcům stavby pasivních domů. Zdicí systém pro příčkové zdivo z plných cihel Léty prověřený základní zdicí systém vhodný pro všechny typy staveb při zdění příček v interiérech.

Výhodou je vysoká pevnost zdicí malty, která je nezbytná pro zpevnění příčkového zdiva. Aplikace se provádí rychlým a snadným způsobem pomocí injektážní pistole. Upevňování kotevních desek, úhelníků a jiných profilů do betonu a zdiva. Kotvení kotevních tyčí do betonu.

Stavějí se například z lícových cihel, vápenopískových cihel nebo z přírodního kamene, a to zpravidla u novostaveb, které se zatížením základů počítají. Jako fasáda dobře vypadají keramické pásky, které ale nemají dobré tepelně–izolační vlastnosti, proto je kombinujeme s jinými fasádními prvky. Z našich výrobků tak může vzniknout celá hrubá stavba. Myslíme i na to, že řada lidí chce stavět svépomocí.

Neřešíme tak pouze prodej cihel a dalších produktů, ale nabízíme i poradenství a pomocné služby.