Press "Enter" to skip to content

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Využívá se pro ocenění přesunu hmot např. Předpokládáme-li, že hmotnost položek tzv. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, pod jakou položkou lze najít vnitřní omítku – prováděnou strojně. Izolace proti vodě 1. Při zadávání PD se tato skutečnost nedala zjistit diky zařízení místností a nepřístupnosti ke stěnám na všech místech.

O rozhodnutích je vyhotoven zápis ve stavebním deníku.

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

H0 Budovy občanské výstavby a budovy pro bydlení, 0. Vyhotovenie podhľadových odskokov, kastlíkov, m, 7. Pri konštrukcii nad m výšky -pracovné lešenie, m 0. Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Staveništní přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m. Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m truhlářské konstr. Povlakové krytiny a) Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavení.

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Správné množství ve výkazu výměr „Komplet“ pro položku č. Svislá doprava suti a vybour. NP nošením je tedy 6,483 t <. Oprava stěn a stropů od nerovností, map od vody, apod. Restaurování starých štukovaných ozdob na stropech a nad rámy dveří ( % plochy) 5. Odvoz sutě a materiálu 6. Hudební ateliér pro děti předškolního věku:náklady na propagaci ( inzerce v časopisu Osmička), pronájem učebny na výuku a malého divadelního sálu na koncerty ( 2x ročně), stojan na hraní pro ozvučné trubice, hudební nástroje (bubínek,rumba koule,xylofon), malá sada ozvučných trubic (boomwhackers), desky A3, CD pro děti, papíry na tisk, samolepky pro děti, tisk. Foglara, přírodovědné a turistické knihy, výroba a tisk diplomů a letáků o táboře, pomůcky na hry, výroba a administrace webových stránek tábora. Upravy povrchů vnitřní Litý cementový potěr, tl. FLOORBEX Vybourání otv.

MVC Vybourání otvorů strop prefa pl. Zpracováno programem BUILDpower. Dodávka – hydroizolační asfaltový modifikovaný SBS pás s PES rounem 0,00 Stěrková dvousloužková izolace na ploše vodorovné, vč. Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 250 mm ( 125 mm ). Hloubení šachet v hornině tř.

Kód: Zkrácený popis M. Kladení betonové dlažby komunika.

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

RT6 Úprava podkroví sádrokarton. List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů 2. POKYNY PRO VYPLNĚNÍPoložky oddílu „2. HTB, úhel 45°, DN 110. Nakládání výkopku z hornin tř.

Neznámé základové poměry pro založení přístavby. Zemní práce u opěrné zdi pomocí mechanizace a přesunů uličkou překonanou nájezdovou rampou z lešení a statického zajištění výkopových prací. Rozpočet pro realizaci stavby Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.

Poznámka k položce: cena zahrnuje komple. Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy o dílo. Standardní správní a výrobní dodavatelská režie. Konstrukce klempířské Krytina hladká. CenaCelkemVcetneDPH_ 12 CenaCelkemVcetneDPH_3 CenaCelkemVcetneDPH_3_10 CenaCelkemVcetneDPH_3_11 CenaCelkemVcetneDPH_3_ 12 CenaCelkemVcetneDPH_3_4 CenaCelkemVcetneDPH_3_5 CenaCelkemVcetneDPH_3_6 CenaCelkemVcetneDPH_3_7 CenaCelkemVcetneDPH_3_9 CenaCelkemVcetn. Figury Rozpocet Rekapitulace Krycí list KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sanace a zateplení kultůrního domu č. Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř.

Veřejnoprospěšný projekt. Hlídač smluv a registr smluv.