Press "Enter" to skip to content

Přísada do betonu proti vodě

Chytré přísady do betonu pro rychlejší tuhnutí, lepší vodotěsnost, lepší zpracovatelnost i zvýšenou pevnost. Betonové přísady, které vám usnadní práci. Chemické přísady jsou složky betonu, jiné než portlandský cement, voda a kamenivo, které jsou přidávány do směsi bezprostředně při míchání betonu. Přísada do betonu proti vodě.

Snižuje nasákavost a propustnost výsledného betonu nebo maltové směsi. Omezuje tvorbu výkvětů a tvorbu smršťovacích trhlin.

Přísada do betonu proti vodě

Nemrznoucí přísada do malt a betonů je bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí a přísada proti mrazu (dále jen přísada ) s plastifikačním účinkem určená do betonů a cementových malt. Spotřeba 1-3% hmotnosti cem. Materiály pro ošetření betonu izolačním nátěrem jsou dodávány v podobě prášku, který se smíchá s vodou. Vznikne kašovitá hmota, která se aplikuje na beton pomocí nátěru nebo nástřiku. Po aplikaci prostoupí hmota do pórů a kapilár, spojí se s povrchem konstrukce a stává se jeho součástí. Výsledkem je trvalá těsnost a vodonepropustnost.

To umí plastifikační a provzdušňovací přísada SOUDAPOR do cementových a vápeno-cementových malt se sanačními a tepelně izolačními vlastnostmi. Zlepšuje zpracovatelnost a zvyšuje lepivost, takže se lépe nanáší a ve výsledku taková omítka lépe vzdoruje vlhkosti a mrazu.

Přísada do betonu proti vodě

Navíc podle míry provzdušnění spoří až dvacet procent potřebné hmoty. Kdo si beton míchá sám, musí přísady dávkovat podle pokynů na balení přípravku. V mrazu voda mrzne a led může roztrhat strukturu betonu dřív, než. Proto se do betonu, který se bude používat v riskantních teplotách. Tekutá přísada k utěsňování betonu a malt.

Vysoká izolační schopnost i proti tlakové vodě. Odpěňovací přísada také umožňuje Odpěňovací přísada také umožňuje vysokorychlostní míchání betonové směsi bez vnesení vzduchu vlivem našlehání nebo napěněni betonu. Ochrané nátěry proti vodě 6. Cementová malta na plošné, nepružné utěsnění vodou zatížených staveb, vodních nádrží. Suchá prášková přísada vytvářející se slínkovými minerály obsaženými v cementu reakční produkty, s výrazně zvětšeným objemem, což umožňuje kompenzovat smršťování cementových malt a betonů, vznikající v důsledku jejich vysychání. Zvýšená dávka přísady, zejména u masivnějších betonových prvků, umožňuje nastavit mírné rozpínání betonu. Sanace a ochrana betonu 2. Peneco K zušlechťující přísada do betonu proti vodě, stavební příměs do malt, penetrace ve formě koncentrátu. Potom je ve formě tekuté příměsi do záměsové vody (lépe se rozmíchává než prášková přísada ). Sika Zimní přísada – 5l.

U každé krystalizace musíte počítat s vyztuřeným betonem alespoň KARI sítí a betonem min. Expanzní suchá prášková přísada určená k přípravě cementových malt a betonů při požadavku min.

Přísada do betonu proti vodě

Speciální produkt širokého využití ve stavebnictví, přípravek na bázi styren-akrylátové disperze a aditiv. PŘÍSADY DO BETONU A MALT HYDROFOBIZAČNÍ PROSTŘEDKY KONSOLIDAČNÍ PŘÍPRAVKY INJEKTÁŽE PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ Dekorativní povrchy Lepidla a pryskyřice Proti hmyzu PŘÍSADY DO BETONU A MALT. FORTESIL superplastifikátor Superplastifikátor. Dále se používá jako venkovní ochranná omítka a stěrková směs pro drobné vysprávky omítek. Bezchloridový kapalný urychlovač tuhnutí, využitelný také jako přísadu proti mrazu.

Dávkování: 0,2-0,8 % na hmotnost cementu. Transparentní až mírně nažloutlá kapalina. Urychluje tvrdnutí a umožňuje. Snižuje množství záměsové vody, zlepšuje zpracovatelnost, zvyšuje kvalitu betonu.

Bezchloridová tekutá ochrana betonu a malty proti mrazu, zejména pro železobeton, předpjatý beton a vápenoce­mentové malty. Při dodržení normalizovaných. Vodotěsná stavební izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě bez obsahu rozpouštědel. K povlakování spodních staveb z betonu, omítky, vápenopískových cihel, pórobetonu, u konstrukcí jako je sklepní zdivo, podzemní garáže apod. Hydroizolační přísada do betonu proti vodě – krystalizace kanadského typu.

Popis a použití: Prášková přísada do betonu ze směsi cementu a speciálních chemikálií s krystalizačními účinky, které zajiš ují nepropustnost a hydroizolaci betonových konstrukcí. Unikátní receptura kapalné krystalické hydroizolace vyvinuté jako přísada do betonu. Takový beton rovněž odolává erozi vlivem tvrdých klimatických podmínek, jako silný mráz, vysoké teploty.