Press "Enter" to skip to content

Prvky historické fasády

Architektonické fasádní prvky Hlavní římsa Hlavní (korunová římsa) je vystupující vodorovný prvek oddělující zeď stavby od podstřeší. Historické fasády, rekonstrukce fasád, štuky – Dalibor Horák s. Stav a vzhled fasády je vizitkou každého domu. Délka funkčního období fasády není nekonečná a oprava je dříve či později nutností. Prečan Štukatérství se specializuje na restaurátorské práce na historických a památkových objektech (oprava historických budov pro nás není problém, stejně tak oprava fasád), zvláště pak na historické fasády, štukové domy, zdobené fasády, respektive na štukové fasády obecně.

Součástí rekonstrukce historické fasády je proto často i jejich výměna.

Prvky historické fasády

Historická okna představují velmi cenné umělecké prvky a jsou důležitým komponentem fasády z hlediska realistického ztvárnění celého díla. Vyloučeno je proto osazování jakýchkoliv nových oken plastových či eurooken. Zničení historické fasády nemohly zabránit ani úřady. Dům není kulturní památka, nestojí v olomoucké památkové rezervaci či v jejím ochranném pásmu. K proměně se proto nemohl vyjádřit Národní památkový ústav ani památkáři z magistrátu.

Kolář ani nemusel zabojovat o stavební povolení, šlo totiž jen o takzvané udržovací práce. Fasády z hlediska materiálu 5. Smíšené a ostatní typy 5.

Prvky historické fasády

Um ělecká výtvarná a um ělecko řemeslná díla 5. Certifikovaná výroba fasádních profilů a ozdobných prvků pro moderní i historické fasády. Kvalitní odolné profily a dekorace s finálním povrchem ze speciální fasádní omítky, která zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy. Výběr ze standardní nabídky, ale také zakázková výroba na míru či zhotovení kopií původních fasádních prvků a dekorací. Prvky historické fasády dodáváme také včetně montáže. Dále provádíme rekonstrukce původních fasád, a to včetně zateplení fasády.

Vyrábíme také prvky a dekorace dle individuálních požadavků zákazníka, 3D plastické nápisy a loga. Do souhrnného pojmu fasáda patří nejenom základní plocha zdiva, prezentovaná buď v režné podobě nezakrývaného zdícího materiálu, nebo opatřená vrstvou omítky, ale i tektonické archi. V některých stavebních slozích byly tyto prvky velice omezené (například v románském slohu), jindy naopak bohaté a rozmanité. Jejich užívání se velmi rozšířilo v baroku a rokoku a konečně v novorenesanci – která se inspirovala hlavně italskou renesancí a byla v Českých zemích velice oblíbená – pokrývaly téměř celou plochu fasády.

Nabízíme kompletní servis v oblasti stavebnictví, specializujeme se na renovace a rekonstrukce historických objektů a fasád. Působíme po celé České republice a našim zákazníkům nabízíme spolehlivost, korektní jednání, kompletní zajištění veškerých formalit a garantujeme cenu. Martin Škarbuška stavební firma – rekonstrukce historických objektů a slohových fasád. Odborné názvosloví slohových prvků.

Před lepením prvků byly všechny jejich pozice na fasádě velmi pečlivě vyměřeny a rozvrženy dle 3D grafického řešení Zofi fasády a detailních výkresů, které společně s prvky dodala firma Decorastuck. V nabídce jsou také bosáže, klenáky, sloupy a pilastry a jiné zdobné fasádní prvky. Naše realizace začínáme vizualizací, cenovou nabídkou, provedením díla a konečným předáním díla. Deco profily StoDeco se výborně hodí pro ztvárnění fasád s architektonickými prvky.

Prvky historické fasády

Zvládne historické fasády i individuální požadavky architektů. Sanačné a historické omietky. Vnútorné stierky a nátery. Ručné a štukové omietky. Príprava podkladu a príslušenstvo. Strojové omietky do interiéru. Lepenie obkladov a dlažby.

Nejširší nabídka fasádních profilů, říms, lišt, dekorací, prvků a ornamentů na fasády. Klempířské prvky již neplnily svoji ochrannou funkci. Oplechování fasády bylo na mnoha místech zkorodované. Samotné omítky nevykazovaly žádné výraznější poškození, avšak již během montáže lešení vyšlo najevo, že stav omítek j. Dekorativní prvky jsou zmapovány, jsou zde identifikovány figurální výjevy. Pro výjevy, které byly dějově dentifikovány, byly hledány předlohy studiem literatury o německé a ital.

V ponuke Sto nájdete viac než 250 profilov a prvkov, ktoré sa vyrábajú z granulátu Verofil. Funkčnosť fasády je nevyhnutná, ale estetické hľadisko je parameter, ktorý ešte len bude mať v našom regióne význam. Vonkajší vzhľad predáva, aj preto sa bude zvyšovať vklad investorov do tejto oblasti. Ako kamenárska firma stvárňujeme a dopĺňame fasády prírodnými materiálmi. Kameň je tu odjakživa. V súčasnosti však nadobudol neobmedzené možnosti, či už z. Pomoc při obnově historické fasády nabízí motivační skicy. Jsou zpracované na základě analogií čerpaných buď z archivních pramenů nebo z dochovaných historických staveb regionu. Pro obnovu fasády usedlosti v Partutovicích byl vzorem nedávno demolovaný jiný dům ve stejné obci.

Vyrábíme ozdobné fasádní lišty a prvky, které umožní vytvořit elegantní členitý vzhled fasády. Jedná se o profilované polystyrenové lišty a dekorace. Zde byla vytvořena inovativní "harmoniková fasáda", jejíž prvky se překrývají jako šupiny. Staré, již nepoužitelné barevné skleněné panely historické fasády ze zadní části budovy byly rozbity a.