Press "Enter" to skip to content

Pulzní svařování tig

V režimu TIG je možné provést volbu mezi procesem svařování s regulovatelným pulzním proudem- PULSE, nebo svařování s přednastaveným pulzním proudem – EASY PULSE. V PULZNÍM režimu TIG představuje pulzní frekvenci. Unlimited DVR storage space. No cable box required. Přesvědčuje vyspělou invertorovou technikou, která dává profesionálovi všechny možnosti.

Dalšími praktickými funkcemi je automatická funkce StandBy, která v přestávkách vypíná ventilaci a šetří tak energii, nebo funkce Memory, která automaticky ukládá poslední nastavené parametry.

Pulzní svařování tig

Při svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu hoří elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem. Svařovací proces, při kterém pulzující proud optimalizuje svařovací lázeň. Tato funkce se používá pro svařování tenkých materiálů. Proto se pro svařování materiálů, kde potřebujeme využívat čistícího efektu používá pro TIG střídavý svařovací proud (AC). However, to limit costs and increase welding.

Robustní a určeno pro svařování potrubní, TIG 220 DC umožnuje svařovat ocely včetně nerez s vysokou kvalitou ( TIG a MMA). Intuitivní ovládací panel umožnuje nastavit parametry snadně a rychle.

Pulzní svařování tig

Používá se v lodním, elektrárenském, petrochemickém, chemickém, potravinářském průmyslu apod. Svařování metodou TIG je vysoce kvalitní způsob spojování kovů. Mezi výhody této metody patří poskytnutí koncentrovaného paprsku, mož. TIG DC, nabízejí nastavení svařovacích postupů stroje Pi funkci Synergy PLUS, která je specialitou společnosti Migatronic. Jedná se o synergickou pulzní funkci, při jejímž použití stroj při svařování automaticky a d. Duální TIG – přepínaní dvou úrovní proudu počas svařování přepínačem na hořáku. Pulzní svařování tig čas ( svařování v bodě) – neregulovaný. Intenzita impulsu – nastavitelná v celém rozsahu svařovacího proudu pro TIG DC. Většinou primárně využíván pro svařování hliníku metodou TIG AC, proto také někdy přezdívaný "Svářečka na hliník".

Navíc poskytuje pulzní režim svařování pro metodu TIG. Společnost Fronius má vhodné řešení pro dokonalý svarový šev, ať už se jedná o nasazení ve výrobě nebo mobilní použití. Svářečka TIG 300 DC byla vytvořena pro náročné profesionály a je vhodná pro všechny komplexní TIG a MMA svařovací operace. Zařízení je intuitivní a umožnuje snadně svařovat všechny oceli včetně nerez s vysokou kvalitou sváru. Tento stroj je vybaven modulem PFC (Power Factor Correction), což je standartem profesionálních strojů. SPOT: rychlé a přesné bodování před svařováním tenkých plechů.

Přídavná zařízení TIG 20 a TIG 30 umožňovala po připojení k elektrodovým svářečkám výrobce MEZ Brumov svařovat metodou TIG v ochranné atmosféře.

Pulzní svařování tig

Naše svářečka poskytuje nejlepší svařovací vlastnosti a libovolně často reprodukovatelné výsledky svařování. Používají se inertní plyny, jako je argon a helium a také aktivní plyny (např. oxid uhličitý) a směsi. Magnetický ventil reguluje průtok plynu. Ventil je ovládán prostřednictvím tlačítka na hořáku. Invertorová, střídavá, TIG svářečka pro svařování hliníku, legovaných i nelegovaných ocelí. Jde mi především o polohu PF a kořen u tupého sváru.

Inventorová pulzní svářečka řízená procesorem 320A. Možnost svařování metodou MMA DC TIG pulz,HF i Lift Tig zapalování. Ne vždy u svařování sedíš na židli, kde se pedál ovládá nejlépe. Podobně ale ne automaticky si můžeš puls simulovat na hořáku čtyřtaktem kde mechanicky rukou přepínáš nastavené hodnoty proudu.

Konektor pro připojení dálkového ovládání. Je druh svařování vhodné pro čisté svařování všech druhů uhlíkové oceli s nízkým a vysokým obsahem slitin a ocelí s obsahem mědi, niklu a titanu a jejich slitin. Při „oboustranném současném“ svařování TIG střídavým proudem musí být oba oblouky synchronizované. DC pulzní svařování tig umožňuje snadnou regulaci vneseného tepla.

Jednoduché a přehledné ovládání umožnuje nastavení všech parametrů potřebných pro komfortní svařování. Malé rozměry a nízká hmotnost zaručují vysokou mobilitu. Stroj je možné přenášet pomocí madla, popřípadě popruhu. Všechny parametry svařovacího stroje, lze plynule nastavit na předním panelu, například startovací proud, hlavní svařovací proud, koncový proud oblouku, poměr pulzního proudu k základnímu proudu, náběh proudu a čas, koncový proud a čas, předfuk plynu, dofuk plynu, pulzní frekvenci, frekvenci střídavého proudu, hot start oblouku atd. Vysoká čistota tohoto plynu zamezuje vniknutí nežádoucích prvků do svarové lázně a tím zajišťuje čisté a bezchybné svary.

POWER WAVE 450 nebo POWER WAVE 455 pro pulzní svařování tig Al dráty a pulzní pájení bronzovými materiály. TIG svařování Touto metodou je myšleno známé svařování pod argonem. Další zdroje pro nepulzní svařování hliníkem CV 400, CV 500, Compact 400 … a řada zdrojů Compact.