Press "Enter" to skip to content

Řecká architektura prezentace

Architektura Řecka a jeho umění vůbec se začaly zkoumat až v 19. Do té doby byla řecká architektura prezentace známá jen zprostředkovaně přes Řím, jehož stavitelství se nakonec ale ukázalo být od řeckého mnohem odlišnější, než se čekalo. V této kapitole je nejdůležitější pochopit vývoj půdorysného řešení řeckého antického chrámu, vývoj a rozdíly v nejtypičtější architrávové soustavě antického Řecka – sloupových řádech. Materiál je určen pro výklad základních principů řecké architektury na vyšším stupni gymnázia.

Kultura starověkého Řecka je spjata s mytologií a náboženstvím, postupně se však této závislosti zbavuje. Metternichovi a situaci v Evropě na začátku 19.

Řecká architektura prezentace

Popis materiálu: Tato prezentace popisuje architektonické slohy Řecka. Dórský sloh, oónský sloh či korintský sloh. Jelikož architektura je hlavně o viděném, je každá lekce doplněna doprovodným obrazovým materiálem, a to nejen v samotných lekcích (kde je prostor omezený), ale také v obrazové části, kterou lze najít pod položkou menu Galerie (v přípravě). Zapojení ICT technika do výuky “ Pomáháme ZŠ a ZUŠ při realizaci šablony formou personálního zajištění, při. Stejně dobře uměli stavět i celá města. Budovali je tak, aby se v nich dobře žilo a aby byla zároveň krásná.

Stránka s největším počtem referátů, přednášek, maturitních otázek, diplomek, a jiných studentských prací ve střední Evropě. Stránky využívají reklamu zkracovače odkazů Adf.

Řecká architektura prezentace

Většina forem umění se inspiruje řeckými mýty a Většina forem umění se inspiruje řeckými mýty a legendami a zobrazuje hrdiny jako Proméhea, Héracla, Thésea, Achilla, Odyssea a jejich příběhy. BC, když městský život a prosperita se zotavili do úrovně kde veřejná budova mohla být podniknuta. Nejen slovy, ale hlavně obrázky. Obsahuje řadu otázek, po nichž následuje řešení. Prezentace si klade za cíl seznámit žáky s historicko-společenským.

Uvádí i divy světa, které souvisí s antikou. Nejde-li Vám prezentace pps Řecko stáhnout. Jedno z míst v prezentaci jsou hlavní město Řecka Athény. Aténská pokladnice v Delfách ARCHAICKÁ ARCHITEKTURA 8. Dějiny výtvarné kultury. Struktura řeckého chrámu navazovala na mykénské megarony, chrámové stavby se sloupovím kolem centrální místnosti. ECKÁ KULTURA ŘECKÁ KULTURA ŘECKÁ KULTURA. Je to samý obrázek, takže radši po částech, jinak by se tam ty gigabyty těžko našťouchaly: ŘEC KÁ VĚDA. ECKÉ MALÍŘSTVÍ A SOCH.

Vyložte chronologicky vývoj antického Řecka. Objasněte kulturní a politický vývoj řeckých států, připomeňte zajímavé kapitoly z vojenských dějin. Antická literatura Literatura vznikající na území starověkého Řecka a Říma Zopakujte si z učiva dějepisu, kdy mluvíme o antickém období a kde se tyto. Mimo chrámů se řecká architektura prezentace projevila na budování divadel, amfiteátrů, stadionů a závodišť, sloupových síní pro výstupy řečníků, lázní a jiných budov přímo spojených s běžným životem antického člověka.

Řecká architektura prezentace

Je první částí cyklu o antice. Jejím cílem je přehlednou a stručnou. Geometrie a architektura II Geometrie a archi. Divadelní architektura. Jako všechny obory řeckého umění i architektura se řídila základním filosofickým názorem: „ Bohové jsou dokonalí a lidé se jim chtějí svou činností přiblížit“ krása těla = mravní hodnota. DUM Antická architektura Řecka metodická poznámka k využití Výuková prezentace kapitoly dějin umění.

Určeno pro frontální výuku s půlenou nebo celou třídou. Vhodné pro vyšší gymnázium. Title: PowerPoint Presentation Author:. Umění a olympijské hry. Antické stavby se zařazují do tří období podle typu sloupu na: dórský. Pyxis Pyxis je většinou okrouhlá starověká řecká schránka na kosmetické nebo toaletní potřeby. Zpočátku bývala vybavena víčkem. V keramice se tento tvar objevuje již v době bronzové, ale největší popularity dosáhl v attické keramic.

Za druhé světové války Řecku nepomohla uchovat nezávislost ani proklamovaná neutralita. V Mykonosu vás přivítá typická řecká architektura prezentace bílých domků a kostelních věží. Pokud vás netrápí větší davy turistů, určitě nevynechejte návštěvu této téměř nejoblíbenější řecké destinace. Jedná se o resort, který nabízí skvělé zázemí pro většinu vodních sportů, potápění, surfování i šnorchlování. Oblast je vyhlášená také pro ruch.

Osvěžíte si stručnou historii období klasicismu, empíru a raného romantismu Seznámíte se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami Seznámíte se s charakteristickými znaky sta.