Press "Enter" to skip to content

Řecké chrámy

Starověké řecké chrámy “ Zobrazují se 2 stránky z celkového počtu 2 stránek v této kategorii. Nejtypičtějšími a nejdůležitějšími budovami řecké architektury byly chrámy, které byly střediskem náboženského cítění a místní pýchy. Bakalářská práce se zabývá řeckou chrámovou architekturou zasazenou do 4. Zaměřuji se hlavně na stavby dórského a iónského řádu. Paestum,Campania,Italia. Hudba:Echoes of the roman ruins -Jesper Kyd City o.

Řecké chrámy

Počátky řecké architektury sahají do 7. Pireu i největší řecký přístav a to bude pravděpodobně hlavní důvod, proč sem turisté zavítají. Patra vám bude sloužit jako výchozí nebo cílová stanice při vašem cestování. Za účelem čistě turistickým sem pojede jen málokdo. Hledáte levné Dámské topy online? Kreslím, maluju a fotím i na vaše přání. Stáhnout Řecké chrámy levné fotky z nejlepší stock fotografické agentury rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock. Dórský řád ( dávali mu přednost Řekové z pevniny ) 2.

Řecké chrámy

Iónský řád ( dávali mu přednost Řekové z Malé Asie ) 3. Hlavní chrámy a památky jsou následující.

Magisterská práce se zabývá srovnáním řeckých chrámů v oblastech Velkého a mateřského Řecka, které pocházejí z období 6. Sicílie a jižní Itálie. V dalších kapitolách jsou popsány hlavní chrámy obou oblastí z daného období a vzájemně porovnány. Na závěr jsou všechny. Chrámy měly malý vnitřní prostor, sloužily k umístění velké sochy boha, náboženské obřady se většinou konaly venku. V průčelích chrámu byly ozdobné sloupy, které však v nesčetných případech obklopovaly celou stavbu a působily geometrickou vyvážeností a klidnou harmoničností. Základním rozlišovacím prvkem řecké architektury byl sloup. Ancient Greek temples in Italy. Travel and history videos.

Chrám byl nejvíce obyčejný a best-known forma řecké veřejné architektury. Chrám nepodával stejnou funkci jako moderní kostel. HELÉNISTICKÁ doba- 3. Alexander Makedónský (Veliký) v letech 336 až 323 př. SICÍLIE, JIŽNÍ ITÁLIE – VELMI PODROBNÝ OKRUH Jedinečná krása krajiny, pěkné pláže, množství cenných antických památek, mezi nimiž vynikají zachovalé řecké chrámy i. Pro někoho může být překvapením, že mezi ně patří i překrásné řecké chrámy s.

Řecké chrámy

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Některé z nich měly kolosální rozměry, např. Artemidin chrám v Efesu s dvojitým sloupořadím, který byl považován za jeden ze sedmi divů světa, Apollónův chrám ve Figaleii či tzv. PROPYLAJE (2 samostatné bloky – Pinakotéka a Bibliotéka), monumentální brána athénské Akropole. Ve své době svítily řecké chrámy do dálky pestrými barvami. Ty však do dnešních dnů oprýskaly a my už známe pouze jejich mramorový podklad.

Stejně jako ostatní řecké chrámy měl tři pokoje ( hlavní loď pronaos a opistodom ). Centrální svatyně (loď) byl jednoduše zařízená, ve skutečnosti obsahovala pouze sochu Apollona a bohatý na reliéfy vlys v horní části stěn kolem celé místnosti. Na vlysu byl hlavně znázorněn boj Argonautů s Amazonkami a Lapida s Centaury. Metopu s vlysy odstranil archeolog. Chrámy, divadlo, ulice lemované dílnami a obchody se zachovaly většinou jen v půdorysu. V okolí Dionu jsou ale i stopy po osídlení starém sedm tisíc let. Za misijní činnost Řecké pravoslavné starostylní církve je zodpovědná Synodní komise pro misii. V jejím čele stojí metropolita oropský a filijský Kyprián a jejími členy jsou biskupové Ambrož methonský, Kliment gardikijský a Fotios marathonský.

All structured data from the main, property and lexeme namespaces is available under the Creative Commons CC0. Přední východ (Kyros II.). V současné době zde naleznete lekce, které se zabývají hlavním proudem vývoje řecké architektury symbolizované chrámovými stavbami. Navštívíme palubu triéry – děsivého válečného plavidla Řeků Pravda o trojské válce Odkryjeme tajemství snad největší události řecké mytologie Sparta: stát válečníků Stateční Spar.