Press "Enter" to skip to content

Recyklát do základů

Je lepší nechat jen ten recyklát do základů nebo do něj můžu přidat i část zeminy ze základových pasů. Případně jsem uvažoval o použití. Děláme základy, celkem vysoké kvůli utopení okolního terénu a potřebuji vysypat prostor pod základovou desku (cca 1,5m), je na to vhodný recyklát do základů. Ano máte pravdu, že dnes je prodejné i to hovno, ale asi hodně záleží na lokalitě – u nás na Olomoucku je např. Do základů bohatě stačí ta drcená cihla, sám ji mám pod vlastním RD. Určitě bych to nepodceňoval, opravy základů jsou docela dost problém.

Recyklát do základů

Pro možnost přispívání do fóra je nutné:.

Hlína na zavezení základů není vhodná. Navíc je poměrně drahá a žádaná na terénní úpravy. Nejlepší na zavezení je makadam a potom právě betonový recyklát. Hutnění probíhalo tím způsobem, že bagr do jedné části nasypal a rozprostřel recyklát.

My jej ručně roztahali do všech koutů a poté hutnili vibrační deskou. Bagr mezitím pracoval na druhé části domu, a tak stále dokola. Suť, kamenitá hlína, kámen do základů.

Recyklát do základů

Jiratice – Nutno zajistit vlastní odvoz včetně nakládky. Koupím kámen, recyklát do základů,strusku- do příjezdové cesty a do základů na dům. I s dopravou do Příbora. Jakou dlažbu do štěrkového lože? Ta se na terasu moc nehodí. Taky ztracené bednění do 40cm hloubky bude asi zbytečné.

Já bych terasu obroubil obrubníčkama do betonu – minus 30cm. Do vnitřku 20cm kamene,na to 8cm betonu s kari sítí a potom do nuly dlažbu. Vše by mráz zvedal a zase položil. Pří výrobě desek na bázi dřeva je možné použít dřevěný recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných výrobků a stavebních a demoličních odpadů. Jde o dřevěný materiál ve formě pilin, dřevovláknitého dřeva, odřezků z masivního dřeva nebo z kompozitních odřezků dřeva.

Já myslím, že valit do základů hlínu se všeobecně nedoporučuje. Ale všimla jsem si, že některé firmičky, co staví na klíč se s tím neštvou a zasypávají tam i igelity atd. Lomový kámen Kámen vhodný do základů nebo ke zpevňování břehů rybníků atd. Betonový recyklát Vhodný pro podkladní vrstvy.

Například vozovek nebo pro úpravu terénu. Frakce: 0-63 Směsný recyklát Vhodný pro úpravu térenu nebo ke zpevnění ploch. Schody do domu jsme dali hned vedle základů a dělali je prostorově úsporné (úzké a krátké), aby zbytečně nezasahovaly do parkovacích míst pro auta.

Recyklát do základů

Schody nejsou plné, takže pod nimi nám vznikl požadovaný prostor pro ukládání dřeva. Druhý prostor pro skladování dřeva jsme vybudovali pod bezbariérovým vstupem do domu.

Pouze do ní navrtejte díry a strčte do nich silné roxory, aby se beton spojil se skálou. V takovém případě, budete mít základovou konstrukci spojenou se zemí, jak nejlépe to jde udělat. Zemina, písek, štěrk, kamenivo, suť, stavební recyklát, obalové směsi. Díky velkoobchodním podmínkám s našimi dodavateli máme lepší ceny a vy budete mít vše bez starostí. Naházením kamenů do pasu při lití můžete na některých místech téměř pas přepažit, celá pevnost pasu pak spočívá v přídržnosti cementu k povrchu kamenů, a ta je často špatná -ˇněkdo má kameny znečištěné, někdo porostlé mechem, někdo ho má z lomu s jílovými mezivrstvami.

Diskutujte, ptejte se, najděte nové přátele, které s vám spojí stejný zájem. Zdravím, kámen se do základů dává, ale neměla by ho být víc jak třetina z celkového množství, jinak se oslabuje nosnost základů. Do betonové vrstvy základů a vylité betonové plochy zásdně nevkládáme kameny, natož pak cihly. Byla by tím narušena pevnost a celistvost základů, byť se nám může na první pohled zdát, že třeba kámen „je pevnější než beton. Nepodléhejme mýtům a ptejme se odborníků. Provádíme výkopy, hloubení základů, hutnění terénu, rekultivaci území po těžbě nebo skládkách, zemní práce ve stísněných podmínkách, demolice, čištění říčních koryt, skrývku ornice a stavby budov, zejména obytných, občanské vybavenosti, stavební úpravy ploch a komunikací, výstavbu veškerých inženýrských sítí. Průchody je potřeba zapustit do bočních stran základových pásů. Pomocí krumpáče a rýče vyhlubte v bocích dvě souběžné rýhy do určené hloubky a vsuňte příslušný průchod.

Jsou dodávány v různých konzistencích (zavlhlá až tekutá směs) podle způsobu zpracování, s maximální velikostí zrna kameniva podle typu konstrukce, jemnozrnné až hrubozrnné betony do D max 22 mm.