Press "Enter" to skip to content

Rekonstrukce komínu stavební povolení

Při vyřizování stavebního povolení budete na stavební úřad muset doložit statický posudek a kompletní projektovou dokumentaci rekonstrukce jádra. K ohlášení stavby bude stačit statický posudek a základní projekt rekonstrukce jádra s technickým popisem provedení rekonstrukce. Bydlíte-li v rodinném domku nebo bytě, čekají Vás jednou za několik let větší či menší stavební úpravy. Rekonstrukce komínu stavební povolení Návrhu a renovaci komínu je nutné věnovat dostatečnou pozornost, protože významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení.

Rekonstrukce či stavební úprava domu či bytu s sebou může přinášet různá větší či menší právní a administrativní úskalí.

Rekonstrukce komínu stavební povolení

Přečtěte si, kdy se rekonstrukce bytu nebo bytového jádra neobejde bez stavebního povolení či ohlášení a kdy je naopak zbytečné na stavební úřad chodit. Formulář pro stavební povolení najdete na webu ministerstva pro místní rozvoj a také na každém stavebním úřadě. Pokud jsou opravy komína součástí rekonstrukce otopné soustavy nebo střechy, je třeba stavební povolení. Pro veškeré práce na komínech platí příslušné normy a jejich nedodržení může znemožnit vyřízení pojistné události v případě požáru.

Rekonstrukce domu a stavební povolení – více zde 4. Stavební plány je také nutno konzultovat s památkáři.

Rekonstrukce komínu stavební povolení

Bourání – právě čtete 6. Drobné stavby – vyjde za týden 7. Povolení k zahradě V každé příloze odkaz n. Po vydání stavebního povolení se musí zahájit stavba do 2 let od nabytí právní právní moci, jinak stavební povolení pozbývá platnosti. Termín dokončení stavby ve stavebním povolení je jen pořádkovou lhůtou a lze ji kdykoliv na. V čem se liší projektování novostavby a rekonstrukce – I. Vyhláška o projektové dokumentaci říká, co má obsahovat projekt pro stavební povolení i provádění stavby. Tedy se dá čekat, že výsledná dokumentace bude pro dům postavený na louce stejná, jako pro přestavbu.

Takže pokud se vám na stavební úřad vůbec nechce, nezbývá než naplánovat rekonstrukci tak, aby splňovala všechny podmínky, o kterých jsme v tomto článku mluvili. Do původního komínu jsem se vešel díky použití vložky o průměru 140 mm a díky tomu jsem limitován na použití kamen do průměru 130 mm. V té době jsem měl napjatý rozpočet a vyfrézování přízemní části jsem prostě nechtěl řešit. Dnes toho trochu lituju a určitě jsem to vyfrézovat měl, zejména díky omezení do budoucna. Nejpoužívanějším způsobem nutné úpravy nebo rekonstrukce komínu stavební povolení je vložkování. Komínová vložka zamezí průsaku vlhkosti, vodních par a spalin skrz plášť komínového tělesa.

Příkladem takového nežádoucího průniku spalin jsou dehtové skvrny, viditelné na omítce starších komínů.

Rekonstrukce komínu stavební povolení

Je třeba stavební povolení? Ve stavebním zákoně není definován pojem rekonstrukce, ale uvádí pojmy jako udržovací práce a stavební úpravy, které však nejsou blíže specifikovány, proto se může přístup jednotlivých stavebních úřadů mírně lišit. Do 30 dnů byste měli získat stavební povolení nebo ohlášení a můžete s rekonstrukcí za­čít. Zda stavebník potřebuje či nepotřebuje stavební povolení lze říci, jestliže znáte projektový rozsah změn stavby. Vy jej ale neznáte a slovo „ rekonstrukce “ nemá žádný srozumitelný význam. V případě, že je rekonstrukce rozsáhlejší a musíte požádat o stavební povolení, stávají se vaši sousedi účastníky stavebního řízení. Pokud zasahuje do společných částí domu, je účastníkem tohoto řízení i společenství vlastníků domů. Rekonstrukce střechy vyžaduje ohlášení stavby, nebo stavební povolení v závislosti na rozsahu prací.

Výměna střešní krytiny nevyžaduje stavební povolení. Jiné dokumenty bude vyžadovat rekonstrukce celého domu, nástavba nebo přístavba, přestavba domu na dvougenerační, jiné oprava komínu, stavba krbu či změna barvy fasády. Jaké doklady k rekonstrukci potřebujete, vám poradí na stavebním úřadě. Kdy je potřeba stavební povolení? Nemáte čas a prostředky na rekonstrukce a přitom chcete, aby nemovitost vypadala lákavě? Setkáváme se se všemi třemi případy – stavební úprava úřad vůbec nazajímá, stavební úřad požaduje ohlášení úpravy nebo stavební úřad požaduje stavební povolení. Podle našich informací z Magistrátu Hl. Prahy by měly stavební úřady vyžadovat ohlášení stavebních úprav.

Pozor: Jestliže je komín opravován v rámci generální opravy staršího domu, tehdy je třeba vybavit si stavební povolení a komín podléhá i kolaudaci. Každá oprava komína se po rekonstrukci musí dát odsouhlasit. Stavbu musí provádět stavební firma, která je v žádosti o stavební povolení uvedena. Pokud stavební úřad rozhodne, že rekonstrukce bude mít vliv na okolní stavby a pozemky, vydá nařízení o stavebním řízení. Stavba se pak nesmí provést bez stavebního povolení.

Větší rekonstrukce a rekonstrukce, při kterých bylo nařízeno stavební řízení, musíte připravit odpovědněji a detailněji.