Press "Enter" to skip to content

Rekonstrukce trámových stropů

Suché konstrukce mají při rekonstrukci trámových stropů obecně přednost před cementovými potěry a potěry na bázi síranu vápenatého, jejichž vlhkost může poškodit existující historické prvky. Například anhydritový potěr tuhne po nanesení 48 hodin v uzavřeném prostoru, tedy vzdušná vlhkost stoupne tak vysoko, že ji okolní konstrukce a povrchy začnou pohlcovat. Posilování stávajících trámových stropů je jedním z častých požadavků při rekonstrukcích bytových i občanských budov. Vlivem zanedbané údržby dochází k zatékání do stropů, sedání základových konstrukcí a tím způsobené změny působících sil v konstrukci. Dalším hojně se vyskytujícím faktorem jsou konstrukční vady způsobené chybným návrhem, nebo špatně zvolenými materiály.

U staveb, které jsou pod ochranou památkářů, je nutné řešení rekonstrukce průběžně.

Rekonstrukce trámových stropů

Vady a poruchy dřevěných trámových stropů Důvodů, proč vady a poruchy vznikly, je mnoho, nejvýznamnější jsou: – změna způsobu užívání stropní. Sloučení dvou bytů v jeden s plochou 120 m2. Provedena sanace dřevěných trámových stropů, nové okna, nový balkon, nové podlahy a omítky. Jak správně izolovat trámový strop. Inspirativní a zdařilá rekonstrukce podlah na dřevěných trámových stropech staršího dejvického bytu s podlahovými systémy fermacell K rozsáhlým rekonstrukcím dochází v posledních desetiletích zejména na bytových domech z období od konce 19. Postup provádění izolace dřevěných trámových stropů: 1) Odstranění stávajících podlahových konstrukcí, odstranění záklopu a vyčištění prostoru až na podbití.

Vyplnění prostoru mezi trámy tepelně a zvukově izolačními deskami (Rockmin, Prefrock) v min.

Rekonstrukce trámových stropů

Pro kamenné nebo cihlové stropní klenby v historických domech platí v podstatě totéž, co pro rekonstrukce trámových stropů. Historické dřevěné trámové stropy jsou nedílnou součástí starších obytných staveb (obr. 1). Dřevěné stropní konstrukce mohou mít hodnotu historickou. Máme-li ve stropě dutinu bez izolace, je právě ona příčinou úniku tepla. Protože teplo, jak známo, stoupá vzhůru. Pokud teplý vzduch nenarazí na izolaci.

S podlahami na trámových stropech, kterými se teď budu zabývat. Konstrukce dřevěných trámových stropů. Poruchy dřevěných konstrukcí. Podhled trámových stropů tvoří buď omítka na pletivu, na rákosové rohoži nebo dřevocementové a sádrokartonové desky, které zvyšují požární odolnost stropů. Dřevěné trámové stropy se používají na rozpětí do 5 – 6,5 m. A možná je to dobře, protože nedošlo k devastujícím zásahům do nádherných kleneb či trámových stropů. Projekt rozvržený do třech etap počítá s rekonstrukcí zámečku i hospodářských budov včetně stavby bývalé spilky (část pivovaru, ve které probíhá kvašení piva).

Takto realizujeme veškerý soubor rekonstrukčních prací jako např. ZTI a VZT, zateplení, výměnu oken, ztužení dřevěných trámových stropů pomocí spřažené desky, výměnu krovu, výměnu klempířských prvků a krytiny, atd. V souvislosti s rekonstrukcemi je součástí našich služeb. Nosnou funkci trámových stropů plní stropní trámy (tzv. stropnice), pravidelně rozmístěné v osové vzdálenosti až m.

Rekonstrukce trámových stropů

V případě nepravidelného půdorysu se rozmisťují vějířovitě. Průřez stropnic – šířka b = až 2mm, výška h = 1až 3mm – je daný rozpětím stropu a jeho zatížením.

Možné je také další využití jinými realizačními firmami pro novostavby i rekonstrukce dřevěných trámových stropů. Jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace, zejména pro zabudování do příček, dále jako výplně stropů, zavěšených podhledů a dutin (zvýšení izolační schopnosti konstrukce proti hluku). Materiál vhodný i do akustických příček. Vytvořily tak rovný podhled podobný tomu, který známe z moderních dřevěných trámových stropů. Klasické trámové stropy se ale objevily až v 19. Na trámy se pokládala ručně štípaná nebo řezaná prkna a spáry se překrývaly lištami. Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý.

Rekonstrukce trámových stropů bytu Praha. Současně je tepelně i zvukově izolační s vysokou difuzní propustností. Jde tedy o efektivní řešení s mnoha výhodami. V řadě starých chalup jsou stále k vidění jednoduché trámové stropy s viditelnými trámy a záklopem z fošen. Vliv fošnových stropů je významný předně u moderních konstrukcí. V osové vzdálenosti je klademe po 600 mm.

Důležité jsou křížové vzpěry mezi fošnami (osazené po 1,5 m), které zabraňují klopení. EFEKTIVNÍ REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU TYPU BAŤA (OTROKOVICE). Tepelná a zvuková izolace. Odborný seminář o moderních trendech, postupech a materiálech v konstrukcích dřevostaveb a suché výstavbě organizuje společnost PURLIVE, dodavatel stavebního systému pro řešení konstrukcí nosných stěn, stropů a střech různých typů staveb.

Technické detaily dřevěných stropů Konce trámů (zhlaví) se před osazením impregnují, stejně jako dřevěná podložka, na kterou se ukládají, tato úprava, a rovněž vzduchová mezera kolem trámu, tvoří jejich ochranu proti účinkům stavební vlhkosti.