Press "Enter" to skip to content

Řešení soklu

Nejčastější chyba, se kterou se lze v praxi setkat, je nevhodný typ použitého materiálu na zateplení soklu. Dnes již většina firem ví, že minerální. Přestože je izolace soklu běžnou stavební prací, i zde může dojít k chybám, které komfort bydlení výrazně ovlivní. Které to jsou a jak je napravit?

Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených stěn. Produkty potřebné pro toto řešení.

Řešení soklu

Porovnávač (0) Porovnej Reset. Jedná se o účinnou možnost řešení bez zakopání desky do terénu. Zateplovací systém s tepelným izolantem nové generace a se samočisticí omítkou. Používá se na zateplení panelových domů a rodinných domů. Dobrý den, chtěl bych poradit jak vyřešit zateplení soklu, vzhledem k tomu, že my stavební firma udělala větší základovou desku o 10 cm. Zateplení soklu vysypáním první řady cihel perlitem, které některé firmy doporučují, se ukazuje jako poměrně nebezpečná konstrukční varianta.

Správnému řešení soklu budov – interakci obvodové stěny s terénem byla zatím věnována jeho důležitosti neodpovídající pozornost. Tepelná izolace soklu – univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny.

Řešení soklu

This feature is not available right now. Please try again later. Podle typu stavby a architektury může být soklová část realizována několika způsoby: sokl uskočený, průběžný, řešení pod úrovní terénu. V posledních letech požáry fasád budov způsobily nesmírné škody. Fasádní omítky a barvy. Vnější omítky a stěrky. Komponenty pro zateplování.

Vnitřní stěrky a nátěry. Ruční a štukové omítky. Příprava podkladu a pří. Dobrý den, potřeboval bych poradit, mám postaven nový dům a potřebuji u něj dořešit izolaci soklu. Na základy až ke spodku domu jsem nalepil tvrzený. Zdravím, potřeboval bych poradit. Při hrubé stavbě jsem se spolehl na zkušenosti profesionála a ten mi pod obvodové zdi udělal hydroizolaci ve složení dole. Typické řešení jednovrstvé zděné konstrukce Jednotlivé detaily zatepleného soklu procházejí poměrně zásadním vývojem.

Jako příklad můžeme uvést detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty. ETICS Baumit – řešení soklu pod úrovní terénu ETICS Baumit – detail soklu – sokl nezateplený – var.

Řešení soklu

Fotogalerie: Po delší době přeji zase dobrý den. Zase mám čas pracovat zvenku na domu a na pořadu dne je zateplení soklu. Základní situaci jsem si dovolil. Nevíte-li si rady se zateplením starého domu, který chcete rekonstruovat, vřele Vám doporučuji se obrátit na odborníka a Váš záměr přímo na stavební parcele zkonzultovat s ním. Imitace obkladu z kamene: Finančně dostupné a originální řešení soklu Mezi historicky nejpoužívanější typy soklů a podezdívek se řadí ty kamenné. Citlivě stavbu začleňují do kontextu okolní krajiny, zároveň ji opticky „zakotví“.

Do oblasti soklu nesmí zatékat, jinak by došlo ke vzlínání vlhkosti do fasády a zdiva. Nežádoucím únikům tepla zase brání kvalitní tepelná izolace v oblasti soklu, jinak by se mohl vytvořit rozsáhlý tepelný most. Přibližme si nezbytné izolační vlastnosti soklu a řešení a materiály, které se běžně. Optimální řešení soklu domu v praxi Při renovaci fasády domu a jejím zateplení je nejprve nutné odstranit ze soklu domu původní omítku a odhalené zdivo. Toto řešení je z pohledu provádění velmi jednoduché, zcela bezpečné, finančně výhodné a trvanlivé. Pro vnější stěny jsou k dispozici tři druhy soklových cihel v tloušťkách 300 a 380 mm, přičemž pro obě tloušťky ve variantě cihel plněných minerální vatou. K letitým rébusům u staveb z páleného zdiva patřilo jednoduché a účinné řešení konstrukce soklu s ohledem na jeho zateplení. Díky za reakci, ano jak píšete nalepil jsem izolant, dal lepidlo s perlinkou a ted natahnu marmolit, ale co potom?

Je třeba vykopat okolo domu hlouběji a dát. Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz", ale podívat se na detail soklu pokud.