Press "Enter" to skip to content

Revize kotle kdo platí

Revize kotle kdo platí plynového kotle – kdo platí? Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. Pokud není v nájemní smlouvě uvedeno jinak, je to nájemce, kdo hradí pravidelné revize kotle kdo platí kotle. Takže pokud to není jmenovitě v NS uvedeno jinak, platí nájemce ze zákona. Tento druh revize plynových spotřebičů čeká každého majitele nového kotle nebo jiného spotřebiče.

Výchozí revize se provádí po zapojení nového přístroje, provádí je revizní technik a jejím cílem je ověřit, že byl spotřebič odborně zapojen a nedochází k úniku plynu nebo jiné poruše.

Revize kotle kdo platí

Každý provozovatel kotle na tuhá paliva má povinnost pravidelně po třech letech nechat provézt kontrolu kotle, tzv. Letos tedy budou opět revize ze zákona povinné. Dům Kotlů pro Vás připravil dvanáct revizních techniků, kteří mají oprávnění kontroly kotlů provádět. Platnost námi vystavené. Chci se zeptat, kdo má zaplatit za revizi plynového kotle, který mám v bytě.

Já a nebo majitel bytu. Majitel mi napsal, že podle zákona mám platit revizi já.

Revize kotle kdo platí

Kdo revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Obdobné pravidlo platí i pro revizi plynu v bytových jednotkách. Společenství vlastníků jednotek je povinno zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. Jsem nájemníkem v bytě soukromého majitele, který má smlouvu na odebírání plynu na své jméno. Kdo z těch dvou paltí revizi a má odpovědnost. Nejčastěji o to, kdo má co v bytě opravovat, jak se má byt udržovat a kdo je odpovědný za škody. Opravy podlahových krytin, jednotlivých částí oken a dveří, výměny elektrických koncových zařízení, opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení či opravy kuchyňských sporáků. Kdo může provést povinnou revizi kotle?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Dobrá zpráva pro všechny, kdo topí výhradně elektřinou. Těch se žádné revize netýkají, ovšem majitelé kotlů na plyn a tuhá paliva jsou na tom hůře. Každému je asi zřejmé, že nájemce nebude mít povinnost hradit celkovou rekonstrukci, opravu kotle, výměnu oken a další velké opravy.

Nájemní smlouvu má přitom podle dostupných údajů téměř 1,4 milionu domácností, uvádí ministerstvo pro místní rozvoj. Vymyslel revize na kotle na kotel,uhli ani na opravu komína nám taky nikdo nedá. Já je domu nepustí a pokutu jim budu splácet 20 let. Já na to prostě nemám.

Revize kotle kdo platí

Které opravy platí obyvatel bytu a které by měl uhradit vlastník domu? Co o opravách v bytě říká zákon? Co dělat, když vlastník domu nechce opravit to. Dále platí povinnost provádět tuto kontrolu pravidelně každé dva roky.

Kontrolu musí provést proškolený technik, nejlépe doporučený přímo výrobcem kotle. Protože se revize nově vztahují i na starší typy kotlů, které jim dříve nepodléhaly, museli výrobci zajistit dodatečné proškolení techniků. Uvedené lhůty platí při užívání zařízení v běžných podmínkách. Pokud jsou zařízení vystavena vysokému teplu, vlhkosti, či jinému extrémnímu prostředí, je nutné revize provádět častěji.

Zapojení plynového kotle a revize – cena? Pokládám to za hrubé porušení pravidel, kdy SVJ platí revize jednotlivých bytů k čemuž nemá právo, nejedná se o společné prostory a tudíž nemůže to platit ze společných peněz, každý by si to měl správně zabezpečit sám na své náklady. Chystám se podat soudní žalobu na hospodaření SVJ a jen by mě zajímalo jestli něco podobného se dělá i jinde. Zatímco revize na plynové kotle jsou povinné již dnes, novela zavádí povinnost revize i pro kotle na tuhá paliva, a to jednou za dva roky. Slyšel jsem že pouze kotle na dotace. Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti.

Povinnost platí pro všechny kotle bez ohledu na jejich stáří. NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDU. Majitel po ni chce, aby jednou ročně platila revizi kotle. Kotel je součástí vybavení bytu, tudíž je to majetek majitele.

Zajímá mě, zda je povinnost placení teto revize na straně majitele nebo nájemníka.