Press "Enter" to skip to content

Římská architektura prezentace

Charakteristika Památky Charakteristika Vlivy Etruskové, Řecko, helénismus Svébytný typ římské architektury vznikl až v době. Architektura starověkého Říma je z velké části přejatá z řecké architektury a upravena pro účely starověkého Říma, čímž vznikl nový architektonický styl. Oba styly, starověkého Řecka i Říma, jsou často považovány za jeden subjekt z klasické architektury. Radnice byla budována s ohledem na důstojnost města ( římská architektura prezentace curia (obr.13), umístěná u římského i Juliova fora se v poměrně dobrém stavu dochovala dodnes, scházel se zde římský senát). Radnice se stavěly buď čtvercového půdorysu nebo půdorysu obdélníkového a většinou měly zdobený kazetový strop.

Vnitřní stěny byly většinou opásány korunními římsami.

Římská architektura prezentace

Když byly Pompeje v roce 79 zničeny erupcí Vesuvu, villa byla zasypána vrstvou popela a dalších materiálů, avšak erupce ji výrazněji nepoškodila. Villa je známá především pro své nástěnné malby. ZMP maturitní témata prezentace slovníček pojm ů otázky. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. Obsahuje řadu otázek, po nichž následuje řešení.

Uvádí i divy světa, které souvisí s antikou. Umění starověkého Říma Historické podmínky dle legendy Řím založen na 7 pahorcích roku 753 př. Důležitým aspektem římské architektury je přístup antických Římanů k tvorbě vnitřního i vnějšího architektonického prostoru, který byl mimo jiné dán i tím, že věřící se začali, na rozdíl třeba od antických Řeků, shromažďovat uvnitř chrámů.

Římská architektura prezentace

HELÉNISTICKÁ ARCHITEKTURA 323 – 31př. Prezentace si klade za cíl seznámit žáky s historicko-společenským. Charakteristickým znakem helénistické doby se stala expanze řecké kultury daleko na východ a její střetávání s kulturami okolních starověkých národů, přičemž docházelo k jejich vzájemnému ovlivňování a přizpůsobování v duchu synkretismu a univerzalismu. Helénizací, jejímiž středisky se stala na ovládnutých. Materiál je určen pro výklad renesanční architektury v Itálii na vyšším stupni gymnázia. Větší část prezentace nabízí rozšiřující učivo k tématu.

Dějiny Říma ve třech větách Rozmach Říma začal v 5. Obrazová prezentace historického vývoje antického Říma a klasifikace a charakteristika architektury. Etrurie Římané dobyli Kartágo a řeckou Sicílii, násled. Výchova a vzdělání potřeba vzdělání k zastávání úřadů, k řízení obchodu, díle apod. Nicméně římská expanze pokračovala i za Augusta: na Balkáně až k Dunaji, dále v Hispánii (jejíž dobytí bylo tehdy završeno) a v Germánii.

Ovšem zde plány na zřízení provincie ztroskotaly poté, co byla římská armáda v roce 9 n. Teutoburském lese Cherusky vedenými náčelníkem Arminiem. Renesanční architektura – charakteristika stylu. Architektonické tendence, styly a stavební postupy: Druhy staveb. Nežli se začnu podrobněji zabývat architekturou, je nutno vytvořit systém, podle kterého ji budu moci utřídit.

Já použiji stejného rozč. Kategorie:Starověká římská vojenská architektura.

Římská architektura prezentace

Nejen slovy, ale hlavně obrázky. Přečíst v jiném jazyce Sledovat tuto stránku Editovat Články v kategorii „Starověká římská vojenská architektura “ Zobrazuje se 31 stránek z celkového počtu 31 stránek v této kat. Nazvi stavbu K čemu sloužila? Znáš konkrétní dochovanou stavbu?

Malířství malby na nádobách – vázové malířství geometrický styl – černofigurový, červenofigurový řecká umělecká díla = vrchol lids. Přesto se římská architektura prezentace řeckou do jisté míry inspirovala a některé její výdobytky přivedla k dokonalosti. Architektura chrámů Nejstarší chrámy můžeme nalézt v Argu a Korintu (z poloviny 7.stol. př.Kr.), ale také v Samu (chrám bohyně Héry, úzký, ale dlouhý 30m). Směřuje k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků. Egejská, řecká, etruská a římská architektura prezentace.

Německá knížata si jej r. Dobývají římská města a rozbíjejí gótský kmenový svaz. Umělé deformace lebek, tzv. Bulhaři utvořili kmenový svaz. Ve Spojených státech, kolébce oboru, jsou krajinářští architekti označováni za profesi 21.