Press "Enter" to skip to content

Římská architektura referát

Stránka s největším počtem referátů, přednášek, maturitních otázek, diplomek, a jiných studentských prací ve střední Evropě. Kolos nakonec padl, pravděpodobně byl stržen, aby mohl být druhotně využit jeho bronz. Vytisknout referát Přidat referát do záložek. Nežli se začnu podrobněji zabývat architekturou, je nutno vytvořit systém, podle kterého j. Sicílii a do punské Hispánie. Scipio Africanus, který dobyl na Kartágincích Hispánii, se v roce 204 př. Hannibala v rozhodující bitvě u Zamy. Malířství a architektura v Benátkách 2. Donato Bramante a římská architektura referát první třetiny 16.

MSKÁ REPUBLIKA STAROVĚKÝ ŘÍM Osídlení Apeninského poloostrova Na poátku byl Apeninský poloostrov osídlen kmeny Etrusků, Latinů, Féničanů a Řeků. Karolínská renesance = znovuzrození ve stylu antiky, ovšem antikou se jen inspirovala. Dala pevný základ nového slohu, kterým byl románský. O dva tisíce let později však byla tato exploze dávno zapomenuta a pod Vesuvem se rozrůstala římská architektura referát letoviska.

To dnes nejznámější neslo jméno Pompeje. Výskyt a význam vybraných předmětů římskoprovinciálního původu v naddunajském barbariku (terra sigillata, sklo, mince, šperky, varia). Od Řeků převzali architrávový systém, postupně však byl nahrazen soustavou zdi, oblouku, klenby a pilíře. Valenou a křížovou klenbu převzali od Etrusků, kteří ji užívali ve stavbě stok, hrobek, bran, vodovodů a mostů.

Spojením řeckých sloupů a architrávového systému s etruskou klenbou vznikl. V základě se lišila od řecké architektury charakterem a principy, ale i druhy a typy, technikou a materiálem. I když dějepis přímo nesnáším,z tohohle referátu jsem dostal za jedna,tak to zkuste taky. Doba římská je na našem území spojená s pobytem germánských kmenů Markomanů a Kvádů.

Jejich názvy známe díky antickým zpravodajům, archeologie ale. Historie Olympie a olympiád je tak stará, že vlastně ani nemá začátek. První historické olympijské hry se sice podle. Právem bývá považován za jednoho z "církevních. Hunský náčelník Attila se narodil neznámo kdy, jeho otec se jmenoval Munzuk. Attila nastoupil svoji vládu roku 433, když zemřel.

Ukázka- Sanájí Děj Salát. Salát (arabsky صلاة, tedy modlitba) je označení povinných denních modliteb muslima, které jsou jedním z pěti pilířů islámu. Nezávisle na případných volných osobních. Architektura a recitace- V. Výroba kompletních i jednotlivých dílů výfukových soustav pro osobní i dodávkové vozy. Prohlédněte si cenové nabídky na Legie římského impéria: Římské války IV – Kovařík Jiří od 2 obchodů na Zboží.

Udělejte si přehled o cenách. Otázka rozvoje a pádu města Mykén je jednou z nejsložitějších otázek antických dějin a dosud nemáme zdaleka vyjasněno mnoho. Jeden z nejvýznamnějších panovníků Byzantské říše, Justinián, vládnoucí v 6. Referát: Starověký Řím ~ Dejepis. Všestranný vědec Aristoteles se narodil v makedonském městě Stageira roku 384 před n. Jeho otec Níkomachos byl lékařem na dvoře makedonského krále. Jakékoliv jiné využití kromě odevzdání ve škole či použití jako podkladů pro jiné práce bude bráno jako porušení autorských práv, které se na toto dílo vážou.

Přepnutí je snadné a rychlé. Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá, Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. AEA_40 Státní závěrečná zkouška magisterská AEA_40.

Inter arma silent musae“ – „Ve válce mlčí múzy“ římskou architekturu ovlivnili Etruskové = ve stavitelství – klenb. AEA_37 Seminární práce AEA_37. MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie 1 Masarykova. Nejznámější stavbou je zde tzv. Věž větrů, původně vodní hodiny.

K římské agoře patřila také Hadriánova knihovna.