Press "Enter" to skip to content

Sanační omítka

Základním úkolem sanační omítky je eliminovat důsledky vlhkosti a výskytu solí ve zdivu. Sanační omítka ThermoSAN je vápenná směs založená na bázi. Průmyslově vyráběná suchá minerální maltová směs určená pro použití jako sanační omítka v omítkovém sanačním systému WTA. Přední výrobce a dodavatel systémů pro fasády, omítky, zateplení, podlahy, dlažby a tmely.

Má mimořádně vysoký obsah vzdušných pórů (až 76%), je velmi.

Sanační omítka

Sanaxní omítka je vylehčená sanační 2K malta pro vnitřní i venkovní použití. Vytváří vysoce porézní omítku, která se dobře nanáší. Podkladní sanační omítka pro systém weber. WTA k zachycení solí a snížení prostupu uvolněných solí. Vysoce porézní sanační jádrová omítka pro exteriér i interiér.

Baumit Sanova omítka S – soklová omítka.

Sanační omítka

Používají se na vlhké zdi, kdy porézní struktura způsobí lepší odpařování a hydrofobnost zabraňuje vzlínání. Jejich účinnost je ale jen dočasná, protože póry se časem vyplní minerálními usazeninami. Omítka SanaMalt je určena k opravám a vyrovnání hrubých nerovností podkladu a též jako akumulátor solí před aplikací sanační omítky ThermoSAN. Co je to sanační omítka?

Sananční omtíka je speciální druh omítky, který je přímo určen pro aplikování na konstrukce se zvýšenou vlhkostí. Omítka se nanáší ručně nebo strojně v tloušťce vrstvy min. Větší tloušťky omítky se nanášejí ve více vrstvách s patřičnou technologickou přestávkou. Tepelně izolační, hydrofobizovaná, vysoce paropropustná sanační omítka s bohatým obsahem pórů k ukládání solí, snadno zpracovatelná. Ukázka je určená pro amatéry kteří si chtějí sami omítnout nějakou zeď. Dva dny před nahazováním jsem zdi ostříkal vodou, kvůli opláchnutí prachu a nečistot. Omítka pro zpracování se připraví mísením sanační suché směsi s vodou.

Příprava se řídí příslušným technickým listem a pro správnou funkci těchto omítek je nutné zejména dodržovat způsob míchání, množství záměsové vody, dobu míchání a způsob nanášení omítek, stejně tak technologické přestávky mezi jednotlivými vrstvami. Profi Poretec WTA Sanierplus se používá při opravách a sanacích vlhkého zdiva uvnitř i vně budov. U novostaveb se používá převážně. Omítka je finální ochranná a dekorativní vrstva fasády.

Sanační omítka

Nabízíme omítky, které jsou vodoodpudivé, paropropustné, samočistící, nebo odolné proti plísním a řasám. Její původ pochází z rakouského Gutensteinu, kde byl založen první závod na pálení vápna. Tato sanační omítka proti vlhkosti zdiva také umožňuje vašemu. Nakupte ihned nebo poptejte u stavebnin v okolí a získejte sanační omítku za.

Charakteristika: Jednovrstvá, jednosložková, hydrofilní jádrová sanační omítka s tepelně-izolačními a sušícími účinky. Baurex-SAN je hotová směs. Sanační podkladní omítka (základní podkladní omítka, umísťuje se v souvrství na sanační prohoz, prodyšná, porézní, vodoodpudivá, difúzně otevřená, dodatečné tepelně izolační vlastnosti, má zpevňující účinky na zdivo). Nanášení probíhá zednickou lžící, je možné u větších ploch i strojní nanášení. Namíchejte si sami a snadno levnou a přesto vysoce účinnou omítku proti vlhkosti ve zdivu.

Suchá sanační omítková směs na vlh­ké zdivo pro ruční i strojní zpracová­ní a vnitřní i venkovní použití. Hotová omítka odpuzuje vodu, ale. Jako sanační omítku označujeme takovou omítku, která obsahuje více jak 25 % vzduchových pórů v čerstvé maltě. Ty po vyzrání omítky umožňují transport vody ze zdiva ve formě vodní páry a současně slouží k uložení solí při jejich krystalizaci. HASIT 212 Feinputz Jemná sanační omítka (štuk) Více: HASIT 668 Kalkputz. Vápenná omítka z dolomitického vápna pro zdravé bydlení.

Přírodní jádrová i vrchní omítka na bázi jílu – pro vysoké ekologické standardy. Použití sanační omítky weber. Využijte širokou nabídku speciálních druhů malt a omítek. Základem našeho výrobního sortimentu je sanační omítka, určená pro sanace vlhkého zdiva.

Více v článku Aplikace sanační omítky.