Press "Enter" to skip to content

Sazby dph 2018

Podle § 47 zákona o DPH existují v současnosti tři sazby dph 2018 DPH: základní – 21 % první snížená – 15 % druhá snížená – 10 % Jaké zboží a. Evropská směrnice stanovuje základní sazbu DPH na minimálních 15%. Do základní 21% sazby DPH spadá například komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika. Co patří do snížené 10% sazby DPH? První skupinu tvoří léky, radiofarmaka, očkovací látky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.

Podľa zákona o DPH poznáme teda základnú sadzbu dane na tovary a služby a zníženú sadzbu dane.

Sazby dph 2018

R Vývoj legislativy v ČR Ve 2. Sazby dph 2018 DPH 10% – 15% – 21%. Sbírce zákonů a mezinárodních smluv zveřejněn zákon č. Pro stanovení daně je třeba vědět, jaká výše DPH je u dané věci využívána. Správné určení sazby má vliv nejen na správnost výpočtu daně, ale i na rozhodování podnikatele – např.

Václav Benda Ve vládním návrhu novely zákona o DPH, který je součástí novely zákona o evidenci tržeb, je. Snížení sazby DPH u tištěných knih a periodik, dodaňování nezdůvodněných mank, zavedení institutu nespolehlivé osoby a rozšíření přenesení.

Sazby dph 2018

V tabulce níže jsou všechny sazby DPH uvedeny. Nicméně vám doporučujeme si aktuální sazbu vždy zkontrolovat u místního příslušného úřadu. Tímto hovoříme o sazbách DPH platných od 1. Upozorňujeme, že se tyto sazby mohou v průběhu roku měnit. Klasifikace CZ-CPA byla vydána s účinností od 1. K dalším změnám v sazbách dph by mohlo dojít nejdříve od 1. Novela EET a změny sazeb DPH. Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou dôjde k zníženiu sadzby DPH na ubytovacie služby. Nová sadzba DPH na ubytovacie služby bude vo výške 10 %. Vyšší DPH než ČR uplatňuje v současné době jen Bulharsko, Estonsko a Slovensko (20 procent), Rumunsko (24 procent), Dánsko a Švédsko (25 procent) a vůbec nejvyšší DPH na vodné a stočné je v Maďarsku (27 procent).

Zvuková nahrávka Zvukový záznam v MP3 přednášky ze dne 11. Dnes byla spuštěna nová online DPH kalkulačka. DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než. Ke snížení sazby DPH dochází výjimečně.

Na konci září schválil parlament úpravu v oblasti DPH, která začne platit od 1. Zákona o DPH – v § 80 ods.

Sazby dph 2018

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. Mnozí stavebníci tápou, kdy mají aplikovat první sníženou sazbu DPH na stavební a montážní práce na dokončené stavbě. Budeme vycházet z předpokladu. DPH svým zákazníkům zpravidla účtovat musíte, a to za použití sazby, která platí ve vaší zemi. Příspěvky budou součástí časopisu Daně a právo v praxi č. Již nyní je však naleznete. Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. Přehled sazeb DPH v Evropě.

DPH, jak se změnou meziroční sazby daně, přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, zdanění zboží a služeb v EU, přepravu v EU, změny režimu při registraci či zrušení. Další změny pro podnikatele mimo oblast daní najdete v samostatném článku. V současnosti platí na Slovensku dvě sazby DPH: Základní sazba daně na zboží a služby je 20% ze základu daně. Snížená sazba DPH je ve výši 10%, přičemž tato snížená sazba DPH platí například na knihy či zdravotní pomůcky. Vedle objasnění nejdůležitějších pojmů obsahuje informace k situacím, které plátce daně nejvíce zajímají, mezi něž patří zúčtování DPH při zahraničním obchodě, výpočet základu a sazby DPH nebo nárok na odpočet či vrácení DPH. Neopomíjí ani legislativní zakotvení DPH.

U dodání zboží se podle ustanovení § 47 odst. DPH uplatní základní sazba daně, s výjimkou zboží uvedeného v příloze č. Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla nejsou v příloze uvedena, uplatní se při jejich dodání, a to i formou finančního pronájmu, základní sazba daně.