Press "Enter" to skip to content

Sk nace štatistický úrad

Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie. SR na svojich stránkach ponúka možnosť zistiť si kód živnosti jednoducho podľa prideleného IČ-a. Slovenskej republiky, Miletičova. Príklad: Pán Ján Kováč je podnikateľ. Vyplňuje daňové priznanie cez OnlinePriznan.

Používaním našej stránky súhlasíte s ich využívaním.

Sk nace štatistický úrad

Ako zistím svoje SK nace? Môžeš zavolať na sk nace štatistický úrad – ale tam Ti povedia ten postup ako som uviedla -pod akým SK NACE si evidovaný. Odkazujúci server portal. Operačný systém MS Windows. Zdrojový číselník základného číselníka pre informačné systémy verejnej správy. Gestor: Štatistický úrad SR.

Obsahuje podtriedy klasifikácie. Najlepší právny poradca na webe zadarmo len pre Vás.

Sk nace štatistický úrad

Som SZČO a potrebujem do daňového priznania dať údaj SK NACE, ktorý sa prideľuje podľa môjho IČO. Nejde mi o zoznam SK NACE, ale konkrétne pridelenie pre. Open Statistics with IBM Cognos Connection Name Name column header. The current sort value is: None Press to change the sort order. Zoznam kontaktných e-mailových adries pracovísk ŠÚ SR V prípade potreby viac informácií ohľadom ponuky Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) využitia In. Táto sekcia zahŕňa činnosti finančného sprostredkov. K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI.

Vitajte na stránke Smer. Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. SR – Krajská správa v Nitre v rámci Nitrianskeho kraja vykonáva terénne zisťovanie: spotrebiteľské ceny, výberové zisťovanie pracovných síl,rodinné účty. VŠEOBECNÉ METODICKÉ POKYNY.

Orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky a pre oblasť informatiky. Registrované Štatistickým úradom SR Č. SR, pracovisko v Košiciach. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť. Zistenie SK NACE a právnej formy podnikania z IČO a obchodného mena.

Vydáva sa Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č.

Sk nace štatistický úrad

Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na štatistické účely. SR zverejnil medzimesačný rozdiel v cenách po zavedení odvodov pre obchodné reťazce. Kým ministerstvo financií hovorí o zanedbateľnom náraste, analytici sa zhodli, že nakupujúci určite pocítia dôsledky odvodu. Bude ich to stáť 50 miliónov eur ročne. UTC: All snapshots: from host portal.

This site looks like running. NACE je klasifikácia ekonomických činností vydávaná Európskou komisiou. Výsledky sa využívajú i pre medzinárodné porovnávania. V záujme zabezpečenia objektívnych. Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá. Technický prevádzkovate. Na uvedenej stránke Štatistický register organizácií zistíte nasl. IČO Obchodné meno (názov) Sídlo Čísl.

Dokumenty k revidovaným ekonomickým klasifikáciam NACE. S hodnotením 10,0 sa zaradil na prvé miesto zo všetkých krajín európskeho spoločenstva. Na druhej priečke sa umiestnila Česká republika so skóre 9,7 a na treťom mieste Dánsko a Slovinsko s rovnakým hodnotením 9,5 bodu.